Ktl-icon-tai-lieu

Tư Tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Được đăng lên bởi Tris Song
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thuyết trình
TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
GVHD:Phạm Thanh Thủy
Họ và tên MSSV Họ và tên MSSV
Đặng Thị Thu Hiền 1312756 Ka Sre DrongSong Tris 1310762
Nguyễn Thị Ánh 1312740 Ka Ngữu 1312757
Kơ Să Mi Rít 1310727 Lý Thi Thanh 1312765
Nguyễn Như Hảo 1310708 Đoàn Thị Kim Huệ 1312754
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng - Người đăng: Tris Song
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng 9 10 805