Ktl-icon-tai-lieu

Thi kể chuyện bác Hồ

Được đăng lên bởi Thu Huyền
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP HUYỆN 2015
Câu 1: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Tại đâu? Tên khai sinh của Bác?
Trả lời: Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Chùa),
xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh của Bác là Nguyễn Sinh
Cung.
Câu 2: Thân sinh của Bác Hồ gồm là ai?Bác Hồ có anh, chị, em ruột gồm những
ai?
Trả lời: Cha của Bác là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), mẹ của Bác là cụ
bà Hoàng Thị Loan (1868 – 1901). Bác có một người chị (bà NguyễnThị Thanh), một
người anh (ông Nguyễn Sinh Khiêm) và một người em trai (Nguyễn Sinh Xin).
Câu 3: Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?
Trả lời: Ngày 5/6/1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà
Rồng, thành phố Sài Gòn ( Nay là TP Hồ Chí Minh). Người lấy tên là Văn Ba, làm phụ
bếp cho tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin.
Câu 4: Bác Hồ mang tên Nguyễn Tất Thành từ lúc nào?
Trả lời: Năm 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng (Khoa thi Hội năm Tân
Sửu). Theo phong tục, nhân dân làng Sen (quê nội của Bác) đã xây dựng căn nhà cho
Tân Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nhân dịp này, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã làm lễ “vào
làng” cho hai con trai, Nguyễn Sinh Khiêm được đổi tên là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn
Sinh Cung được đổi tên là Nguyễn Tất Thành với ước nguyện sự thành đạt sau này của
con mình.
Câu 5: Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước vào ngày tháng
năm nào? Nơi đặt chân đầu tiên của Bác?
Trả lời: Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí trở
về Tổ quốc. Mảnh đất Tổ quốc đầu tiên được đón bước chân Bác Hồ, là bản nhỏ Pác
Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Câu 6: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?
Trả lời: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đọc bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ở đâu? vào thời gian nào?
Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào cuối tháng 8/1945
tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

Câu 8: Bác Hồ lấy tên là Nguyễn Ái Quốc từ bao giờ?
Trả lời: Ngày 18/6/1919, lần đầu tiên Bác Hồ sử dụng tên gọi Nguyễn Ái Quốc
khi kí tên thay mặt “Hội những người Việt Nam yêu nước” tại Pháp gửi đến hội nghị
Véc-xai bản “Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam” đòi chính phủ Pháp phải thừa
nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.
Câu 9: Hồ Chí Minh qua đời vào hồi mấy giờ, ngà...
CÂU HỎI HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP HUYỆN 2015
Câu 1: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Tại đâu? Tên khai sinh của Bác?
Trả lời: Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Chùa),
Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh của Bác Nguyễn Sinh
Cung.
Câu 2: Thân sinh của Bác Hồ gồm ai?Bác Hồ anh, chị, em ruột gồm những
ai?
Trả lời: Cha của Bác là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929), mẹ của Bác là cụ
Hoàng Thị Loan (1868 1901). Bác một người chị (bà NguyễnThị Thanh), một
người anh (ông Nguyễn Sinh Khiêm) và một người em trai (Nguyễn Sinh Xin).
Câu 3: Bác Hồ đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?
Trả lời: Ngày 5/6/1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà
Rồng, thành phố Sài Gòn ( Nay là TP Hồ Chí Minh). Người lấy tênVăn Ba, làm phụ
bếp cho tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin.
Câu 4: Bác Hồ mang tên Nguyễn Tất Thành từ lúc nào?
Trả lời: Năm 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó bảng (Khoa thi Hội năm Tân
Sửu). Theo phong tục, nhân dân làng Sen (quê nội của Bác) đã xây dựng căn nhà cho
Tân Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nhân dịp này, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã làm lễ “vào
làng” cho hai con trai, Nguyễn Sinh Khiêm được đổi tên Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn
Sinh Cung được đổi tên là Nguyễn Tất Thành với ước nguyện sự thành đạt sau này của
con mình.
Câu 5: Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước vào ngày tháng
năm nào? Nơi đặt chân đầu tiên của Bác?
Trả lời: Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí trở
về T quốc. Mảnh đất Tổ quốc đầu tiên được đón bước chân Bác Hồ, bản nhỏ Pác
Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Câu 6: Bác H đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?
Trả lời: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã đọc bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ở đâu? vào thời gian nào?
Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào cuối tháng 8/1945
tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.
Thi kể chuyện bác Hồ - Trang 2
Thi kể chuyện bác Hồ - Người đăng: Thu Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi kể chuyện bác Hồ 9 10 572