Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHU TRINH

Được đăng lên bởi dinhluonglsk36-94
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LSK
3

KÍNH
CHÀ
OCÔ
VÀC
ÁCBẠ
N

6

MỤC LỤC

1.Lýdochọnđềtài
2.Lịchsửnghiêncứuvấnđề
3.Phươngphápnghiêncứu
4.Đốitượngvàphạmvinghiêncứu
5.Đónggópđềtài
6.Bốcụcđềtài

•

KẾTLUẬN

•

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1.LÝDOCHỌNĐỀTÀI

•

Ngọnlửacầnvươngkhángchiếncuốicùngởvũquangdophanđìnhphùnglãnhđạob
ịdậptắtnăm1986.DướichínhsáchtoànquyềncủaPaulDoumenlàtriệtđểkhaithácn
hânlựccùngtàinguyêncủaxứlụcđịanày,nhằmphụcvụtốiđachoquyềnlợicủachín
hquốcbằngnhữngchínhsáchcaitrịhàkhắcbóclộtnhândânta
.TronghoàncảnhđấtnướcbịđátnhưthếPhanBộiChâuvàPhanChu
Trinhlàhaisĩphu,haibậcđạihòakiệtđiđầutrongviệcvậnđộngdànhlạiđộclậpdântộ
c.Tuycùngchunghoàibãocứunước,lậptrườngcủahainhàchísĩhọPhantrênmộtsố
vẫnđềcănbảncủađấtnướclạirấtkhácnhau,thậmchícòntươngphản.vìvậyđểlàmrõ
sựgiốngvàkhácnhaucủahailuồngtưutưởngnàynhómtácgiảquyếtđịnhchọnđềtài
: “ sosánhtưutưởngcứunướccủaPhanBộiChâuvàPhanChu
Trinh”đểnghiêncứu.

2.LỊCHSỬNGHIÊNCỨUVẤNĐỀ

•Đềtàinàylàsựquantâmcủakhôngítcácsửgiavàcáctácgiảnhư:
•TạĐìnhĐồng(1994),“Nhữngkhácbiệtcơbảnvềtưtưởnggiảiphóngdântộc

ViệtNamgiữaHồChíMinhvàPhanBộiChâu,PhanChuTrinh”,trongtạpchí
lịchsửĐảngsố5(57)trang2931,bàitạpchínàynóilêntưtưởngcứunướccủaPhanBộiChâuvàPhanChu
Trinh.

•NguyễnVănHồng(1993),“PhanChu

Trinhhệluậnphêphánđúngvàconđườngkhôngtưởng”,trongtạpchínghiên
cứulịchsửsố5(269)trang1-8nóilêntưtưởngcứunướccủaPhanChu Trinh.

•

LươngChíMinh(1994), “Traođổiýkiếnnghiêncứu,
sosánhPhanBộiChâuvớiPhanChu
Trinh”trongtạpchínghiêncứulịchsửsố1(272)từtrang8289,cósosánhvềtưtưởngcứunướccủaPhanBộiChâuvàPhanChu Trinh.

•

NguyễnVănHòa(2000),
“KhuynhhướngchủđạotrongtưtưởngchínhtrịcủaPhanBộiChâu”,trongtạpchíkhahọc
đạihọcHuếsố2từtrang7175,tạpchínàynóilênnhữngkhuynhhướngcủatưtưởngPhanBộiChâuđểđiđếnconđườn
gcứunước.

3.PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU

•
•

Trongkhinghiêncứuvềđềtàinàytácgiảcósửdụngphươngphápluậnlàdựatrênquanđiể
mcủaChủNghĩaMác-LêninvàTưTưởngHồ Chí Minhlàmnềntảngđểnghiêncứu.
Vềphươngphápchuyênngànhđềtàisửdụngcácphươngphápnhư:phươngpháplịchsử,p
hươngpháplogic.Vềphươngphápcụthểđềtàisửdụngphươngpháptổnghợpphântíchcá
ctàiliệuđểlàmrõchođềtài.

4.ĐỐITƯỢNGVÀPHẠMVINGHIÊNCỨU

•
•

Đốitượngnghiêncứu:TưtưởngcứunướccủaPhanBộiChâuvàPhanChu Trinh.
Phạmvinghiêncứu:đầuthếkỷXX

5.ĐÓNGGÓPĐỀTÀI

•
•

Trêncơsởnhữngnguồnthuthậpđược,đềtàilàmsángrõtưtưởngcứunướccủaPhanBộiCh
âuvàPhanChu
Trinh.Rồitừnhữngkếtquảđótácgiảsẽđưaracáinhìnnhậnvàđánhgiáchânthựchơnvềđềt
àinghiêncứucủamình.
Đâycũnglànguồntàiliệuthamkhảochocácbạnmuốntìmhiểu,nghiêncứuvềvấnđềnày.

6.BỐCỤCĐỀTÀI

Ngoàiphầnmởđầu,kếtluậnvàtàiliệuthamkhảothìđềtàigồm3c...
K
Í
N
H
C
H
À
O
C
Ô
V
À
C
Á
C
B
N
TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHU TRINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHU TRINH - Người đăng: dinhluonglsk36-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHU TRINH 9 10 333