Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi dinhcungcom
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Khu dân cư và thương mại Sóng Thần với quy mô 1,9436 ha (trung
tâm thương mại chiếm 2.700m2)”

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
BOD
BTNMT
CTNH
COD
KCN
KNO
PCCC
SS
TCVN
QCVN
TCXD
TNHH
UBND
WHO
XLNT

: Nhu cầu ôxy sinh hóa
: Bộ Tài Nguyên Môi Trường
: Chất thải nguy hại
: Nhu cầu ôxy hóa học
: Khu công nghiệp
: Khu nhà ở
: Phòng cháy chữa cháy
: Chất rắn lơ lửng
: Tiêu Chuẩn Việt Nam
: Quy chuẩn Việt Nam
: Tiêu chuẩn xây dựng
: Trách nhiệm hữu hạn
: Ủy Ban Nhân Dân
: Tổ chức Y tế Thế giới
: Xử lý nước thải

ĐVTV: Công ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Lâm Anh

Trang 1

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Khu dân cư và thương mại Sóng Thần với quy mô 1,9436 ha (trung
tâm thương mại chiếm 2.700m2)”

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐẦU
1.Việc thành lập và tình trạng hiện tại của cơ sở.
Khu dân cư và thương mại Sóng Thần được xây dựng nhằm tạo nơi sinh hoạt và mua
sắm cho người dân thị xã Dĩ An dựa trên một số giấy tờ sau:
-

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 3700340078
(Số cũ 4603000002) đăng ký lần đầu ngày 24/4/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày
22/06/2010, đăng ký lại lần thứ 3 ngày 09/10/2008.

ĐVTV: Công ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Lâm Anh

Trang 2

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Khu dân cư và thương mại Sóng Thần với quy mô 1,9436 ha (trung
tâm thương mại chiếm 2.700m2)”
-

Chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương số 3495/UB-KTTH cho phép DNTN DVTM Hải
Long thành lập khu TM trên diện tích đã được chấp thuận của Công ty CP địa ốc Areco.

-

Quyết định của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân số 3012/QĐ-CT ngày 10 tháng 8 năm 2001 về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và thương mại Sóng Thần.

-

Quyết định của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân số 2897/QĐ-CT ngày 16 tháng 04 năm 2002 về
việc phê quyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư và thương mại Sóng Thần - thị trấn Dĩ An - thị
xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương.
Việc thành lập cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch liên quan đã được phê duyệt,
phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn Tỉnh Bình Dương. Khu dân cư
được quy hoạch với tổng diện tích 19.436m2, trong đó diện tích đất nhà ở chiếm 9.340m 2,
trung tâm dịch vụ thương mại chiếm 2.700m 2, đất giao thông, sân bãi, cây xanh chiếm
7395,7 m2.

-

Tình trạng hiện tại của Khu dân cư và thương mại Sóng Thần: Hiện nay Khu dân cư và
thương mại Sóng Thần đã hoàn thành việc phân chia lô, bàn giao đất cho dân và cấp sổ đỏ
cho từng hộ gia đình. Cơ sở hạ tầng về giao thông, chiếu...
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Khu dân cư và thương mại Sóng Thần với quy mô 1,9436 ha (trung
tâm thương mại chiếm 2.700m
2
)”
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa
BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường
CTNH : Chất thải nguy hại
COD : Nhu cầu ôxy hóa học
KCN : Khu công nghiệp
KNO : Khu nhà ở
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
SS : Chất rắn lơ lửng
TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
UBND : Ủy Ban Nhân Dân
WHO : Tổ chức Y tế Thế giới
XLNT : Xử lý nước thải
ĐVTV: Công ty TNHH Kỹ Thuật Tổng Hợp Lâm Anh Trang 1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Người đăng: dinhcungcom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 9 10 220