Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quan hệ công chúng - Tổng quan về hoạt động PR

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 8378 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐH. CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ MARKETING

BÀI GiẢNG
PUBLIC RELATION

Ths. Lê Thúy Kiều

1

HÂN
HẠNH
LÀM
QUEN

• Lớp trưởng:
• Lớp phó :
• Và các bạn :

Ths. Lê Thúy Kiều

2

PHƯƠNG
PHÁP
LÀM
VIỆC
CỦA
CHÚNG
TA

• PHÍA GiẢNG VIÊN:
Trình bày những vấn đề cốt lõi
Cung cấp tình huống thảo luận

• PHÍA LỚP:
Đọc tài liệu
Mang tới các tình huống thực tế
Cùng thảo luận giải quyết vấn đề

Ths. Lê Thúy Kiều

3

Nội dung
cơ bản
của
chương
trình

• Tổng quan về PR
• Tiến trình PR
• Lợi ích của PR trong DN
• Quản trị khủng hoảng
• Hoạch định chiến lược PR
• Pháp luật và đạo đức trong
hoạt động PR

Ths. Lê Thúy Kiều

4

Tài liệu
Tài liệu chính
1. Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả, Anne
Gregory, NXB Trẻ, 2007
2. Quan hệ công chúng – Biến công chúng thành
“fan” của doanh nghiệp, Học viện business
Edge, NXB Trẻ, 2006.
3. PR kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp,
TS. Đinh Thị Thúy Hằng, NXB Lao động Hà Nội,
2007;
4. PR – Lý luận & Ứng dụng, TS. Đinh Thị Thúy
Hằng (chủ biên), NXB Lao Động Hà Nội, 2008.
Ths. Lê Thúy Kiều

5

Tài liệu
Tài liệu tham khảo
1. PR Quản trị quan hệ công chúng, PGS. TS
Lưu Văn Nghiêm, NXB Đại Học Kinh Tế
Quốc Dân, 2009;
2 Những bí quyết căn bản để thành công
trong PR, Philip Henslowe, NXB Trẻ,
2007;
3 Marketing Căn bản, Trường Đại Học Công
Nghiệp, TP. HCM;
4 Một số trang Web, tài liệu khác,…
Ths. Lê Thúy Kiều

6

Chuyên đề thảo luận/tiểu luận
1. Thiết kế kế hoạch PR cho một doanh nghiệp
2. Thiết kế chương trình event giới thiệu sản
phẩm mới của một doanh nghiệp
3. PR: Hoạt động xã hội của một số DN ở Việt
Nam
4. Tổ chức sự kiện của một DN/tổ chức
5. Hoạt động tài trợ của một DN Việt Nam
6. Giải quyết khủng hoảng của Chinsu, Toyota,..

Ths. Lê Thúy Kiều

7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT
ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
I. Tổng quan về hoạt động PR
II. Các hoạt động của PR
III. Vai trò của người quản lý đối với hoạt động PR

Ths. Lê Thúy Kiều

8

Một
ngày
làm
việc
của
nhân
viên
PR

• 9h: Soạn thảo thông cáo báo chí về
một dịch vụ mới
• 10h: Gửi thông cáo báo chí cho đại
diện truyền thông ở tất cả các khu
vực để yêu cầu họ “địa phương hóa”
văn bản
• 10h15: Chuẩn bị nội dung cho bài
phát biểu sắp tới của Tổng giám đốc
tại hội thảo “Công nghệ và tương lai”
• 11h: Xem xét đề xuất tài trợ cho cuộc
thi “Tìm kiếm tài năng tin học trẻ”
• 11h30: Đọc bản tin điểm báo của
công ty trích xuất thông tin báo
9

Một
ngày
làm
việc
của
một
nhân
viên
PR

• 12h: Ăn trưa với phóng viên, thăm
dò khả năng cho một bài báo trong số
tới
• 13h30: Xem xét thiết kế cho đồ...
1
TRƯỜNG ĐH. CÔNG NGHIP TP.HCM
KHOA QUN TRMARKETING
BÀI GiNG
PUBLIC RELATION
Ths. Lê Thúy Kiu
Bài giảng Quan hệ công chúng - Tổng quan về hoạt động PR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quan hệ công chúng - Tổng quan về hoạt động PR - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Bài giảng Quan hệ công chúng - Tổng quan về hoạt động PR 9 10 799