Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Môn Quản trị Văn phòng

Được đăng lên bởi Hoang Mai
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3386 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2008

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Biên soạn :

THS. PHẠM MỸ HẠNH

LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị văn phòng là việc họach định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm sóat các
họat động xử lý thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.
Ngày nay, văn phòng không còn chỉ là hình ảnh quen thuộc với những hành lang im ắng,
các cánh cửa khép với bảng đề tên phòng ban kẻ chữ nghiêm trang, hay tiếng đánh máy chữ lọc
cọc. Ngày nay văn phòng đã mang một bộ mặt đa dạng hơn: trang thiết bị hiện đại. không gian
mở, bài trí linh họat, thích ứng với nhiều nhu cầu và phương thức làm việc phong phú. Thậm chí
có cả các văn phòng làm việc từ xa, văn phòng tại nhà và văn phòng ảo.
Cho dù dưới dạng thức nào, một khi đã xác lập sự có mặt của văn phòng thì các nhà quản
trị vẫn có những mối quan tâm chung về chất lượng, tính hiệu quả từ các hệ thống, qui trình và
thói quen cũng như tập quán làm việc tốt nhằm phát huy tối đa các chức năng và nhiệm vụ của
văn phòng. Hơn thế nữa, nhà quản trị sẽ ngày càng nhận rõ rằng việc tổ chức và quản lý tốt họat
động văn phòng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chung, thậm chí cả đến lợi nhuận của công ty.
Hành chánh văn phòng hiện diện trong bất cứ các bộ phận phòng ban chứ không chỉ riêng
ở phòng hành chánh quản trị. Các cơ quan đều có nhiều phòng ban khác nhau, và mỗi bộ phận đó
đều có công việc hành chánh văn phòng và vì thế cần phải có công tác quản trị hành chánh văn
phòng. Bất cứ cấp quản trị nào, ngọai trừ công nhân trực tiếp sản xuất, đều phải làm công việc
hành chánh văn phòng. Tất cả đều phải quản trị hành chánh văn phòng của mình sao cho có hiệu
quả. Bộ phận nào cũng cần phải lên lịch thời biểu công tác, thời biểu dự án; cần phải quản trị
thông tin, quản trị hồ sơ, cần phải họach định tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị và các chuyến đi
công tác; đều phải viết báo cáo các chương trình và thư từ liên lạc; đều phải tiếp khách và gọi điện
thọai; đều phải sắp xếp chỗ làm việc sao cho vừa thẩm mỹ, vừa quản trị qua các hệ thống và thủ
tục, và vừa có hiệu quả. Tất cả các họat động hành chánh văn phòng nêu trên đều phải được thực
hiện một cách khoa học theo tiêu chuẩn hiện đại dứơi nhãn quan quản trị.
Sự thành công của các bạn tại các doanh nghiệp hay không, phần lớn là nhờ vào việc quản
trị hành chánh văn phòng! Cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn sinh viên nắm được những điều cơ
bản nhất v...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR VĂN PHÒNG
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2008
Bài Giảng Môn Quản trị Văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Môn Quản trị Văn phòng - Người đăng: Hoang Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Bài Giảng Môn Quản trị Văn phòng 9 10 870