Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: “Hội các nước Đông Nam Á”(ASEAN)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận
Đề tài: “Hội

các nước Đông
Nam Á”(ASEAN)

MỞ ĐẦU
Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện
nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của
nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế
giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức
hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC)...
Hoà vào dòng chảy chính của thế giới là toàn cầu hóa khu vực hóa
ASEAN ra đời với mục tiêu cơ bản là đảm bảo ổn định, an ninh và phát
triển của toàn khu vực Đông Nam á.
Từ một tổ chức liên minh kinh tế chính trị xã hội lỏng lẻo ASEAN đã
vươn lên thành một khối khá vững chắc với nền kinh tế phát triển, an ninh
chính trị tương đối ổn định. Nghiên cứu thị trường tiềm năng rộng lớn với
hơn 500 triệu dân này sẽ mở ra cơ hội mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam.
Chúng ta hy vọng vào một tương lai không xa ASEAN sẽ trở thành một thị
trường thống nhất và phát triển.
I.

SỰ RA ĐỜI CỦA “HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á”(ASEAN)
Từ sau năm 1945 ở Đông Nam Á (ĐNA), nhiều quốc gia độc

lập đã ra đời dưới nhiều hình thức khác nhau. Năm 1945, Indonexia , Việt
Nam và Lào tuyên bố độc lập , Anh trao trả độc lập cho Mianma, Mã lai
vào năm 1947,1957……..
Sau khi giành được độc lập ,nhiều nước Đông Nam Á đã có dự
định thành lập một số tổ chức khu vực nhằm tạo nên sự hợp tác phát triển
trên các lĩnh vực kinh tế , khoa học , kỹ thuật và văn hoá ; đồng thời hạn

1

chế ảnh hưởng của các nước lớn đang tìm mọi cách để biến ĐNA thành
vườn sau của họ.
Với mục tiêu cơ bản là đảm bảo ổn định, an ninh và phát triển của
toàn khu vực, ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là
ASEAN được thành lập .
Khi mới ra đời, tổ chức này chỉ có 5 nước tham gia là Thái Lan,
Singapore, Indonexia, Malaysia và Philippin, đến nay ASEAN đã được
mở rộng với 10 thành viên và đã công bố các văn kiện chính thức:
- Tuyên bố Băng Cốc năm 1967: là bản Tuyên bố thành lập tổ
chức ASEAN. Nội dung của tuyên bố này gồm 7 điểm, xác định mục
tiêu phát triển kinh tế và văn hoá, hợp tác thúc đẩy tiến bộ xã hội của
các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu
vực.
- Tuyên bố Cuala Lumpua năm 1971: đưa ra đề nghị xây dựng
Đông Nam Á thành một khu vực hoà bình, tự do và trung lập, gọi là
tuyên bố ZOPFAN .
- Hiệp ước Bali năm 1976: nêu lên 6 nguyên tắc nhấn mạnh
đến sự hợp tác song phương hay đa phương giữa các nước ngoài
Hiệp hội trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội… xây dựng nền
hoà bình vững chắc và nền ...
Tiểu lun
Đề tài: “Hội các nước Đông
Nam Á”(ASEAN)
Tiểu luận: “Hội các nước Đông Nam Á”(ASEAN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: “Hội các nước Đông Nam Á”(ASEAN) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận: “Hội các nước Đông Nam Á”(ASEAN) 9 10 135