Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về WWO

Được đăng lên bởi dungduyen165-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ WWO TẠI VIẾT NAM
WWO trên thế giới
WWO – sứ mạng chung “Thay đổi cuộc sống của trẻ mồ côi bằng cách đưa các em
hội nhập xã hội để trở thành những công dân có đầy đủ sức khỏe, có cuộc sống độc
lập và góp phần xây dựng cộng đồng và thế giới”.
WWO chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ giáo dục và giúp trẻ em tự
hoạch định cuộc sống nhằm thực hiện được mục tiêu của bản thân và đóng góp cho
đất nước mình.
Từ năm 1997, WWO đã hỗ trợ các chương trình tại 14 quốc gia. Hiện tại, WWO
có chương trình tại Bun – Gari, Ethiopia, Haiti, Serbia và Việt Nam với khoảng
35.000 người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp. Các chương trình của WWO bao
gồm Phát triển cộng đồng/ Nâng cao năng lực, Can thiệp sớm, Giáo dục, Chăm sóc
sức khỏe, Tâm lý, Hội trại, Nghệ thuật, phát triển đội ngũ tình nguyện viên.
Ngân sách năm hiện tại của WWO là 5,4 triệu Đô – la Mỹ. Ngoài văn phòng chính
tại Maplewood, New Jersey – Mỹ, WWO còn hai chi nhánh là WWO Úc và WWO
Canada.
1. Tầm nhìn của WWO Việt Nam:
WWO Việt Nam mong muốn rằng đến năm 2020, tất cả trẻ mồ côi và trẻ dễ
bị tổn thương tại việt Nam sẽ tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc và điều trị
toàn diện và hiệu quả; đồng thời có khả năng hội nhập toàn diện vào cộng
đồng và xã hội mà không gặp phải sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.
2. Sứ mạng của WWO tại Việt Nam:
WWO Việt Nam nỗ lực góp phần vào việc cải thiện các dịch vụ y tế, tâm lý
xã hội cho trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương bằng cách tăng năng lực cho
các đơn vị cung cấp dịch vụ, người chăm sóc và gia đình thông qua tập huấn
và đào tạo tại chỗ, đồng thời phát huy sự hợp tác của mạng lưới chuyển gửi
giữa các tổ chức và ban ngành giữa làm việc giữa trẻ mồ côi và dễ tổn
thương.
3. Tổng quan về WWO Việt Nam:
Từ năm 2005, WWO hoạt động tại Việt Nam với tư cách pháp nhân là tổ
chức Phi chính phủ nước ngoài. WWO đã và đang đóng góp vào các dịch vụ
chăm sóc và điều trị toàn diện cho hơn 1.500 trẻ mồ côi và trẻ dễ tổng

thương tại cộng đồng và tại các trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ thông
qua 3 dự án chính. Ngân sách hàng năm của WWO tại Việt Nam: từ
$800,000 đến $1,000,000.
Nâng cao năng lực cho đơn vị và các cá nhân cung cấp dịch vụ: Tập huấn và
đào tạo tại chỗ về Y tế và Tâm lý xã hội.
 Dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương tại cộng
đồng (1000 trẻ đến năm 2011 và 2000 trẻ đến năm 2015).
 Sinh hoạt trại hè cho trẻ ảnh hưởng bởi HIV hoặc bệnh nan y (350 trẻ
vào năm 2011 và 600 trẻ vào năm 2015).
 Chăm sóc và điều trị toàn diện cho trẻ tại các T...
TỔNG QUAN VỀ WWO TẠI VIẾT NAM
WWO trên thế giới
WWO – sứ mạng chung “Thay đổi cuộc sống của trẻ mồ côi bằng cách đưa các em
hội nhập xã hội để trở thành những công dân có đầy đủ sức khỏe, có cuộc sống độc
lập và góp phần xây dựng cộng đồng và thế giới”.
WWO chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần, hỗ trợ giáo dục giúp trẻ em tự
hoạch định cuộc sống nhằm thực hiện được mục tiêu của bản thân và đóng góp cho
đất nước mình.
Từ m 1997, WWO đã hỗ trợ các chương trình tại 14 quốc gia. Hiện tại, WWO
chương trình tại Bun Gari, Ethiopia, Haiti, Serbia Việt Nam với khoảng
35.000 người hưởng lợi trực tiếp gián tiếp. Các chương trình của WWO bao
gồm Phát triển cộng đồng/ Nâng cao năng lực, Can thiệp sớm, Giáo dục, Chăm sóc
sức khỏe, Tâm lý, Hội trại, Nghệ thuật, phát triển đội ngũ tình nguyện viên.
Ngân sách năm hiện tại của WWO5,4 triệu Đô la Mỹ. Ngoài văn phòng chính
tại Maplewood, New Jersey – Mỹ, WWO còn hai chi nhánh là WWO Úc và WWO
Canada.
1. Tầm nhìn của WWO Việt Nam:
WWO Việt Nam mong muốn rằng đến năm 2020, tất cả trẻ mồ côi trẻ dễ
bị tổn thương tại việt Nam stiếp cận được các dịch vụ chăm sóc điều trị
toàn diện hiệu quả; đồng thời khả năng hội nhập toàn diện vào cộng
đồng và xã hội mà không gặp phải sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.
2. Sứ mạng của WWO tại Việt Nam:
WWO Việt Nam nỗ lực góp phần vào việc cải thiện các dịch vụ y tế, tâm lý
hội cho trẻ mồ i trẻ dễ b tổn thương bằng cách tăng năng lực cho
các đơn vị cung cấp dịch vụ, người chăm sóc gia đình thông qua tập huấn
đào tạo tại chỗ, đồng thời phát huy sự hợp tác của mạng lưới chuyển gửi
giữa các tổ chức ban ngành giữa làm việc giữa trẻ mồ côi dễ tổn
thương.
3. Tổng quan về WWO Việt Nam:
Từ năm 2005, WWO hoạt động tại Việt Nam với cách pháp nhân tổ
chức Phi chính phủ nước ngoài. WWO đã và đang đóng góp vào các dịch vụ
chăm sóc điều trị toàn diện cho hơn 1.500 trẻ mồ côi trẻ dễ tổng
Tổng quan về WWO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về WWO - Người đăng: dungduyen165-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về WWO 9 10 901