Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi tran-van1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Trong những nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí
Minh,nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định
bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình, thời đại:
 Điều kiện lich sử:
Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm
lược. Các phong trào vũ trang kháng chiến liên tục nổ ra, nâng cao và lan
rộng khắp cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực…ở Nam Bộ đến
miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên các phong trào này đều thất bại do
chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến.
Bước sang thế kỷ XX sau khi tạm thờ dập tắt được các cuộc đấu
tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân pháp bắt tay vào cuộc khai thác
lần một. Xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa, tầng lớp tiểu tư
sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Phong trào yêu nước
chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản
với một sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông King Nghĩa Thục,
Duy Tân … tuy nhiên chúng vẫn thất bại. Những năm gần thế kỷ thứ XX,
thực dân Pháp vẫn thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân
dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12/1907), vụ Hà
Thành đầu độc bị thất bại và bị tàn sát (6/1908), người bị đày ra Côn Đảo
(Phan Chu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Ngô Đức Kế…) tình hình cho thấy
phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành thắng lợi phải đi theo
con đường mới.
 Quê hương, gia đình:
- Quê hương: Nghệ Tĩnh, quê hương Hồ Chí Minh là mảnh
đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm,…từ nhỏ
Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ,
bị đàn áp, bóc lột của đồng bào mình ngay trên mảnh đất
quê hương, cùng những tội ác của bọn thực dân Pháp…đã
thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước mới để cứu dân ,
cứu nước.
- Gia đình: Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho
yêu nước, gần gũi bới nhân dân. Thân phụ Người là một nhà
Nho giàu lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lao động càn
cù có ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, khó khăn để vượt
qua gian khổ, chí hướng. Điều đó đã ảnh hưởng đến tư
tưởng chính trị và nhân cách của Người.
 Thời đại:
- Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Tư Bản chuyển từ giai đoạn tự do
cạnh tranh sang giai đoạn chù nghĩa đế quýôc và trở thành

một hệ thống thế giới. Các đế quốc thi nhau tranh giành, xâu
xé thuộc địa, đàn áp các dân tộc nhỏ bé. Cuộc đấu tranh giải
phóng dân tốc sang thế kỷ XX đã trở thành cuộc đấu tranh
chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của
giai cấp vô sản quốc tế chống lại giai cấp tư sản ở...
Câu 1:
Trong những nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí
Minh,nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định
bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình, thời đại:
Điều kiện lich sử:
Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm
lược. Các phong trào vũ trang kháng chiến liên tục nổ ra, nâng cao và lan
rộng khắp cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực…ở Nam Bộ đến
miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên các phong trào này đều thất bại do
chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến.
Bước sang thế kỷ XX sau khi tạm thờ dập tắt được các cuộc đấu
tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân pháp bắt tay vào cuộc khai thác
lần một. Xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa, tầng lớp tiểu tư
sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Phong trào yêu nước
chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản
với một sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông King Nghĩa Thục,
Duy Tân … tuy nhiên chúng vẫn thất bại. Những năm gần thế kỷ thứ XX,
thực dân Pháp vẫn thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân
dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12/1907), vụ Hà
Thành đầu độc bị thất bại và bị tàn sát (6/1908), người bị đày ra Côn Đảo
(Phan Chu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Ngô Đức Kế…) tình hình cho thấy
phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành thắng lợi phải đi theo
con đường mới.
Quê hương, gia đình:
- Quê hương: Nghệ Tĩnh, quê hương Hồ Chí Minh là mảnh
đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm,…từ nhỏ
Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ,
bị đàn áp, bóc lột của đồng bào mình ngay trên mảnh đất
quê hương, cùng những tội ác của bọn thực dân Pháp…đã
thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước mới để cứu dân ,
cứu nước.
- Gia đình: Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho
yêu nước, gần gũi bới nhân dân. Thân phụ Người là một nhà
Nho giàu lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lao động càn
cù có ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, khó khăn để vượt
qua gian khổ, chí hướng. Điều đó đã ảnh hưởng đến tư
tưởng chính trị và nhân cách của Người.
Thời đại:
- Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Tư Bản chuyển từ giai đoạn tự do
cạnh tranh sang giai đoạn chù nghĩa đế quýôc và trở thành
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: tran-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 247