Ktl-icon-tai-lieu

Triết học

Được đăng lên bởi Thiên Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề ôn thi
http://www.facebook.com/DethiNEU
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin (Triết 1)
Đề k53 – kì 1 năm học 2011 – 2012
Link topic: http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=101530
http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=75254
1. Chủ nghĩa duy vật là gì? so sánh chủ nghĩa duy vật và duy tâm khi giải quyết
vấn đề cơ bản của triết học?
2. Mâu thuẫn là gì? Có phải bất kì mâu thuẫn nào đều là nguồn gốc, động lực phát
triển của sự phát triển hay không? dựa vào lí luận mâu thuẫn để nói về xây dựng xã
hội độc lập dân chủ với hợp tác kinh tế quốc tế.
3. Lực lượng sản xuất là gì? quan hệ sản xuất là gì? Có phải quan hệ sản xuất hình
thành từ chủ quan con người k?
4. Phân biệt vật chất và ý thức. Ý thức có thể tồn tại biệt lập, tách rời với vật chất
được không? vì sao?
mình chỉ nhớ mang máng đề thôi
1. vật chất, ý thức là gì? giải thích ý nghĩa phương pháp luận
2. Lực lượng SX, quan hệ SX là gì? Cấu trúc của nó.
3. Từ mối quan hệ giữa lực lượng SX và quan hệ SX, hãy chỉ ra tính tất yếu của
nền SX hàng hóa việt nam thời kì quá độ
4. Phép biện chứng: khái niêm, hình thức và đặc trưng
Câu 1(2đ) Phân biệt phép biện chứng và phép siêu hình
Câu 2 (3đ) Tri thức là gì? Tại sao tri thức là phương thức tồn tại của ý thức? Nêu
vai trò của tri thức trong hoạt động thực tiễn? VD
Câu 3 (2đ) Tồn tại xã hôi là gì? Ý thức xã hôi là gì? Phân biệt ý thức xã hội và ý
thức cá nhân?
Câu 4 (3đ) nêu quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Tại sao
hiện nay nước ta còn tồn tại phương thức sản xuất nhỏ. Nêu cách cải tạo
www.svktqd.com Page 1
Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học - Người đăng: Thiên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Triết học 9 10 490