Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý

Được đăng lên bởi conanglaoca1991
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÂM LÝ HỌC
GIAO TIẾP
Giảng viên
Nguyễn Thị Đỗ Quyên
1

DẠY VÀ HỌC MÔN TLH GIAO TIẾP

SV

Tài liệu
HT

GV

Tâm lý học
giao tiếp Kiểm tra
Đánh giá
Phương
pháp
2

Tại sao SV ngành ngoại thương cần học TLH
giao tiếp?
Yêu cầu công
việc của NV
XNK

Text

Text

ext

Text

1.Năng lực
-Nắm vữngText
quy trình XNK
-Làm chứng từ, soạn thảo
văn bản, hợp đồng
-Hiểu biết về hàng hóa và
thị trường
-Khả năng ngoại ngữ
-Thành thạo tin học

2.Kỹ năng mềm
-Kỹ năng đàm phán/
thuyết phục
-Kỹ năng giao tiếp
-Kỹ năng tổ chức và
kiểm soát công việc hiệu quả
-Kỹ năng giải quyết vấn đề

BRAND STRATEGY VIET-HAN CORP.

3

Bài mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU TLH GIAO TIẾP
I.Đối tượng, nội dung nghiên cứu học phần
1.Đối tượng
nghiên cứu:

Trực tiếp: Đời sống tâm hồn của con
người tham gia vào hoạt động GT
Gián tiếp: Hành vi cử chỉ , lời nói của con
người tham gia vào hoạt động GT
Quy luật tâm lý trong hoạt động giao tiếp
-Kiến thức khái quát về tâm lý

2.Nội dung
nghiên cứu:

-Hiện tượng và quy luật tâm lý cá nhân
-Cấu trúc và cơ sở TLXH của hoạt động GT
-Kỹ năng GT: nghe, nói viết, xã giao

4

-Loại hình giao tiếp trong môi trường công ty

Bài mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU TLH GIAO TIẾP
1.Phương pháp chung
Phép duy vật biện
chứng
II.Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý con người
2.Phương pháp đặc thù
2.1.Phương pháp quan sát
2.2.Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
2.3.Phương pháp đàm thoại (phỏng vấn, vấn đáp)
2.4.Phương pháp dùng câu hỏi (bảng anket)
2.5.Phương pháp trắc nghiệm

5

1.Hãy xem các đoạn phim sau và xác định (gọi tên)
phương pháp nghiên cứu được tiến hành trong các đoạn
phim đó?
2.Dựa vào các đoạn phim trên nêu:
-Mục đích sử dụng
-Ưu điểm, nhược điểm

của từng phương pháp
trong nghiên cứu TL

6

1

7

2

8

3

9

4

10

Bài 1
TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN
1.Khái niệm tâm lý
2.Khái niệm tâm lý học
I.Khái quát tâm lý, tâm lý
học và ý nghĩa của nghiên
cứu các hiện tượng tâm lý:
Text

3.Ý nghĩa của việc nghiên cứu
các hiện tượng tâm
ext lý
-Đời sống hằng ngày
Text

-Hoạt động kinh doanh
-Quản trị

Text

1.Hoạt động nhận thức
II.Các hiện tượng tâm
lý cá nhân

2.Tình cảm, xúc cảm
3.Nhân cách và các phẩm
chất nhân cách

11

Trò chơi
Mời 4 bạn (2 nam – 2 nữ) xung phong lên bảng thực
hiện 1 trò chơi nhỏ
1.Kẹo
2.Hộp kim bấm
3.Gọt bút chì
4.Bụi phấn

12

Bài 1
TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ CÁ NHÂN
II.Các hiện tượng tâm lý cá nhân
1.Hoạt động nhận thức

-Cảm giác

1.1.Nhận thức cảm tính -Tri giác
1.2.Nhận thức lý tính -Tư duy
-Tưởng tượng

1.1.1Cảm...
1
TÂM LÝ H C
TÂM LÝ H C
GIAO TI P
GIAO TI P
Gi ng viên
Gi ng viên
Nguy n Th Đ Quyên
Nguy n Th Đ Quyên
tâm lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý - Người đăng: conanglaoca1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
tâm lý 9 10 857