Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Công tác xã hội với cá nhân

Được đăng lên bởi Lam Quan
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 10695 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Nội dung báo cáo thực tập
Mai
Môn: Thực hành Công tác xã hội với cá nhân

Gvhd: Ngô Thị Thanh
Khv: Lê Trọng Đức

MỤC LỤC

Sinh viên: Bùi Thị Liên
Lớp: Công tác xã hội K51

1

Nội dung báo cáo thực tập
Mai
Môn: Thực hành Công tác xã hội với cá nhân

S

Gvhd: Ngô Thị Thanh
Khv: Lê Trọng Đức

Nội dung

Tr

t

an

t

g

I

Lời cảm ơn

2

I

Nội dung

4

Phần 1: Lời giới thiệu về làng trẻ Birla

5

Phần 2: Tiến trình làm việc và can thiệp với

14

I

thân chủ
1

Tiểu sử về thân chủ

14

2

Tiến trình Công tác xã hội với cá nhân qua quá

19

trình làm việc và can thiệp với em Thức

I

Phần 3: Nhìn lại đợt thực tập

27

Một số buổi phúc trình

32

Phụ lục( Một số hình ảnh về làng trẻ em Birla)

70

Bài tự lượng giá thực tập của sinh viên

72

I
I
I
V

Sinh viên: Bùi Thị Liên
Lớp: Công tác xã hội K51

2

Nội dung báo cáo thực tập
Mai
Môn: Thực hành Công tác xã hội với cá nhân

Gvhd: Ngô Thị Thanh
Khv: Lê Trọng Đức

Bản đánh giá của kiểm huấn viên

Lời cảm ơn

Sinh viên: Bùi Thị Liên
Lớp: Công tác xã hội K51

3

76

Nội dung báo cáo thực tập
Mai
Môn: Thực hành Công tác xã hội với cá nhân

Gvhd: Ngô Thị Thanh
Khv: Lê Trọng Đức

Trong thời gian vừa qua, với yêu cầu của môn học “ Thực hành Công
tác xã hội với cá nhân”, tôi đã tiến hành thực tập tại làng trẻ Birla ( số 4
Doãn Kế Thiện- Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội). Thời gian thực tập kéo
dài hai tháng, từ 23/3 đến 23/5 và thời gian đến trung tâm tối thiểu là
hai buổi trong một tuần và mỗi buổi kéo dài hai tiếng. Qua làm việc tại
trung tâm tôi đã được giám đốc, phó giám đốc tạo mọi điều kiện thuận
lợi nhất để tôi có thể tiến hành các hoạt động của mình trong đợt thực
tập môn học này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến kiểm
huấn viên của mình là anh Lê Trọng Đức đã hướng dẫn, giúp đỡ, cung
cấp những thông tin cần thiết liên quan đến môn học. Cảm ơn hai cô:
Cô Nhung và cô Lan đã luôn là cầu nối cho quá trình tôi tiến hành các
hoạt động với các em và thân chủ của mình. Đồng thời, tôi cũng muốn
gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo bộ môn Ngô Thị Thanh Mai đã
giúp tôi liên hệ với cơ sở và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập.
Đợt thực tập này là cơ hội thuận lợi để tôi có thể áp dụng những kiến
thức đã học của mình vào thực tiễn, vào tiến trình giúp đỡ thân chủ.
Quả thực tôi cảm thông cho hoàn cảnh của các em ở làng trẻ, nếu không
có đợt thực tập này thì tôi sẽ không có cơ hội xây đắp thêm những lỗ
hổng kiến thức của mình. Các em tuy có hoàn cảnh éo le và chịu nhiều
thiệt thòi nhưng bù lại các em có tấm lòng...
Nội dung báo cáo thực tập Gvhd: Ngô Thị Thanh
Mai
Môn: Thực hành Công tác xã hội với cá nhân Khv: Lê Trọng Đức
MỤC LỤC
Sinh viên: Bùi Thị Liên
Lớp: Công tác xã hội K51
1
Thực hành Công tác xã hội với cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Công tác xã hội với cá nhân - Người đăng: Lam Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Thực hành Công tác xã hội với cá nhân 9 10 816