Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG REVIT ARCHITECTURE 2016 (CƠ BẢN NÂNG CAO)

Được đăng lên bởi vinamax1b
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỌC

15 Chương

7 chương cơ bản

8 chương nâng
cao

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ REVIT VÀ BIM
REVIT NHẬP MÔN – QUY ƯỚC CHUNG

CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU DỰ ÁN
1. Nghiên cứu dự án
2. Thiết kế không gian chức năng
3. Lưới cột theo TCVN
4. Tạo tường theo TCVN, Curtain Wall
5. Bố trí cửa đi, cửa sổ

KẾT QUẢ HỌC
CHƯƠNG II

CHƯƠNG III
THANG VÀ THIẾT KẾ KHÔNG GIAN

1. Nghiên cứu về thang

2. Thiết kế không gian chức năng

3. Sự giống và khác nhau
- Place a Component
- Model in Place

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV: BỐ TRÍ HỆ KẾT CẤU

1. Bố trí móng

2. Bố trị cột

3. Bố trí dầm

4. Bố trí sàn
5. Bố trí trần và Đèn

6. Tam cấp

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IV

CHƯƠNG V: VẬT LIỆU VÀ RENDER

1. Vật liệu revit: Vật liệu 2D, 3D

2. Render

3. Walkthough (Làm film)

4. Khảo sát bóng nắng ( Sun Path)

5. Liên kết sử dụng Lumion trong diễn họa

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG V

CHƯƠNG VI
GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA REVIT

1. Ghi danh không gian chức năng

2. Đổ màu mặt bằng

3. Thống kê không gian chức năng

4. Thống kê cửa đi cửa sổ

5. Tính năng lượng tòa nhà

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VI

CHƯƠNG VII
XUẤT HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ

1. Mặt cắt

2. Hiệu chỉnh hiển thị mặt bằng (View template)

3. Điều chỉnh nét in, cỡ chữ trong revit

4. Làm khung tên, bố trí bố cục bản vẽ

5. Xuất Cad, Max, Ảnh, PDF, In ấn

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VII

CHƯƠNG VIII: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA
FAMILY
1. Family 2D

2. Family 3D

CHƯƠNG IX: TƯỜNG VÀ TÍNH CHẤT TƯỜNG

1. Làm phào chỉ tường ( Sweep, Reveal)

2. Tường nội thất

3. Tường 3 lớp

4. Curtain Wall ( Nguyễn thể và biến thể)

5. Làm chi tiết kỹ thuật thi công với tường

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IX

CHƯƠNG X: LÀM CHỦ FAMILY
1. Nguyên lý làm việc Family phức hợp
2. Tạo Family đơn lẻ
3. Liên kết Family
4. Thể hiện kỹ thuật
5. Quản lý và sử dụng tham biến

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG X

CHƯƠNG XI: THIẾT KẾ MÁI

CHƯƠNG XII: GIAO THÔNG ĐỨNG

CHƯƠNG XIII: LÀM VIỆC NHÓM (WORKSET)
THIẾT KẾ CẢNH QUAN

KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG XIII

CHƯƠNG XIV
PARAMETRIC DESIGN

– MASSING CONCEPT

CHƯƠNG XV: HOÀN THÀNH HỒ SƠ KTTC

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG REVIT ARCHITECTURE 2016 (CƠ BẢN NÂNG CAO) - Người đăng: vinamax1b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BÀI GIẢNG REVIT ARCHITECTURE 2016 (CƠ BẢN NÂNG CAO) 9 10 86