Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lí đại cương - Xúc cảm và tình cảm

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 19107 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tâm lí đại cương

ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài 6: Xúc cảm, tình cảm
I.Khái

niệm chung
II.Những đặc điểm đặc trưng của tình cảm và
các qui luật của xúc cảm, tình cảm
III.Các mức độ của xúc cảm, tình cảm

Khái niệm chung về xúc cảm,
tình cảm
1.Định

nghĩa
2.So sánh XCTC với NT và MQH của chúng
3.Phân biệt xúc cảm với tình cảm
4.Vai trò của xúc cảm, tình cảm

Định nghĩa xúc cảm, tình cảm
Nhớ thương - hờn giận, buồn - vui, yêu- ghét,…biểu
thị thái độ của cá nhân đối với HT XCTC.
Định nghĩa:
XCTC là thái độ riêng của cá nhân đối với HTKQ, có
liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu
cầu của cá nhân.
-XCTC là thái độ của cá nhân: thái độ bên trong,
biểu hiện sự rung động của cá nhân đối với HT.
-XCTC có được là do tác động của HTKQ: HTTN và
HTXH.
-Chỉ những đối tượng tác động nào có liên quan đến
sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu của cá
nhân mới gây ra XCTC.

So sánh xúc cảm, tình cảm với
nhận thức và MQH của chúng
So sánh:
-Giống nhau:
+ Đều là sự phản ánh HTKQ.
+ Đều mang tính chủ thể.
+ Đều có bản chất XH – LS.


So sánh xúc cảm, tình cảm với
nhận thức và MQH của chúng
Nhận thức:
-ĐTPA: là sự hiểu biết,
NTPA bản thân SVHT, qui
luật VĐ, biến đổi, phát
triển của SV.
- Phạm vi PA: rộng hơn.
Nói chung SVHT nào đã
tác động vào giác quan ta
đều được PA với những
mức độ đầy đủ, sáng tỏ
khác nhau.

Xúc cảm, tình cảm:
-ĐTPA: là thái độ, XCTC
phản ánh MQH giữa các
SVHT với nhu cầu, động
cơ của cá nhân.
-Phạm vi PA: hẹp hơn.
Chỉ SVHT nào có liên
quan đến sự thỏa mãn
hay không thỏa mãn nhu
cầu, động cơ của cá nhân
mới gây nên XCTC.

So sánh xúc cảm, tình cảm với
nhận thức và MQH của chúng
Nhận thức:
Xúc cảm, tình cảm:
-PTPA: PA dưới hình
-PTPA: PA dưới hình
thức hình ảnh (CG, TG), thức những rung động,
biểu tượng (TN, TT), khái những thể nghiệm.
niệm (TD).
-Tính CT: thấp hơn.
-Tính CT: cao hơn, đậm
nét hơn.
-QT hình thành: có thể
-QT hình thành: lâu dài,
gây ra, truyền đạt lại cho khó khăn hơn nhiều, diễn
người khác một KL tri ra theo QL khác với QL
thức mới không khó lắm. hình thành tri thức.

So sánh xúc cảm, tình cảm với
nhận thức và MQH của chúng
Nhận thức:
Xúc cảm, tình cảm:
-Có thể tự lừa dối được -XCTC diễn ra chân thật
mình.
với mình.

-Có

thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn”
được khi cần thiết.
được.

So sánh xúc cảm, tình cảm với
nhận thức và MQH của chúng
Mối quan hệ giữa NT với XCTC:
-NT là ĐK cần thiết cho XCTC hình thành, củng cố
và phát triển. Không có NT thì không thể có XCTC,
NT không bình thườ...
Tâm lí đại cương
Tâm lí đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình s
Trường Đại học Luật Hà Nội
Tâm lí đại cương - Xúc cảm và tình cảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lí đại cương - Xúc cảm và tình cảm - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tâm lí đại cương - Xúc cảm và tình cảm 9 10 336