Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức Liên Hợp Quốc

Được đăng lên bởi thuy dat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LIÊN HỢP QUỐC
Hội quốc liên là một tổ chức quốc tế được thành lập trên cơ sở Hoà ước Versailles
ngày 28/6/1919, sau Đại chiến thế giới thứ nhất. Được hình thành dựa trên sáng kiến của
Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson, Hội quốc liên nhằm thiết lập một cơ chế an ninh
tập thể có tính toàn cầu, dựa trên nguyên tắc ngoại giao minh bạch, hạn chế sử dụng vũ
lực và giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đàm phán.
Về mặt tổ chức, Hội quốc liên bao gồm các cơ quan chính là Đại hội đồng, Hội
đồng, Ban thư ký và Toà án Công lý quốc tế thường trực và một số Ban, Uỷ ban phụ
trách các vấn đề chuyên biệt.
Hội quốc liên ngừng hoạt động kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm
1939.
Sự thất bại của Hội quốc liên đã đặt ra yêu cầu phải thiết lập một thể chế đa
phương hữu hiệu có tính toàn cầu, nhằm duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Trong một
thời gian dài, hệ thống an ninh tập thể của Hội quốc liên tỏ ra không hiệu quả vì không
được sự quan tâm ủng hộ của các cường quốc. Những nỗi kinh hoàng của Chiến tranh thế
giới thứ nhất chưa đủ sức thuyết phục các quốc gia hiểu rằng quyền lợi hoà bình của họ
đòi hỏi cần có một trật tự quốc tế với các quyền lợi quốc gia truyền thống làm ưu tiên
hàng đầu. Hội quốc liên trở thành một thể chế cứng nhắc, không thể hiện được chức năng
dàn xếp hoặc thiết lập các liên minh năng động, nhằm ngăn chặn các hoạt động bành
trướng quyền lực của một số cường quốc. Trong những năm đầu của Đại chiến thế giới
thứ hai, ý tưởng thành lập một cơ chế an ninh tập thể có tính toàn cầu mới, thay thế cho
cơ chế của Hội quốc liên đã được nêu ra. Tại Hội nghị Yalta, nguyên thủ ba nước Liên
Xô, Mỹ, Anh đã thống nhất thành lập tổ chức quốc tế để giữ gìn hoà bình và an ninh thế
giới.
Với ý định chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, nhằm loại trừ khả năng xảy ra một
cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và bảo đảm một thế cân bằng mới trong quan hệ quốc tế
sau chiến tranh, ba cường quốc chính của phe Đồng minh – Anh, Mỹ và Liên Xô đã tiến
hành hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Tê-hê-ran (tháng 11/1943) và I-an-ta (tháng
2/1945). Nội dung trao đổi chính giữa Trớc-trin, Ru-dơ-ven và Xta-lin bao gồm số phận
châu Âu và tương lai của Liên hợp quốc. Việc Liên Xô tán thành thiết lập tổ chức Liên
hợp quốc tại hội nghị I-an-ta mở ra khả năng hợp tác giữa các nước đồng minh trong việc
1

xây dựng một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Tại I-an-ta, ba cường quốc trên đã
thống nhất với nhau về một số điểm then chốt trong việc thiết lập tổ chứ...
A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LIÊN HỢP QUỐC
Hội quốc liên là một tổ chức quốc tế được thành lập trên cơ sở Hoà ước Versailles
ngày 28/6/1919, sau Đại chiến thế giới thứ nhất. Được hình thành dựa trên sáng kiến của
Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson, Hội quốc liên nhằm thiết lập một chế an ninh
tập thể tính toàn cầu, dựa trên nguyên tắc ngoại giao minh bạch, hạn chế sử dụng
lực và giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đàm phán.
Về mặt tổ chức, Hội quốc liên bao gồm c quan chính Đại hội đồng, Hội
đồng, Ban thư Toà án Công quốc tế thường trực một số Ban, Uỷ ban phụ
trách các vấn đề chuyên biệt.
Hội quốc liên ngừng hoạt động kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm
1939.
Sự thất bại của Hội quốc liên đã đặt ra yêu cầu phải thiết lập một thể chế đa
phương hữu hiệu tính toàn cầu, nhằm duy trì hoà bình an ninh quốc tế. Trong một
thời gian dài, hệ thống an ninh tập thể của Hội quốc liên tỏ ra không hiệu quả không
được sự quan tâm ủng hộ của các cường quốc. Những nỗi kinh hoàng của Chiến tranh thế
giới thứ nhất chưa đủ sức thuyết phục các quốc gia hiểu rằng quyền lợi hoà bình của họ
đòi hỏi cần một trật tự quốc tế với các quyền lợi quốc gia truyền thống làm ưu tiên
hàng đầu. Hội quốc liên trở thành một thể chế cứng nhắc, không thể hiện được chức năng
dàn xếp hoặc thiết lập các liên minh năng động, nhằm ngăn chặn các hoạt động bành
trướng quyền lực của một số cường quốc. Trong những năm đầu của Đại chiến thế giới
thứ hai, ý tưởng thành lập một chế an ninh tập thể tính toàn cầu mới, thay thế cho
chế của Hội quốc liên đã được nêu ra. Tại Hội nghị Yalta, nguyên thủ ba nước Liên
Xô, Mỹ, Anh đã thống nhất thành lập tổ chức quốc tế để giữ gìn hoà bình an ninh thế
giới.
Với ý định chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, nhằm loại trừ khả năng xảy ra một
cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bảo đảm một thế cân bằng mới trong quan hệ quốc tế
sau chiến tranh, ba cường quốc chính của phe Đồng minh Anh, Mỹ Liên đã tiến
hành hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Tê-hê-ran (tháng 11/1943) và I-an-ta (tháng
2/1945). Nội dung trao đổi chính giữa Trớc-trin, Ru-dơ-ven Xta-lin bao gồm số phận
châu Âu tương lai của Liên hợp quốc. Việc Liên tán thành thiết lập tổ chức Liên
hợp quốc tại hội nghị I-an-ta mở ra khả năng hợp tác giữa các nước đồng minh trong việc
1
Tổ chức Liên Hợp Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức Liên Hợp Quốc - Người đăng: thuy dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tổ chức Liên Hợp Quốc 9 10 524