Ktl-icon-tai-lieu

Tư liệu tham quan nhà Rồng

Được đăng lên bởi mapler-fight
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lịch sử ngôi nhà đang tham quan ở đây, xây dựng cách đây hơn 150 năm. Đó là
vào năm 1862, là trụ sở của công ty Hải vận Hoàng Đế của người Pháp. Tức là một
địa điểm kí giấy tờ ra vào cảng lúc bấy giờ. Đực người Pháp xây dựng theo kiểu
kiến trúc của Pháp nhưng phía trên nóc của ngôi nhà lại được trang trí hai con rồng
bằng gốm Hương Canh và hai con rồng này lại châu đầu vào biểu tượng mặt trăng
theo mô-típ “ngự long chầu nguyệt”. Đây chính là một kiểu kiến trúc của đình chùa
Việt Nam. Và khi nhân dân của chúng ta nhìn thấy kiểu trang trí của ngôi nhà này
đã quen gọi ngôi nhà này là ngôi nhà rồng và bến cảng xung quanh ngôi nhà cũng
được gọi là bến cảng nhà rồng. Và để ghi nhớ cho sự kiện vào ngày 5/6/1911, bác
Hồ của chúng ta đã đến thương cảng Sài Gòn và ra đi tìm đường cứu nước cho dân
tộc Việt Nam. Vào năm 1979, nơi đây đã được lấy làm bảo tàng, để làm Khu lưu
niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tới năm 1995, nơi đây được đổi tên trở thành Bảo
tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày nay. Bảo tàng
của chúng ta là nơi lưu giữ tư liệu, hiện vật nói về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động
cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã được biết là vào ngày
19/5/1890, Bác Hồ đã được sinh ra tại quê ngoại của Bác. Đó là làng Hoàng Trù,
xã Kim Liên, huyện Nam Đàng, tỉnh Nghệ An. Bác Hồ được ra đời với tên gọi
khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Người được sinh ra trong một gia đình nhà nho,
yêu nước, gốc nông dân. Cha của bác Hồ của chúng ta là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc,
một ông quan thanh liêm, yêu nước, thương dân. Mẹ của bác Hồ của chúng ta là cụ
bà Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, hết mực yêu chồng,
thương con. Bác Hồ là người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Chị cả
của bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thanh, anh trai là ông Nguyên Sinh Khiêm, anh chị
của bác Hồ là những nhà hoạt động yêu nước rất sôi nổi lúc bầy giờ. Và bác Hồ
còn có một người em trai nữa tên gọi là Nguyễn Sinh Xin. Nhưng mà em trai của
bác Hồ đã qua đời từ khi chưa tròn một tuổi, cho nên đến bây giờ chúng ta đã
không còn có tư liệu để trưng bày. Lên 5 tuổi bác Hồ đã theo gia đình của mình
vào sinh sống tại ngôi nhà số 112, Mai Thúc Loan, Huế. Vào năm bác Hồ 11 tuổi
thì người đã phải chứng kiến sự ra đi của mẹ và em trai mình. Mẹ của bác Hồ sau
khi sinh người con thứ tư đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ, tuổi 33. Lúc này thì có
một mình bác Hồ ở bên cạch mẹ của mình thôi. Còn cha và anh trai của Bác đi coi
thi ở trường thi Thanh Hóa. Và sau khi mẹ của bác Hồ qu...
Lịch sử ngôi nhà đang tham quan đây, xây dựng cách đây hơn 150 năm. Đó
vào năm 1862, là trụ sở của công ty Hải vận Hoàng Đế của người Pháp. Tức là một
địa điểm giấy tờ ra vào cảng lúc bấy giờ. Đực người Pháp xây dựng theo kiểu
kiến trúc của Pháp nhưng phía trên nóc của ngôi nhà lại được trang trí hai con rồng
bằng gốm Hương Canh và hai con rồng này lại châu đầu vào biểu tượng mặt trăng
theo mô-típ “ngự long chầu nguyệt”. Đây chính là một kiểu kiến trúc của đình chùa
Việt Nam. khi nhân dân của chúng ta nhìn thấy kiểu trang trí của ngôi nhà này
đã quen gọi ngôi nhà này ngôi nhà rồng bến cảng xung quanh ngôi nhà ng
được gọi bến cảng nhà rồng. để ghi nhớ cho sự kiện vào ngày 5/6/1911, bác
Hồ của chúng ta đã đến thương cảng Sài Gòn và ra đi tìm đường cứu ớc cho dân
tộc Việt Nam. Vào năm 1979, i đây đã được lấy làm bảo tàng, để làm Khu lưu
niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. tới năm 1995, nơi đây được đổi tên trở thành Bảo
tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành ph Hồ Chí Minh cho đến ngày nay. Bảo tàng
của chúng ta là nơi lưu giữ tư liệu, hiện vật nói về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động
cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã được biết vào ngày
19/5/1890, Bác Hồ đã được sinh ra tại quê ngoại của Bác. Đó làng Hoàng Trù,
Kim Liên, huyện Nam Đàng, tnh Nghệ An. Bác Hồ được ra đời với tên gọi
khai sinh Nguyễn Sinh Cung. Người được sinh ra trong một gia đình nhà nho,
yêu ớc, gốc nông dân. Cha của bác Hồ của chúng ta là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc,
một ông quan thanh liêm, yêu nước, thương dân. Mẹ của bác Hồ của chúng ta là cụ
Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, hết mực yêu chồng,
thương con. Bác Hồ người con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em. Chị cả
của bác Hồ là Nguyễn Thị Thanh, anh trai ông Nguyên Sinh Khiêm, anh chị
của bác H những nhà hoạt động yêu nước rất sôi nổi lúc bầy giờ. bác Hồ
còn một người em trai nữa tên gọi Nguyễn Sinh Xin. Nhưng mà em trai của
bác Hồ đã qua đời từ khi chưa tròn một tuổi, cho nên đến bây giờ chúng ta đã
không còn tư liệu để trưng bày. Lên 5 tuổi bác Hồ đã theo gia đình của mình
vào sinh sống tại ngôi nhà số 112, Mai Thúc Loan, Huế. Vào năm bác H 11 tuổi
thì người đã phải chứng kiến sự ra đi của mẹ em trai mình. Mẹ của bác Hồ sau
khi sinh người con thứ đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ, tuổi 33. Lúc này thì
một nh bác Hồ ở bên cạch mẹ của mình thôi. Còn cha và anh trai của Bác đi coi
thitrường thi Thanh Hóa. Và sau khi mẹ của bác Hồ qua đời thì cha của bác Hồ
đã đưa hai con trai của mình trờ về sống tại nơi mà bác H đã được sinh ra, đó
chính quê ngoại của bác Hồ. Cũng trong nămy, tc năm 1901 t cha của
bác Hồ đã đỗ học vị phó bản, đây là một học vị tương đương với học vị tiến sĩ hiện
Tư liệu tham quan nhà Rồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư liệu tham quan nhà Rồng - Người đăng: mapler-fight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tư liệu tham quan nhà Rồng 9 10 373