Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN
Đề tài: An toàn làm việc trong khu vực hạn chế
Ngành: Da giày
Mục lục

An toàn Làm Việc Trong Khu Vực Hạn Chế
Ngành: Da Giày
I.

Khái niệm
1. An toàn lao động
An toàn lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố có hại
trong lao động và sản xuất đối với sức khỏe người lao động, nhằm tìm các biện pháp cải
thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, nâng cao khả năng lao động cho
người lao động.
2. Khu vực hạn chế
Khu vực hạn chế là bất cứ không gian nào đủ rộng để con người có thể làm việc, tuy
nhiên không gian này không được thiết kế để con người có thể làm việc thường xuyên , đây
được xem là môt công việc cực kì nguy hiểm phổ biến trong nhiều ngành như dầu khí, hầm
mỏ ….. bài tiểu luận này được đề cập đến vấn đề an toàn làm việc trong khu vực hạn chế
trong giày da.
Có nhiều tai nạn được diễn ra như ngạt thở, té ngã, điện giật, phù phổi hay nhiễm các chất
độc hại. Tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ở nhiều mức độ khác
nhau như gây ra mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động, làm tăng bệnh thông thường,
thậm chí còn có thể gây ra bệnh nghề nghiệp. Thật vậy, trong ngành da giày khi sản xuất các
yếu tố tác hại là ở nhiệt độ cao, bụi bặm, tiếng ồn, các nguy cơ tiềm ẩn trong khi thi công như
tiếp xúc với hóa chất độc hại khi người công nhân đang làm việc…
II.
Nguyên nhân gây ra các sự cố và ví dụ điển hình
CÁC MỐI

NGUYÊN NHÂN

NGUY HIỂM
Mối nguy thiếu  Giảm hàm lượng oxy do tiêu thụ bởi người vào làm việc, nhưng
oxi

không được bổ sung đủ, kịp thời.
 Oxy bị chiếm chỗ bởi các khí, hơi khác (phổ biến là Nito).
 Oxy phản ứng với các hóa chất có trong không gian hạn chế
 Theo quy định an toàn, nếu nồng độ oxy giảm dưới 19,5% thì không
được phép vào không gian hạn chế trừ trường hợp cứu hộ với đầy đủ
thiết bị hỗ trợ hô hấp

GVHD: Ts. Hà Dương Xuân Bảo
SV: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
MSSV: 91102424

Ngày 23/11/2013

1

Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN
Đề tài: An toàn làm việc trong khu vực hạn chế
Ngành: Da giày
Mối nguy khí
độc

 Trong xưởng giày da tiềm ẩn nhiều nguy cơ tồn tại khí độc hại.
Thường gặp nhất là khí H2S, CO, CO2…
 Khí độc tồn tại trong khu vực gia công theo nhiều cơ chế khác nhau
như:
 Khí độc được tạo ra do các loại hóa chất được lưu chứa trong
phòng kín:) sáp cứng, lớp xịt ngoài,chất nền, antique shoe, cream


Mối nguy khí
dễ cháy

self-shine, shoe cream, polishing, shoe cream, sáp cứng.
Khí độc hình thành do các công việc bên trong không gian hạn...
Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN
Đề tài: An toàn làm việc trong khu vực hạn chế
Ngành: Da giày
Mục lục
An toàn Làm Việc Trong Khu Vực Hạn Chế
Ngành: Da Giày
I. Khái niệm
1. An toàn lao động
An toàn lao động môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố hại
trong lao động sản xuất đối với sức khỏe người lao động, nhằm tìm các biện pháp cải
thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, nâng cao khả năng lao động cho
người lao động.
2. Khu vực hạn chế
Khu vực hạn chế bất cứ không gian nào đủ rộng để con người thể làm việc, tuy
nhiên không gian này không được thiết kế để con người thể làm việc thường xuyên , đây
được xem môt công việc cực nguy hiểm phổ biến trong nhiều ngành như dầu khí, hầm
mỏ ….. bài tiểu luận này được đề cập đến vấn đề an toàn làm việc trong khu vực hạn chế
trong giày da.
Có nhiều tai nạn được diễn ra như ngạt thở, té ngã, điện giật, phù phổi hay nhiễm các chất
độc hại. Tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nhiều mức độ khác
nhau như y ra mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động, làm tăng bệnh thông thường,
thậm chí còn thể gây ra bệnh nghề nghiệp. Thật vậy, trong ngành da giày khi sản xuấtc
yếu tố tác hại là ở nhiệt độ cao, bụi bặm, tiếng ồn, các nguy cơ tiềm ẩn trong khi thi công như
tiếp xúc với hóa chất độc hại khi người công nhân đang làm việc…
II. Nguyên nhân gây ra các sự cố và ví dụ điển hình
CÁC MỐI
NGUY HIỂM
NGUYÊN NHÂN
Mối nguy thiếu
oxi
Giảm hàm lượng oxy do tiêu thụ bởi người vào làm việc, nhưng
không được bổ sung đủ, kịp thời.
Oxy bị chiếm chỗ bởi các khí, hơi khác (phổ biến là Nito).
Oxy phản ứng với các hóa chất có trong không gian hạn chế
Theo quy định an toàn, nếu nồng độ oxy giảm dưới 19,5% thì không
được phép vào không gian hạn chế trừ trường hợp cứu hộ với đầy đủ
thiết bị hỗ trợ hô hấp
GVHD: Ts. Hà Dương Xuân Bảo
SV: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
MSSV: 91102424 Ngày 23/11/2013 1
Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN - Người đăng: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận: An toàn LD và vệ sinh MTCN 9 10 953