Ktl-icon-tai-lieu

Tràng An

Được đăng lên bởi Ngọc Mai
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, đời sống con
người được nâng cao, du lịch đã trở thành một nhu cầu tất yếu.
Hoà trong xu thế phát triển chung đó, trên cơ sở là một vùng đất có
nhiều tiềm năng về tự nhiên cũng như văn hoá lịch sử, so với các khu vực
khác ở Đồng bằng Bắc Bộ, Ninh Bình đã xác định du lịch là một ngành kinh
tế mũi nhọn. Ý tưởng về việc xây dựng Ninh Bình thành một thành phố du
lịch đã hình thành khá rõ rệt.
Với ý nghĩa như vậy, Nhà nước đã quyết định đầu tư vào xây dựng và
phát triển du lịch ở Ninh Bình, gắn với lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –
Hà Nội. Đó là dự án xây dựng và phát triển Khu du lịch Tràng An.
Khu du lịch Tràng An là một trong những địa bàn du lịch hấp dẫn bậc
nhất của Ninh Bình. Chính bởi lẽ đó dự án Khu du lịch Tràng An đã được
đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau khi hoàn thành, khu du lịch này
không chỉ có ý nghĩa về phát triển kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Ninh Bình mà còn có giá trị lớn về bảo tồn,
tái tạo, phát huy những giá trị của tự nhiên, của văn hoá lịch sử.
Đề tài luận văn này mong muốn bước đầu “Nghiên cứu khu du lich
Tràng An tỉnh Ninh Bình” nhằm mục đích tìm hiểu một cách cụ thể, khoa
học về khả năng và sự phát triển của khu du lịch này ở hiện tại và định hướng
trong tương lai gần, khi dự án hoàn thành.
2. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn nghiên cứu
2.1. Mục đích
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, mục đích chủ yếu
của luận văn là nghiên cứu toàn bộ Khu du lịch Tràng An dưới góc độ địa lý
du lịch nhằm làm rõ tiềm năng, thực trạng hoạt động để từ đó đề xuất định
hướng và các giải pháp cụ thể.
1

2.2. Nhiệm vụ
- Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển du lịch Việt Nam
nói chung và Ninh Bình nói riêng và vận dụng vào nghiên cứu địa bàn du
lịch Tràng An – Ninh Bình.
- Kiểm kê, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch (tài nguyên du lịch tự
nhiên, nhân văn; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật) khu du lịch Tràng
An, từ đó làm sáng tỏ những lợi thế so sánh cũng như những hạn chế của
chúng đối với việc tổ chức, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn.
- Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản về số lượng khách, doanh thu từ
hoạt động du lịch, lao động hoạt động du lịch... đề tài tập trung phân tích rõ
thực trạng hoạt động du lịch của khu Tràng An kể từ ngày khai trương (tháng
4/2008) đến nay.
- Xác định các điểm, tuyến du lịch cụ thể của khu du lịch.
- Đề xuất những giải pháp phát triển du l...


Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, đời sống con
người được nâng cao, du lịch đã trở thành một nhu cầu tất yếu.
Hoà trong xu thế phát triển chung đó, trên sở một vùng đất
nhiều tiềm năng về tự nhiên cũng như văn hoá lịch sử, so với các khu vực
khác Đồng bằng Bắc Bộ, Ninh Bình đã xác định du lịch một ngành kinh
tế mũi nhọn. Ý tưởng về việc xây dựng Ninh Bình thành một thành phố du
lịch đã hình thành khá rõ rệt.
Với ý nghĩa như vậy, Nhà nước đã quyết định đầu tư vào xây dựng
phát triển du lịch Ninh Bình, gắn với lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
Hà Nội. Đó là dự án xây dựng và phát triển Khu du lịch Tràng An.
Khu du lịch Tràng An một trong những địa bàn du lịch hấp dẫn bậc
nhất của Ninh Bình. Chính bởi lẽ đó dự án Khu du lịch Tràng An đã được
đầu lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau khi hoàn thành, khu du lịch này
không chỉ ý nghĩa về phát triển kinh tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo,
chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Ninh Bình còn giá trị lớn về bảo tồn,
tái tạo, phát huy những giá trị của tự nhiên, của văn hoá lịch sử.
Đề tài luận văn này mong muốn bước đầu “Nghiên cứu khu du lich
Tràng An tỉnh Ninh Bình” nhằm mục đích tìm hiểu một cách cụ thể, khoa
học về khả năng và sự phát triển của khu du lịch này ở hiện tại và định hướng
trong tương lai gần, khi dự án hoàn thành.
 !"#
2.1. Mục đích
Trên sở luận và thực tin liên quan đến đề tài, mục đích chủ yếu
của luận văn nghiên cứu toàn b Khu du lịch Tràng An dưới góc độ địa
du lịch nhằm làm tiềm năng, thực trạng hoạt đng để từ đó đề xuất định
hướng và các giải pháp cụ thể.
1
Tràng An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tràng An - Người đăng: Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tràng An 9 10 276