Ktl-icon-tai-lieu

xung đột văn hóa

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5550 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Xung đột văn hóa tại Pharmacia và Upjohn
Mặc dù đều là những công ty tiên tiến hàng đầu thế giới, Kalamazoo (Michigan, Hoa
Kỳ), Stockholm (Thụy Điển), và Milan (Italy) khác nhau trong nhiều phương diện quan trọng.
Sau khi sáp nhập đã diễn ra vào năm 1995 giữa hai công ty dược phẩm Upjohn của Hoa Kỳ và
Pharmacia AB của Thụy Điển, các nhà quản lý cấp cao của họ đã nhận ra một cách rõ ràng
những sự khác biệt này.
Trong khi kỳ nghỉ hằng năm của người Thụy Điển là vào tháng Bảy, thì người Ý là vào
tháng Tám. Nhưng do không biết điều này những giám đốc điều hành người Mỹ đã lên kế hoạch
các cuộc họp vào mùa hè và tất nhiên những cuộc họp này đã phải hủy bỏ vì các đối tác châu Âu
của họ đang ở bãi biển! Khi những công ty Mỹ đã chiếm ưu thế hơn thì họ bắt đầu áp đặt cách
thực hiện của mình lên trên các tổ chức châu Âu, do đó các mối quan hệ quốc tế ngày càng trở
nên căng thẳng.
Cả người Thụy Điển lẫn người Ý đều không hài lòng với sự áp đặt trong những chính
sách của Upjohn như thử nghiệm về thuốc và rượu, hay lệnh cấm hút thuốc ở văn phòng. Những
điều này đã xung đột với các văn hóa ở địa phương, nơi mà họ yêu thích một môi trường làm
việc tự do hơn. Mặc dù sau đó Upjohn cũng đã nới lỏng rất nhiều các quy tắc làm việc, cho phép
một số thông lệ và thói quen địa phương được phép duy trì, nhưng giữa các nhân viên người
châu Âu vẫn có những ác cảm và xảy ra sự chống đối ngầm.
Thêm vào đó sự quan liêu và phong cách điều khiển và kiểm soát của người Mỹ đã tạo ra
nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với 34.000 nhân viên và quản lý trong Công ty Pharmacia và
Upjohn. Người Thụy Điển đã quen với phong cách quản lý mở, làm việc theo nhóm, nơi tinh
thần trách nhiệm được chia sẻ; những nhà quản lý rất được tin tưởng và không bị giám sát chặt
chẽ. Các giám đốc điều hành của Thụy Điển cũng có xu hướng xây dựng một sự đồng thuận
đằng sau những quyết định lớn, “mọi người cùng trên một con thuyền" (alla aer i Baten) chứ
không phải là bàn giao các quyết định xuống cho hệ thống bên dưới. Tuy nhiên, vì là một công ty
truyền thống đa quốc gia của Mỹ, Upjohn đã quen với việc sử dụng phong cách lãnh đạo mạnh
mẽ và một cấu trúc điều khiển và kiểm soát tập trung. Giám đốc điều hành, Tiến sĩ John
Zabriskie, nhanh chóng tạo ra một hệ thống báo cáo nghiêm ngặt, kiểm soát ngân sách chặt chẽ,
và cập nhân sự thường xuyên, những điều này đã xung đột với phong cách tổ chức của Thụy

Điển. Những nhà quản lý Thụy Điển người mà thể hiện sự bất mãn tại các cuộc họp, đã bị sa thải
bởi giám đốc điều hành qua...
Xung đột văn hóa tại Pharmacia và Upjohn
Mặc đều những công ty tiên tiến hàng đầu thế giới, Kalamazoo (Michigan, Hoa
Kỳ), Stockholm (Thụy Điển), Milan (Italy) khác nhau trong nhiều phương diện quan trọng.
Sau khi sáp nhập đã diễn ra vào m 1995 giữa hai ng ty dược phẩm Upjohn của Hoa Kỳ
Pharmacia AB của Thụy Điển, c nhà quản cấp cao của họ đã nhận ra một cách ràng
những sự khác biệt này.
Trong khi kỳ nghỉ hằng năm của người Thụy Điển vào tháng Bảy, thì người Ý vào
tháng Tám. Nhưng do không biết điều này những giám đốc điều hành người Mỹ đã lên kế hoạch
các cuộc họp vào mùa hè và tất nhiên những cuộc họp này đã phải hủy bỏ vì các đối tác châu Âu
của họ đang bãi biển! Khi những ng ty M đã chiếm ưu thế hơn thì họ bắt đầu áp đặt cách
thực hiện của mình lên trên các tổ chức châu Âu, do đó c mối quan hệ quốc tế ngày càng trở
nên căng thẳng.
Cả người Thụy Điển lẫn người Ý đều không hài ng với s áp đặt trong những chính
sách của Upjohn như thử nghiệm về thuốc rượu, hay lệnh cấm hút thuốc ở văn phòng. Những
điềuy đã xung đột với các văn hóa địa phương, nơi họ u thích một môi trường làm
việc tự do hơn. Mặc dù sau đó Upjohn cũng đã nới lỏng rất nhiều các quy tắc làm việc, cho phép
một số thông lệ thói quen địa phương được phép duy trì, nhưng giữa các nhân viên người
châu Âu vẫn có những ác cảm và xảy ra sự chống đối ngầm.
Thêm vào đó sự quan liêu và phong cách điều khiển và kiểm soát của người Mỹ đã tạo ra
nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với 34.000 nhân viên quản trong Công ty Pharmacia
Upjohn. Người Thụy Điển đã quen với phong cách quản mở, làm việc theo nhóm, nơi tinh
thần trách nhiệm được chia sẻ; những nhà quản rất được tin tưởng không bị giám sát chặt
chẽ. Các giám đốc điều hành của Thụy Điển cũng có xu hướng xây dựng một sự đồng thuận
đằng sau những quyết định lớn, “mọi người cùng trên một con thuyền" (alla aer i Baten) chứ
không phải là bàn giao các quyết định xuống cho hệ thống bên dưới. Tuy nhiên, vì là một công ty
truyền thống đa quốc gia của Mỹ, Upjohn đã quen với việc sử dụng phong cách lãnh đạo mạnh
mẽ một cấu trúc điều khiển kiểm soát tập trung. Giám đốc điều hành, Tiến John
Zabriskie, nhanh chóng tạo ra một hệ thống báo cáo nghiêm ngặt, kiểm soát ngân sách chặt chẽ,
cập nhân sự thường xuyên, những điều này đã xung đột với phong cách t chức của Thụy
xung đột văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xung đột văn hóa - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
xung đột văn hóa 9 10 65