Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Giá trị thặng dư Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận
“Giá trị thặng dư - Các
hình thức biểu hiện của giá
trị thặng dư”

PHẦN I : MỞ ĐẦU
Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của
học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung
căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư
bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản
xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ
trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức
tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong
quá trình sản xuất.
Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ
cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá
trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra
ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ
bản nhất đó. Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê
sáng tạo ra là nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá
trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà
tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai
phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng
dư tương đối.
Do vậy, sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bản là nội dung chính
của quy luật giá trị thặng dư. Nó tác động đến mọi mặt của xã hội tư bản. Nó
quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế nó
bằng một xã hội khác cao hơn, là quy luật vận động của phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa.
Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng dư và các phương pháp sản xuất ra
giá trị thặng dư có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa dẫn đến những vấn đề
1

khác trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, tôi đã mạnh
dạn chọn đề tài: “Giá trị thặng dư - Các hình thức biểu hiện của giá trị
thặng dư” cho bài tiểu luận của mình.
Do thời gian có hạn, nên bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế nhất
định. Vậy tôi kính mong các quí thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài
viết được hoàn chỉnh hơn.

2

PHẦN II
LÍ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
I-

PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ:

1- Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản:
Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định.
Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản, mà tiền chỉ biến thành tư bản khi
được sử dụng để bóc lột lao động của người khác.
Nếu tiền được dùng để...
Tiu lun
“Giá tr thng dư - Các
hình thc biu hin ca giá
tr thng dư
Tiểu luận “Giá trị thặng dư Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Giá trị thặng dư Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Giá trị thặng dư Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 9 10 676