Ktl-icon-tai-lieu

áo dài việt nam

Được đăng lên bởi liemnguyen388
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHINH TRỊ
MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA
©©©

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: ÁO DÀI VIỆT NAM

GVHD: Trương Thị Mỹ Châu
SVTH : Nguyễn Văn Liêm – 14110102
Lê Qu ốc Kỳ - 14110095
Tr ần Minh Tuy – 14110221
Nguy ễn Đình Nh ật – 13149031
Lê Hoàng Vũ – 12143264
Hồ Chí Minh, ngày

tháng 04 năm 2015

1

MỤC LỤC
Lời nói đầu
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

Lý do chọn đề tài
Nguồn gốc và lịch sử phát triển của áo dài
1) Nguồn gốc xuất xứ của áo dài
2) Quá trình hình thành và phát triển
a) Sự phát triển của áo dài Việt Nam trong các triều
đại Phong Kiến
b) Sự phát triển của áo dài Việt Nam sau cách mạng
tháng 8
Áo dài một biểu tượng của Việt Nam
Hình ảnh áo dài xưa và nay – nét đẹp nhân văn
1) Nét đẹp áo dài truyền thống xưa
2) Vẻ đẹp áo dài trong thời hiện đại
Áo dài đi vào nghệ thuật, thơ ca của Việt Nam
1. Áo dài đi vào trong các tác phẩm nghệ thuật
2. Áo dài đi vào trong thơ ca Việt Nam
Áo dài nơi kết tinh tinh hoa dân tộc Việt Nam
Áo dài di sẳn văn hóa phi vật thể của Việt Nam
Kết luận

2

Lời Nói Đầu
Em đã mang trong áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay em gió may trong áo
Để cho làn áo trắng bay.
Hay bởi người
Vâng, tà áo em là giáo thổi mây bay, thiếu n ữ người Việt Nam đã “gói
mây trong áo”. Một chút bay bổng, mơ hồ để rồi nâng lên tầm nhìn dân t ộc.
Biết rằng Quốc gia nào cũng có riêng mình một “ quốc ph ục”. Nh ưng dù là
Kimono của Nhật Bản hay Xường Xám của Trung Quốc cũng không th ể gói
trọn trong đó tinh hoa văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân t ộc nh ư áo
dài Việt Nam tà áo dài như tạc cả vào hình ảnh non sông gấm vóc. Bởi một
lẽ tự nhiên ấy, hôm nay bằng bài tiểu luận của mình tôi mu ốn trình bày
quan điểm về “ Tà áo dài Việt Nam”. Là m ột đ ề tài không m ới nh ưng luôn
là nguồn cảm hứng vô tận cho những người nặng lòng với văn hóa, truy ền
thống dân tộc. Một thư tình cảm chân thành, mộc mạc nh ưng không kém
phần cao sang, đài các như chính chiếc áo dài c ủa ta để Tà áo dài quê
hương nay đã bước lên ngôi cao “ Quốc phục”.

I.

Lý do chọn đề tài:

Trang phục là một trong ba yêu cầu của đ ời sống vật ch ất (ăn, m ặc,
ở) đây là sản phẩm văn hóa sớm nhất của xã hội loài người. theo th ời gian,
trang phục cũng thay đổi theo quá trình phát triển của lịch s ử. đ ối v ới m ỗi
quốc gia, trang phục cũng trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên nét
đẹp văn hóa riêng biệt qua từng thời kỳ, mang tính đậm đà và vẻ đẹp c ủa
mỗi dân tộc. Là người Việt Nam chúng em thật tự hào và kiêu hãnh khi
được...
S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR NG Đ I H C S PH M KỸ THU T TP.HCMƯỜ Ư
KHOA LÝ LU N CHINH TR
MÔN C S VĂN HÓAƠ
©©© 
TI U LU N
Đ TÀI: ÁO DÀI VI T NAM
GVHD: Tr ng Th Mỹ Châuươ
SVTH : Nguy n Văn Liêm – 14110102
Lê Qu c Kỳ - 14110095
Tr n Minh Tuy – 14110221
Nguy n Đình Nh t – 13149031
Lê Hoàng Vũ – 12143264
H Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015
1
áo dài việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
áo dài việt nam - Người đăng: liemnguyen388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
áo dài việt nam 9 10 531