Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận công tác xã hội

Được đăng lên bởi liencoi198
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lời Cảm Ơn
Trong quá trình học tập chúng ta cần nắm vững được những lý thuyết để
có thể ứng dụng một cách hiệu quả nhất và qua việc ứng dụng vào thực hành đó
chính là giúp chúng ta củng cố lại kiến thức. Chính vì vậy để nâng cao năng lực
và kiến thức cho sinh viên đối với chuyên ngành của mình tổ bộ môn Công tác
xã hội – trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện cho sinh viên K51 vận dụng
những gì đã được học vào việc đi thực tế để hoàn thành bài Tiểu luận Công tác
xã hội theo khung chương trình đào tạo của Nhà trường.
Trong thời gian đi thực tế của mình em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới
nhà trường, khoa Lịch Sử đã tạo điều kiện và giúp đỡ em. Đặc biệt em xin gửi
lời cảm ơn tới cô giáo Võ Thị Cẩm Ly là giáo viên hướng dẫn em trong suốt quá
trình đi thực tế để em hoàn thành được bài Tiểu luận chuyên ngành này.
Do kiến thức và thời gian có hạn, nên bài Tiểu luận không thể tránh khỏi
những sai sót nhất định. Vì vậy em rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý của
các thầy cô để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

1

MỤC LỤC
Trang
Lời Cảm Ơn..........................................................................................................1
Phần I : Mở Đầu...................................................................................................4
1. Lý do chọn đề tài..............................................................................................4
2. Đối tượng, khách thể, mục đích và phạm vi nghiên cứu.................................5
2.1. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................5
2.2. Khách thể nghiên cứu....................................................................................5
2.3 Mục đích nghiên cứu......................................................................................5
2.4 Phạm vi nghiên cứu........................................................................................5
3. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................6
3.1 Phương pháp quan sát....................................................................................6
3.3 Phương pháp phỏng vấn sâu..........................................................................6
3.4 Phương pháp phân tích tài liệu......................................................................6
4. Kết cấu nội dung...............................................................................................6
Phần ...
Lời Cảm Ơn
Trong quá trình học tập chúng ta cần nắm vững được những thuyết để
thể ứng dụng một cách hiệu quả nhất qua việc ứng dụng vào thực hành đó
chính giúp chúng ta củng cố lại kiến thức. Chính vậy để nâng cao ng lực
kiến thức cho sinh viên đối với chuyên ngành của mình tổ bộ môn Công tác
hội trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện cho sinh viên K51 vận dụng
những đã được học vào việc đi thực tế đ hoàn thành bài Tiểu luận Công tác
xã hội theo khung chương trình đào tạo của Nhà trường.
Trong thời gian đi thực tế của mình em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới
nhà trường, khoa Lịch S đã tạo điều kiện giúp đỡ em. Đặc biệt em xin gửi
lời cảm ơn tới cô giáo Võ Thị Cẩm Ly là giáo viên hướng dẫn em trong suốt quá
trình đi thực tế để em hoàn thành được bài Tiểu luận chuyên ngành này.
Do kiến thức thời gian hạn, nên bài Tiểu luận không thể tránh khỏi
những sai sót nhất định. vậy em rất mong nhận được sự bổ sung, góp ý của
các thầy cô để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
Tiểu luận công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận công tác xã hội - Người đăng: liencoi198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận công tác xã hội 9 10 86