Ktl-icon-tai-lieu

Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai

Được đăng lên bởi Hoàng Phi
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 3452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thế kỷ XXI, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng
khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhân loại đã tiến dài trong lịch sử phát triển
của mình. Trong thời đại mới này, con người dường như không còn cảm giác
chính xác về khoảng cách không gian và thời gian nhờ có hệ thống thông tin
nối mạng toàn cầu. Con người không chỉ đi du lịch khắp năm châu bốn biển
bằng các phương tiện vận tải bình thường mà có thể đi thăm các hành tinh
khác nhờ tàu vũ trụ. Đặc biệt hơn con người không thể tin được rằng chính
mình lại có thể sinh sản bằng một phương pháp mới - sinh sản vô tính.
Trong rất nhiều sự thật mới mẻ ấy, thế giới vẫn phải đón chịu một sự
thật cố hữu, một bất công, một nghịch lý trong cuộc sống, đó là đúi nghốo.
Đúi nghèo vẫn đang tồn tại, bao vây cuộc sống của mỗi gia đình, đe
dọa con đường phát triển của mọi quốc gia, thách thức cả nhân loại.
Thực tế hiện nay gần 1/3 dân số thế giới sống trong nghèo khổ, ở các
nước đang phát triển, trong đó khoảng 800 triệu người không đủ ăn, và khoảng
500 triệu người thiếu ăn thường xuyên. Ở các nước phát triển cũng có hơn
100 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ và 5 triệu người không có nhà
ở. Ngày nay giải quyết đúi nghốo luụn là một vấn đề hàng đầu của mỗi quốc
gia, bởi họ luôn hiểu được rằng: Một quốc gia nghèo đói là một quốc gia yếu
kém, đúi nghốo làm cho bất ổn trong nước và lệ thuộc vào nước ngoài, nguy
hại hơn nữa đúi nghốo có thể dẫn đến bờ vực thẳm của sự diệt vong một dân tộc.
Ở Việt Nam sau gần 20 năm phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), nền kinh tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu
to lớn, số dân cư giàu có và trung lưu ngày một gia tăng nhưng vẫn còn một
bộ phận không nhỏ dân cư nghèo đói.

Theo Báo cáo phát triển con người năm 2003 của Liên hợp quốc, Việt
Nam đang xếp thứ 39 trong tổng số 94 nước đang phát triển về chỉ số nghèo
tổng hợp (HPI), 109 trong số 175 nước về chỉ số phát triển con người (HDI)
và thứ 89 trong số 144 nước về chỉ số phát triển thế giới (GDI).
Cũng theo tiêu chuẩn quốc tế và số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), tỉ
lệ đúi nghốo của Việt Nam là khá cao: 70% năm 1990; 37,4% năm 1997; 32%
năm 2000 và 28,9% năm 2002. Theo tiêu chuẩn của Việt Nam, nước ta năm
2000 vẫn còn khoảng 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm khoảng 17,2% dân số. Đến
cuối năm 2003 con số này giảm xuống còn 1,86 triệu hộ. Theo đánh giá của
cỏc nhúm công tác chuyên gia Chính phủ cho thấy: Nghèo đói là một hiện
tượng phổ biến ở nông thôn, hiện nay có 90% số...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thế kỷ XXI, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng
khoa học kỹ thuật công nghệ, nhân loại đã tiến dài trong lịch sử phát triển
của mình. Trong thời đại mới này, con người dường như không còn cảm giác
chính xác về khoảng cách không gian thời gian nhờ hệ thống thông tin
nối mạng toàn cầu. Con người không chỉ đi du lịch khắp năm châu bốn biển
bằng các phương tiện vận tải nh thường thể đi thăm các hành tinh
khác nhờ tàu trụ. Đặc biệt hơn con người không thể tin được rằng chính
mình lại có thể sinh sản bằng một phương pháp mới - sinh sản vô tính.
Trong rất nhiều sự thật mới mẻ ấy, thế giới vẫn phải đón chịu một sự
thật cố hữu, một bất công, một nghịch lý trong cuộc sống, đó là đúi nghốo.
Đúi nghèo vẫn đang tồn tại, bao vây cuộc sống của mỗi gia đình, đe
dọa con đường phát triển của mọi quốc gia, thách thức cả nhân loại.
Thực tế hiện nay gần 1/3 dân số thế giới sống trong nghèo khổ, các
c đang phát triển, trong đó khoảng 800 triu ngưi không đủ ăn, khoảng
500 triệu người thiếu ăn thường xuyên. các nước phát triển cũng hơn
100 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ và 5 triệu người không có nhà
ở. Ngày nay giải quyết đúi nghốo luụn một vấn đề hàng đầu của mỗi quốc
gia, bởi họ luôn hiểu được rằng: Một quốc gia nghèo đói một quốc gia yếu
kém, đúi nghốo làm cho bất ổn trong nước lệ thuộc vào nước ngoài, nguy
hại hơn nữa đúi nghốo có thể dẫn đến bvc thm ca sdit vong một n tộc.
Việt Nam sau gần 20 năm phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng hội chủ nghĩa (XHCN), nền kinh tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu
to lớn, số dân giàu trung lưu ngày một gia tăng nhưng vẫn còn một
bộ phận không nhỏ dân cư nghèo đói.
Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai - Người đăng: Hoàng Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai 9 10 16