Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc

Được đăng lên bởi Trần Thị Hạnh Lê
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận:

Cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc
(1919 - 1945)

Trong nước Cuối thế kỷ XIX, tình hình Trung Quốc trở nên rối ren, xã hội bất ổn,
kinh tế suy sụp, các con đường cứu nước trước đây đều lần lượt bị thất bại. Cùng với
đó là sự vây hãm xâu xé của các nước đế quốc bên ngoài. Đất nước Trung Quốc rơi
vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và trở nên tê liệt.
Về chính trị: Chế độ phong kiến bước vào giai đoạn suy thoái, cuộc sống của nhà
vua xa hoa, trụy lạc làm cho bọn hoạn quan có điều kiện hoànah hành.
Về kinh tế: Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Thanh làm cho nền thương nghiệp
không phát triển. Lực lượng sản xuất cũng không phát triển mà ngày càng trở nên
nghèo nàn lạc hậu, kiềm hãm sự phát triển công thương nghiệp. Nông nghiệp với kĩ
thuật sản xuất lạc hậu, người nông dân bị bần cùng hóa, đời sống gặp nhiều khó
khăn. Nạn tham nhũng của quan quân triều đình làm kiệt quệ nền kinh tế quốc gia.
Quốc khố trống rỗng do triều đinh tiêu xài phung phí và chi cho khoản bồi thường
chiến phí.
Về xã hội: Sau khi cuộc chiến tranh thuốc phiện với thực dân Anh bị thất bại do sự
nhu nhược và hèn yếu của chính quyền Mãn Thanh, Trung Quốc đã kí với thực dân
Anh hiệp ước Nam Kinh (1842) với những điều khoản nặng nề, phải bồi thường cho
Anh 21 triệu bảng Anh và mở 5 cửa biển quan trọng cho Anh tự do thông thương:
Quảng Châu, Phúc Châu, Ninh Ba, Hạ Môn, Thượng Hải. Anh được quyền lãnh sự
tài phán ở Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc còn kí với các nước đế quốc khác hàng
loạt các hiệp ước bất bình đẳng: kí với Mỹ hiệp ước Vọng Hạ (7 - 1884), với Pháp
hiệp ước Hoàng Phố(10 -1884), … các điều ước đó đã đáp ứng một phần thị trường
buôn bán có lợi cho bon đế quốc và đẩy Trung Quốc vào tình trạng phụ thuộc.
Phong trào đấu tranh phản Thanh phục Minh (Thiên địa Hội, Hồng hoa Hội,…) diễn

ra ngày càng rầm rộ, cuộc đấu tranh của nhân dân ngày mở rộng khắp nơi. Đó là
những nguyên nhân làm cho xã hội Trung Quốc bất ổn, làm tăng thêm mâu thuẫn
giữa các giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ. Chính sách giáo dục ngày càng lỗi thời,
lạc hậu không bắt nhịp những tiến bộ thời đại, giao lưu với thế giới. Xã hội Trung
Quốc sau khi cấm thuốc phiện trong thời gian không bao lâu thì nay với chính sách
mở của của thực dân Anh thì khói thuốc phiện càng tràn ngập khắp nơi. Thị trường
Trung Quốc bị mở toan với sự tràn ngập và cạnh tranh của hàng hóa các nước đế
quốc, làm lũng đoạn nền kinh tế trung Quốc. Trước tình cảnh đó, triều đình đã bất
lực nay lại còn lao vào con đường ăn chơi sa đọa, sách...
Tiểu luận:
Cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc
(1919 - 1945)
Trong nước Cuối thế kỷ XIX, tình hình Trung Quốc trở nên rối ren, hội bất ổn,
kinh tế suy sụp, các con đường cứu nước trước đây đều lần lượt bị thất bại. Cùng với
đó sự vây hãm xâu của các nước đế quốc bên ngoài. Đất nước Trung Quốc rơi
vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và trở nên tê liệt.
Về chính trị: Chế độ phong kiến bước vào giai đoạn suy thoái, cuộc sống của n
vua xa hoa, trụy lạc làm cho bọn hoạn quan có điều kiện hoànah hành.
Về kinh tế: Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Thanh làm cho nền thương nghiệp
không phát triển. Lực lượng sản xuất cũng không phát triển ngày càng trở nên
nghèo nàn lạc hậu, kiềm hãm sự phát triển công thương nghiệp. Nông nghiệp với
thuật sản xuất lạc hậu, người nông dân bị bần cùng hóa, đời sống gặp nhiều khó
khăn. Nạn tham nhũng của quan quân triều đình làm kiệt quệ nền kinh tế quốc gia.
Quốc khố trống rỗng do triều đinh tiêu xài phung phí chi cho khoản bồi thường
chiến phí.
Về hội: Sau khi cuộc chiến tranh thuốc phiện với thực dân Anh bị thất bại do sự
nhu nhược hèn yếu của chính quyền Mãn Thanh, Trung Quốc đã với thực dân
Anh hiệp ước Nam Kinh (1842) với những điều khoản nặng nề, phải bồi thường cho
Anh 21 triệu bảng Anh mở 5 cửa biển quan trọng cho Anh tự do thông thương:
Quảng Châu, Phúc Châu, Ninh Ba, Hạ Môn, Thượng Hải. Anh được quyền lãnh sự
tài phán ở Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc còn với các nước đế quốc khác hàng
loạt các hiệp ước bất bình đẳng: với Mỹ hiệp ước Vọng Hạ (7 - 1884), với Pháp
hiệp ước Hoàng Phố(10 -1884), các điều ước đó đã đáp ứng một phần thị trường
buôn bán lợi cho bon đế quốc đẩy Trung Quốc vào tình trạng phụ thuộc.
Phong trào đấu tranh phản Thanh phục Minh (Thiên địa Hội, Hồng hoa Hội,…) diễn
Tiểu luận phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc - Người đăng: Trần Thị Hạnh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiểu luận phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc 9 10 943