Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao các quốc gia thất bai

Được đăng lên bởi Giang Thi Hai Van
Số trang: 552 trang   |   Lượt xem: 5778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI KHEN NGỢI Vì sao các Quốc gia Thất bại
“Acemoglu và Robinson đã có một đóng góp quan trọng cho cuộc tranh luận về vì
sao các quốc gia nhìn giống nhau lại hết sức khác nhau đến vậy trong sự phát triển
kinh tế và chính trị của chúng. Thông qua một lượng lớn thí dụ lịch sử rộng, họ
cho thấy bằng cách nào những sự phát triển thể chế, đôi khi dựa trên hoàn cảnh
rất tình cờ, đã có những hệ quả to lớn. Tính mở của một xã hội, sự sẵn sàng của
nó để cho phép sự phá hủy sáng tạo, và pháp trị dường như là có tính quyết định
đối với sự phát triển kinh tế.”
-

Kenneth J. Arrow, giải Nobel Kinh tế, 1972.

“Các tác giả đã chứng minh một cách thuyết phục rằng các nước thoát khỏi nghèo
chỉ khi chúng có các thể chế kinh tế thích hợp, đặc biệt quyền sở hữu tư nhân và
cạnh tranh, Một cách độc đáo hơn, họ chứng tỏ các nước có nhiều khả năng hơn
để phát triển các thể chế đúng khi chúng có một hệ thống chính trị đa nguyên mở
với sự cạnh tranh cho chức vụ chính trị, một số lượng cử tri rộng rãi, và một sự
cởi mở cho các nhà lãnh đạo chính trị mới. Quan hệ mật thiết này giữa các thể chế
chính trị và kinh tế là tâm điểm của đóng góp lớn của họ, và đã dẫn đến một
nghiên cứu đầy sức sống về một trong những vấn đề cốt yếu trong kinh tế học và
kinh tế học chính trị.”
-

Gary S. Becker, giải Nobel Kinh tế, 1992.

“Cuốn sách quan trọng và sâu sắc này, được xếp chặt bằng những thí dụ lịch sử,
đưa ra lý lẽ ủng hộ rằng các thể chế chính trị bao gồm ủng hộ các thể chế kinh tế
bao gồm là chìa khóa cho sự thịnh vượng bền vững. Cuốn sách điểm lại bằng
cách nào một số chế độ tốt được đưa vào và sau đó có một vòng xoáy thiện, trong
khi các chế độ tồi vẫn ở trong một vòng xoáy luẩn quẩn. Đấy là phân tích quan
trọng không được quên.”
-

Peter Diamond, giải Nobel Kinh tế, 2010.

“Đối với những người nghĩ rằng số phận kinh tế của một quốc gia được định đoạt
bởi địa lý hay văn hóa, Daron Acemoglu và Jim Robinson có tin xấu. Chính là các

thể chế do con người tạo ra, chứ không phải địa hình địa thế hay đức tin của cha
ông chúng ta, là cái quyết định liệu một quốc gia là giàu hay nghèo. Tổng hợp
một cách xuất sắc công trình của các nhà lý luận từ Adam Smith đến Douglass
North với nghiên cứu kinh nghiệm gần đây hơn của các sử gia kinh tế, Acemoglu
và Robinson đã tạo ra một cuốn sách hấp dẫn và rất dễ đọc.”
-

Niall Ferguson, tác giả của The Ascent of Money.

“Acemoglu và Robinson – hai chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển – tiết lộ
vì sao không phải địa lý, bệnh tật, hay văn hóa là cái giải t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao các quốc gia thất bai - Người đăng: Giang Thi Hai Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
552 Vietnamese
Tại sao các quốc gia thất bai 9 10 227