Ktl-icon-tai-lieu

Tên đẹp

Được đăng lên bởi nguyen-duy-quang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vừa lọt lòng mẹ, con đã được đặt cho một cái tên. Cái tên ấy theo con suốt cả cuộc đời.
Tên có thể là niềm tự hào, hãnh diện, là nguồn động viên, nâng mỗi bước con đi. Nhưng
cũng có người lại cảm thấy xấu hổ, tủi thân, thậm chí tức giận mỗi khi ai đó gọi tên mình,
hoặc khi nghĩ đến người đã đặt tên cho mình.

Cái tên nói lên tính cách con người. Hay con người tự rèn luyện mình cho giống với cái tên
mình? Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định: tên gọi ảnh hưởng đến tinh thần cũng
như sự nghiệp sau này của đứa trẻ. Trong muôn vàn chuẩn bị khi đón bé chào đời, đừng
quên nghĩ đến một cái tên.

Cho những công chúa theo mẹ lên rừng (A - K)

1. DIỆU ANH Con gái khôn khéo của mẹ ơi, mọi người sẽ yêu mến con
2. QUỲNH ANH Người con gái thông minh, duyên dáng như đóa quỳnh
3. TRÂM ANH Con thuộc dòng dõi quyền quý, cao sang trong xã hội.
4. NGUYỆT CÁT Hạnh phúc cuộc đời con sẽ tròn đầy
5. TRÂN CHÂU Con là chuỗi ngọc trai quý của bố mẹ
6. QUẾ CHI Cành cây quế thơm và quý
7. TRÚC CHI Cành trúc mảnh mai, duyên dáng
8. XUYếN CHI Hoa xuyến chi thanh mảnh, như cây trâm cài mái tóc xanh
9. THIÊN DI Cánh chim trời đến từ phương Bắc
10. NGỌC DIỆP Chiếc lá ngọc ngà và kiêu sa
11. NGHI DUNG Dung nhan trang nhã và phúc hậu
12. LINH ĐAN Con nai con nhỏ xinh của mẹ ơi
13. THỤC ĐOAN hãy là cô gái hiền hòa đoan trang
14. THU GIANG Dòng sông mùa thu hiền hòa và dịu dàng
15. THIÊN HÀ Con là cả vũ trụ đối với bố mẹ
16. HIẾU HẠNH Hãy hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, đức hạnh vẹn toàn
17. THÁI HÒA Niềm ao ước đem lại thái bình cho muôn người
18. DẠ HƯƠNG Loài hoa dịu dàng, khiêm tốn nở trong đêm
19. QUỲNH HƯƠNG Con là nàng tiên nhỏ dịu dàng, e ấp

20. THIÊN HƯƠNG Con gái xinh đẹp, quyến rũ như làn hương trời
21. ÁI KHANH Người con gái được yêu thương
22. KIM KHÁNH Con như tặng phẩm quý giá do vua ban
23. VÂN KHÁNH Tiếng chuông mây ngân nga, thánh thót
24. ỒNG KHUÊ Cánh cửa chốn khuê các của người con gái
25. MINH KHUÊ Hãy là vì sao luôn tỏa sáng, con nhé.

Cho những công chúa theo mẹ lên rừng (K - Y)

26. DIỄM KIỀU Con đẹp lộng lẫy như một cô công chúa
27. CHI LAN hãy quý trọng tình bạn, nhé con
28. BẠCH LIÊN Hãy là búp sen trắng toả hương thơm ngát
29. NGỌC LIÊN Đoá sen bằng ngọc kiêu sang
30. MỘC MIÊN Loài hoa quý, thanh cao, như danh tiết của người con gái
31. HÀ MI Con có hàng lông mày đẹp như dòng sông uốn lượn
32. THƯƠNG NGA Người con gái như loài chim quý dịu dàng, nhân từ
33. ĐẠI NGỌC Viên ngọc lớn quý giá
34. THU NGUYỆT Tỏa sáng như vầng trăng mùa thu
35. UYỂN NHÃ Vẻ đẹp củ...
V a l t lòng m , con đã đ c đ t cho m t cái tên. Cái tên y theo con su t c cu c đ i. ượ
Tên có th là ni m t hào, hãnh di n, là ngu n đ ng viên, nâng m i b c con đi. Nh ng ướ ư
cũng có ng i l i c m th y x u h , t i thân, th m chí t c gi n m i khi ai đó g i tên mình, ườ
ho c khi nghĩ đ n ng i đã đ t tên cho mình. ế ườ
Cái tên nói lên tính cách con ng i. Hay con ng i t rèn luy n mình cho gi ng v i cái tên ườ ườ
mình? Nhi u công trình nghiên c u đã kh ng đ nh: tên g i nh h ng đ n tinh th n cũng ưở ế
nh s nghi p sau này c a đ a tr . Trong muôn vàn chu n b khi đón bé chào đ i, đ ng ư
quên nghĩ đ n m t cái tên.ế
Cho nh ng công chúa theo m lên r ng (A - K)
1. DI U ANH Con gái khôn khéo c a m i, m i ng i s u m n con ơ ườ ế
2. QUỲNH ANH Ng i con gái thông minh, duyên dáng nh đóa quỳnh ườ ư
3. TRÂM ANH Con thu c dòng dõi quy n quý, cao sang trong xã h i.
4. NGUY T CÁT H nh phúc cu c đ i con s tròn đ y
5. TRÂN CHÂU Con là chu i ng c trai quý c a b m
6. QU CHI Cành cây qu th m và quý ế ơ
7. TRÚC CHI Cành trúc m nh mai, duyên dáng
8. XUY N CHI Hoa xuy n chi thanh m nh, nh cây trâm cài mái tóc xanh ế ế ư
9. THIÊN DI Cánh chim tr i đ n t ph ng B c ế ươ
10. NG C DI P Chi c lá ng c ngà và kiêu sa ế
11. NGHI DUNG Dung nhan trang nhã và phúc h u
12. LINH ĐAN Con nai con nh xinh c a m i ơ
13. TH C ĐOAN hãy là cô gái hi n hòa đoan trang
14. THU GIANG Dòng sông mùa thu hi n hòa và d u dàng
15. THIÊN HÀ Con là c vũ tr đ i v i b m
16. HI U H NH Hãy hi u th o đ i v i ông bà, cha m , đ c h nh v n toàn ế
17. THÁI HÒA Ni m ao c đem l i thái bình cho muôn ng i ướ ườ
18. D H NG Loài hoa d u dàng, khiêm t n n trong đêm ƯƠ
19. QUỲNH H NG Con là nàng tiên nh d u dàng, e p ƯƠ
Tên đẹp - Trang 2
Tên đẹp - Người đăng: nguyen-duy-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tên đẹp 9 10 374