Ktl-icon-tai-lieu

Tuần lễ đẫm máu tại Pháp vào năm 1871

Được đăng lên bởi Tàu Phớ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần lễ đẫm máu tại Pháp vào năm 1871
Công xã Paris là một chính quyền điều hành Paris từ ngày 18/3/1871 tới 28/5/1871 sau
khi triều đình của hoàng đế Napoleon III sụp đổ do thất bại trong cuộc chiến với nước
Phổ. Tuy nhiên, chính phủ mới của Pháp lại muốn đàn áp Công xã Paris và tái lập chế độ
quân chủ. Sau khi chính phủ đàn áp các công xã tương tự, Công xã Paris đối mặt với đòn
tấn công tổng lực của họ. Chính phủ huy động một lượng lớn binh lính để tung đòn quyết
định.

Một bức tranh minh họa cuộc chiến giữa Công xã Paris và chính phủ vào năm 1871.
Ảnh: Listverse

Ngày 20/5/1871, quân chính phủ tổng tấn công lực lượng vệ quốc quân của Công xã
Paris. Họ tràn vào thủ đô qua cửa ô Saint – Cloud. “Tuần lễ đẫm máu” diễn ra từ ngày
21/5 tới 28/5. Trong tuần đó, lính chính phủ bắn, giết vệ quốc quân một cách không
thương tiếc. Số dân thường thiệt mạng trong “Tuần lễ đẫm máu” lên tới 20.000. Khoảng
750 lính chính phủ tử trận.

...
Tuần lễ đẫm máu tại Pháp vào năm 1871
Công xã Paris là một chính quyền điều hành Paris từ ngày 18/3/1871 tới 28/5/1871 sau
khi triều đình của hoàng đế Napoleon III sụp đổ do thất bại trong cuộc chiến với nước
Phổ. Tuy nhiên, chính phủ mới của Pháp lại muốn đàn áp Công xã Paris và tái lập chế độ
quân chủ. Sau khi chính phủ đàn áp các công xã tương tự, Công xã Paris đối mặt với đòn
tấn công tổng lực của họ. Chính phủ huy động một lượng lớn binh lính để tung đòn quyết
định.
Một bức tranh minh họa cuộc chiến giữa Công xã Paris và chính phủ vào năm 1871.
Ảnh: Listverse
Ngày 20/5/1871, quân chính phủ tổng tấn công lực lượng vệ quốc quân của Công xã
Paris. Họ tràn vào thủ đô qua cửa ô Saint – Cloud. “Tuần lễ đẫm máu” diễn ra từ ngày
21/5 tới 28/5. Trong tuần đó, lính chính phủ bắn, giết vệ quốc quân một cách không
thương tiếc. Số dân thường thiệt mạng trong “Tuần lễ đẫm máu” lên tới 20.000. Khoảng
750 lính chính phủ tử trận.
Tuần lễ đẫm máu tại Pháp vào năm 1871 - Người đăng: Tàu Phớ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tuần lễ đẫm máu tại Pháp vào năm 1871 9 10 917