Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nông lâm kết hợp

Được đăng lên bởi minhngocvcad
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 4082 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và
tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ-06

2

LỜI GIỚI THIỆU
Cũng như nhiều Quốc gia khác trên thế giới, các phương thức canh tác
nông lâm kết hợp đã có ở Việt Nam từ lâu đời, như các hệ thống canh tác nương
rẫy truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người, hệ sinh thái vườn nhà ở
nhiều vùng địa lý sinh thái trên khắp cả nước, … Từ thập niên 60 của thế kỷ
trước, song song với phong trào thi đua sản xuất giỏi, hệ sinh thái VAC được
nhân dân các tỉnh miền Bắc phát triển mạnh mẽ và lan rộng trên khắp cả nước
dưới nhiều hình thức khác nhau, thích hợp cho nhiều vùng sinh thái cụ thể; tiếp
theo đó là hệ thống RVAC và vườn đồi được phát triển mạnh mẽ ở các khu vực
dân cư miền núi. Đồng thời các dự án của các tổ chức Quốc tế cũng đã giới thiệu
nhiều phương thức canh tác bền vững trên đất dốc trong đó có các mô hình nông
lâm kết hợp.
Trong hai thập niên gần đây, phát triển nông thôn miền núi theo phương
thức nông lâm kết hợp được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và
khuyến khích. Quá trình tổ chức và thực hiện các chính sách định canh định cư,
phát triển vùng kinh tế mới, và gần đây các chương trình 327, chương trình 5
triệu ha rừng (661), và chính sách phát triển kinh tế trang trại, chính sách xóa
đói giảm nghèo, … đều có liên quan đến việc xây dựng và phát triển các hệ
thống nông lâm kết hợp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy; nhóm biên sọan chúng tôi đã
bám sát theo yêu cầu đào tạo, sản xuất, nhu cầu của người học và bản chất công
việc để biên soạn tập tài liệu bài giảng tích hợp làm tài liệu giảng dạy cho giáo
viên và tài liệu học tập cho học sinh trong quá trình đào tạo nghề. Phần bài giảng
này giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nông lâm kết
hợp.

3
Mô đun này được chia làm 3 bài:
Bài 1: Những hiểu biết chung về Nông lâm kết hợp.
Bài 2: Kỹ thuật Nông lâm kết hợp
Bài 3: Các mô hình nông lâm kết hợp ở Việt Nam
Phương pháp biên soạn bài giảng theo phương pháp tích hợp là một
phương pháp mới đối với giáo viên nhà trường, quá trình biên soạn vẫn bị ảnh
hưởng của phương pháp truyền thống đồng thời biên soạn trong một thời gian
ngắn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự góp ý của các
đồng nghiệp, bạn đọc để tập giáo trình được hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi ...
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin thể
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo
tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc s dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ-06
1
Bài giảng nông lâm kết hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nông lâm kết hợp - Người đăng: minhngocvcad
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bài giảng nông lâm kết hợp 9 10 654