Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo kế toán

Được đăng lên bởi hongnoaqn93
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2344 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN NGỌC
1.1.

Thành lập:

1.1.1. Tên doanh nghiệp:
 Tên công ty:
NGỌC
 Tên viết tắt:
NGỌC
 Ngày thành lập:
 Mã số thuế:
 Địa chỉ trụ sở:
Tp.Hồ Chí Minh
 Điện thọai:
 Email:
 Fax:
 Vốn điều lệ:

CÔNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN
CÔNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN
27/05/2010
0310059123
60B/1 Trương Văn Thành, Kp1, Phường Hiệp Phú,Quận 9,
08.37361452

1.000.000.000 đ ( Một tỷ đồng )

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển:
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC lúc đầu là công ty TNHH
hai thành viên trở lên có tên là Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kính
THÀNH TIẾN.
Ngày 17/06/2013, công ty mới xin sở kế hoạch và đầu tư đổi loại kình doanh nghiệp từ
Công ty TNHH hai thành viên xuống Công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành
công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC.
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC thành lập theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310059123 do Phòng Đăng kí kinh doanh - Sở Kế
Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 05 năm 2010.

1.1.3. Ngành nghề kinh doanh:
STT
1
2
3
4
5
6
7

1.2.

TÊN NGÀNH
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: kính xây dựng, cửa nhựa, cửa nhôm.
Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt cửa kính, cửa nhựa, cửa nhôm.
Bán buôn chuyên doanh khác chưu được phân vào đầu
Chi tiết: bán buôn phụ kiện nhôm, kính, nhựa.
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Trang trí nội thất.
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong
xây dựng trong các cửa hang chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ kính xây dựng, nhôm, nhựa.
Sản xuất khác chưa được phân vào đầu
Chi tiết: sản xuất, gia công kính xây dựng (không hoạt
động tại trụ sở)

MÃ NGÀNH
4663
(chính)
4321
4329
4669
7410
4752
3290

Tình hình tổ chức tại công ty:

1.2.1. Cơ cấu chung của công ty:
1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
Giám đốc

Phòng
kinh

Phòng kế
toán

Phòng
nhân sự

1.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Doanh Nghiệp:
1.2.2.1 Chế độ kế toán, chính sách kế toán áp dụng tại công ty:
 Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/20xx kết thúc vào ngày 31/12/20xx
 Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam
 Phương pháp chuyển đổi ngoại tệ: Tỷ giá giao dịch thực tế







Hình thức thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
Khấu hao tài sản cố định: ...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN NGỌC
1.1. Thành lập:
1.1.1. Tên doanh nghiệp:
Tên công ty: CÔNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN
NGỌC
Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN
NGỌC
Ngày thành lập: 27/05/2010
Mã số thuế: 0310059123
Địa chỉ trụ sở: 60B/1 Trương Văn Thành, Kp1, Phường Hiệp Phú,Quận 9,
Tp.Hồ Chí Minh
Điện thọai: 08.37361452
Email:
Fax:
Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đ ( Một tỷ đồng )
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển:
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC lúc đầu là công ty TNHH
hai thành viên trở lên có tên là Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kính
THÀNH TIẾN.
Ngày 17/06/2013, công ty mới xin sở kế hoạch và đầu tư đổi loại kình doanh nghiệp từ
Công ty TNHH hai thành viên xuống Công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành
công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC.
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TUẤN NGỌC thành lập theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310059123 do Phòng Đăng kí kinh doanh - Sở Kế
Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 05 năm 2010.
báo cáo kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo kế toán - Người đăng: hongnoaqn93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
báo cáo kế toán 9 10 120