Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý trẻ

Được đăng lên bởi thanglongdhnh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2542 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chẩn đoán về Trí tuệ trẻ em

Các hình vẽ người có thể dùng để đo trình độ phát triển hoặc mức thành thục về trí khôn
của trẻ. Nhà tâm lý Goodenough (1926) cho ra đời bản trắc nghiệm đầu tiên nhằm đánh
giá một cách có hệ thống những hình vẽ của trẻ em bằng phương pháp chấm điểm.
Harris (1963) chỉnh lý và mở rộng phương pháp này ,sau này được gọi là test Goodenough Harris. Buck (1948) đã triển khai các hệ thống chấm điểm để ước tính chỉ số IQ từ các hình vẽ
người và tiếp theo sau đó, nhà tâm lý Koppitz (1968) cũng đã xây dựng những hệ thống chấm
điểm các HVN nhằm xác định chỉ số IQ cho các trẻ từ 5 - 11 tuổi, trên thực tế thì hệ thống này
cũng rất tốt cho các trẻ chưa đến tuổi học.
Tuy nhiên, việc đánh giá trí khôn của trẻ không chỉ đơn thuần là thông qua một sự kiểm tra duy
nhất mà nên xem đây chỉ là bước đầu trong việc tìm hiểu. Còn để hiểu rõ hơn về khả năng, tính
chất của trẻ, cần phải có một quá trình tiếp cận tương đối dài với sự cộng tác của nhiều người
(Cha mẹ - thầy cô - các chuyên viên tâm lý - xã hội) trong một thời gian thích hợp cho từng trẻ.
Đánh giá Trí khôn Trẻ bình thường
Một trong những công cụ có giá trị để đánh giá các trẻ đến tuổi học là test Hình vẽ người
Thiếu của Gesell, test này là một phần của phương pháp đánh giá về phát triển và ứng xử
mà Ilg và Ames đã trình bày (1978). Hình vẽ người cũng là một phần của test phân loại phát
triển Denver, do Frankenburg và Dodds (1975) xây dựng để phát hiện những rối nhiễu về phát
triển ở trẻ nhỏ từ khi sinh đến 5 tuổi.
Theo Dillard và Landsman (1968) có thể đánh giá khả năng học tập của trẻ thông qua một công
cụ gọi là THANG XÁC ĐỊNH SỚM EVANSTON (Evanston Early Idetification Scale - EEIS )
Có 10 Item (Mỗi Item thiếu sẽ cho điểm) với điểm khác nhau:
Tóc 1đ - Mắt 2đ - Mũi 2đ - Miệng 3đ - Cánh tay 2 đ - Bàn tay 2đ - Cẳng chân 1 đ - Bàn chân 2đ
- Thân mình 4 đ, vị trí các bộ phận như cổ 2 đ.
Kết quảsẽ cho biết, nếu một trẻ đạt điểm số trung bình cao, đó là trẻ cần phải có sự chăm sóc
riêng (hay đó là trẻ kém thông minh).
Wagner (1980) cũng đã nghiên cứu các hình vẽ người của các trẻ em gặp khó khăn trong học tập
và đã thấy những dấu hiệu yếu kém về bản thân.
Ông chia ra làm 4 loại:
*
Loại 1: Chưa thành thục về phát triển: Hình vẽ các em giống như của những trẻ nhỏ tuổi
hơn.

*
Loại 2: Có Khuynh hướng hung tính hay thụ động: Các hình vẽ người bé nhỏ hoặc rất linh
tinh, sôi động.
*
Loại 3: Thực thể Các hình vẽ người chỉ vẽ phác sơ sài, có nhiều khoảng trống đã đánh
bóng cho kín.
*
Loại 4: Lố lăng, kỳ...
Chẩn đoán về Trí tuệ trẻ em
Các hình vẽ người có thể dùng để đo trình độ phát triển hoặc mức thành thục về trí khôn
của trẻ. Nhà tâm lý Goodenough (1926) cho ra đời bản trắc nghiệm đầu tiên nhằm đánh
giá một cách có hệ thống những hình vẽ của trẻ em bằng phương pháp chấm điểm.
Harris (1963) chỉnh lý và mở rộng phương pháp này ,sau này được gọi là test Goodenough -
Harris. Buck (1948) đã triển khai các hệ thống chấm điểm để ước tính chỉ số IQ từ các hình vẽ
người và tiếp theo sau đó, nhà tâm lý Koppitz (1968) cũng đã xây dựng những hệ thống chấm
điểm các HVN nhằm xác định chỉ số IQ cho các trẻ từ 5 - 11 tuổi, trên thực tế thì hệ thống này
cũng rất tốt cho các trẻ chưa đến tuổi học.
Tuy nhiên, việc đánh giá trí khôn của trẻ không chỉ đơn thuần là thông qua một sự kiểm tra duy
nhất mà nên xem đây chỉ là bước đầu trong việc tìm hiểu. Còn để hiểu rõ hơn về khả năng, tính
chất của trẻ, cần phải có một quá trình tiếp cận tương đối dài với sự cộng tác của nhiều người
(Cha mẹ - thầy cô - các chuyên viên tâm lý - xã hội) trong một thời gian thích hợp cho từng trẻ.
Đánh giá Trí khôn Trẻ bình thường
Một trong những công cụ có giá trị để đánh giá các trẻ đến tuổi họctest Hình vẽ người
Thiếu của Gesell, test này là một phần của phương pháp đánh giá về phát triển và ứng xử
Ilg Ames đã trình bày (1978). Hình vẽ người cũng là một phần của test phân loại phát
triển Denver, do Frankenburg Dodds (1975) xây dựng để phát hiện những rối nhiễu về phát
triển ở trẻ nhỏ từ khi sinh đến 5 tuổi.
Theo Dillard Landsman (1968) có thể đánh giá khả năng học tập của trẻ thông qua một công
cụ gọi là THANG XÁC ĐỊNH SỚM EVANSTON (Evanston Early Idetification Scale - EEIS )
Có 10 Item (Mỗi Item thiếu sẽ cho điểm) với điểm khác nhau:
Tóc 1đ - Mắt 2đ - Mũi 2đ - Miệng 3đ - Cánh tay 2 đ - Bàn tay 2đ - Cẳng chân 1 đ - Bàn chân 2đ
- Thân mình 4 đ, vị trí các bộ phận như cổ 2 đ.
Kết quảsẽ cho biết, nếu một trẻ đạt điểm số trung bình cao, đó là trẻ cần phải có sự chăm sóc
riêng (hay đó là trẻ kém thông minh).
Wagner (1980) cũng đã nghiên cứu các hình vẽ người của các trẻ em gặp khó khăn trong học tập
và đã thấy những dấu hiệu yếu kém về bản thân.
Ông chia ra làm 4 loại:
* Loại 1: Chưa thành thục về phát triển: Hình vẽ các em giống như của những trẻ nhỏ tuổi
hơn.
Tâm lý trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý trẻ - Người đăng: thanglongdhnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tâm lý trẻ 9 10 810