Ktl-icon-tai-lieu

VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỦY DƯƠNG

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9
Bài 16: Thực hành:

VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY
ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN THỊ KIÊN TRINH
NĂM HỌC: 2009-2010

KIỂM
KIỂMTRA
TRABÀI
BÀICŨ:
CŨ:

Nêu các dạng biểu đồ đã học ?
*Biểu đồ tháp tuổi.
*Biểu đồ đường biểu diễn.
*Biểu đồ hình cột.
*Biểu đồ hình tròn.
*Biểu đồ cột chồng.

BÀI
BÀIMỚI:
MỚI:
Bài 16: Thực hành:

VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY
ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

a) Dựa vào bảng số liệu sau đây:
Bảng 16.1:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991-2002 ( % ).
1991

1993

100%

100%

NÔNG LÂM
NGƯ NGHIỆP

40,5

CÔNG NGHIỆP –
XÂY DỰNG

TỔNG SỐ

DỊCH VỤ

1995

1997

1999

2001

2002

100% 100%

100%

100%

100%

29,9

27,2

25,8

25,4

23,3

23,0

23,8

28,9

28,8

32,1

34,5

38,1

38,5

35,7

41,2

44,0

42,1

40,1

38,6

38,5

Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ
1991-2002
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Dịch vụ
Công nghiệp và xây dựng
Nông lâm nghiệp

1991

1993

1995

1997

1999

2001 2002

Thu hẹp các cột lại chỉ bằng sợi chỉ và nối các
đoạn cột chồng lại với nhau ta có biểu đồ miền.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%20%10%
0%

Dịch vụ
Công nghiệp và xây dựng
Nông lâm nghiệp

1991

1993

1995

1997

1999

2001 2002

100%
90%
80%

Dịch vụ

Bi
ểu
đồ
m
i ền

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Công nghiệp và xây dựng
Nông lâm nghiệp

10%
0%

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột chồng.

CÁCH VẼ:
Vẽ hình chữ nhật.
Trục hoành là các năm.Chú ý khoảng cách các năm.
Trục tung có trị số là 100%. ( Tổng số ).
Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu ( như cách vẽ biểu đồ
cột chồng , chứ không vẽ lần lượt theo các năm ).
Nối các điểm cùng chỉ tiêu lại với nhau
sẽ tạo ra 3 miền.
Tạo ký hiệu cho từng miền.
Vẽ riêng bảng chú giải cho các miền.

Nông lâm ngư nghiệp
Công nghiệp xây dựng
Dịch vụ

Lưu ý :
Để dễ vẽ nên vẽ chỉ tiêu dưới cùng ( nông lâm
ngư nghiệp ) trước.
Kế dến vẽ chỉ tiêu trên cùng ( dịch vụ ).
Còn lại ở giữa là chỉ tiêu công nghiệp và xây dựng

NHẬN XÉT
1 ) Sự giảm mạnh tỷ trọng của nông lâm ngư nghiệp từ
40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?
• Nước ta đang chuyển dần từng bước từ nước nông nghiệp
sang nước công nghiệp.
2 ) Tỷ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế
này phản ánh điều gì ?
• Tỷ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và xây dựng
tăng lên nhanh nhất . Thực tế này phản ánh quá trình công
nghiệp hóa và hiện đại hóa đang tiến triển.

Củng
Củngcố,
cố,đánh
đánhgiá
giá::

1) Cách nhận biết biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột
•
•
•
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ 9 10 105