Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CỦA NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI

Được đăng lên bởi Cỏ Bốn Lá PK
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC:
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

Nhóm 5 – Lớp KH15A1

TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CỦA
NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI
• Quan sát các hình ảnh dưới đây:

CHÚNG TA ĐANG ĐỀ CẬP
ĐẾN NỀN VĂN MINH NÀO
TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI ?

NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI
• KIẾN TRÚC:
• MỤC TIÊU:
1.Những điều kiện hình thành nền văn minh.
2.Các thời kì lịch sử.
3.Những thành tựu kiến trúc.

I.ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH NỀN
VĂN MINH.
• 1.Điều kiện tự nhiên
• A,Vị trí địa lí .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đông bắc Châu Phi.
Dọc theo hạ lưu sông Nin.
Khí hậu:mang tính sa mạc.
Đất đai:90% sa mạc,10%là đất trồng trọt.
Tài nguyên thiên nhiên :dầu mỏ và khí đốt.
Địa hình rõ rệt:thượng và hạ Ai Cập.
Sông Nin:-dài 6700km
-Nin Trắng và Nin Xanh
’’Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”

Kinh tế
• Nông nghiệp :chủ đạo(cây lương thực và
cây đay).
• Nền kinh tế tự cung tự cấp,thủ công
nghiệp tự cung tự cấp…..

II.CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN LỊCH
SỬ.
1.Thời kì Tảo Vương Quốc (3200-3000TCN)
2.Thời kì Cổ Vương Quốc (3000-2200 TCN)
3.Thời kì Trung Vương Quốc(22001570TCN).
4.Thời kì Tân Vương Quốc(1570-khoảng
1100TCN).
5.Ai Cập từ thể kỉ X-I TCN.

III.NHỮNG THÀNH TỰU NỀN VĂN
MINH KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI
• Đặc điểm kiến trúc:Đạt đến trình độ cao.Công
trình có quy mô lớn kích thước đồ sộ ,nặng nề
và thần bí.
• Đặc trưng kiến trúc Ai Cập cổ thể hiện sự khan
hiếm vật liệu gỗ,mà chủ yếu là gạch chưa
nung,đá các loại.
• Kiến trúc tập trung vào 2 dạng lớn là :lăng mộ và
đền đài.Đặc biệt nhất là Kim tự tháp:
• Chức năng:là nơi chôn cất các vua Ai Cập
(pharaon).Thể hiện quyền lực của các vị vua.

Sơ đồ Kim tự tháp

Lịch sử xây dựng:
_Xây dựng từ thời Cổ
vương quốc,nhiều
nhất thời vương triều
IV.
_Hiện nay đã phát hiện
khoảng 70 Kim tự
tháp lớn nhỏ khác
nhau.Trong đó,3 Kim
tự tháp nổi tiếng nằm
ở gần thủ đô Cairo.

_Lớn nhất là Kim tự tháp
KÊ ỐP(Kheops)cao
137m,đáy hình
vuông,mỗi cạnh dài
225m.

Kim tự tháp
• Quần thể Kim tự tháp Kê
ốp.
• “tất cả mọi vật đề sợ thời
gian nhưng riêng thời gian
phải nghiêng mình trước
Kim tự tháp”.

• Xây dựng vào năm 2.600
trước công nguyên,thời kì
trị vì của vua Cheops(kim tự
tháp Giza).
• Kim tự tháp gồm hơn
2.300.000 phiến đá trung

bình xếp chồng lên nhau.
-Tổng trọng lượng là 6,5 triệu tấn.

• Kim tự tháp Maidum sừng sững tại Bein
Sueif, cách Cairo 70 km về phía nam. Đây
là kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập có hầm
an táng nằm phía trên mặt đất.

ĐỀN ĐÀI:
Đền Hatshepust

Đền đài:
• Đền karnak ở Luxor,ngôi
đền có quy mô lớn nhất Ai
Cập.
• Hình vẽ trên các bức tường
của đền được miêu tả tỉ
mỉ,s...
MÔN HỌC:
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Nhóm 5 – Lớp KH15A1
TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CỦA NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CỦA NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI - Người đăng: Cỏ Bốn Lá PK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CỦA NỀN VĂN MINH AI CẬP CỔ ĐẠI 9 10 615