Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Tuantuyen Dong
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3159 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển
nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất
yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để
đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng đựơc nhu cầu của người tiêu dùng
với sản phẩm chất lượng cao và giá thành hạ. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất phải
giám sát từ khâu đầu tới khâu cuối của quá trình sản xuất kinh doanh. Tức là từ khâu thu
mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm và thu được tiền về nhằm đảm bảo việc
bảo toàn và tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, người lao động và doanh nghiệp có lợi
nhuận để tích lũy và mở rộng sản xuất.
Để thực hiện được điều đó thì doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp
quản lý mọi yếu tố có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán là một
bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ để quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc
sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong sản
xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả kinh tế.
Nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất của doanh
nghiệp, thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc kế toán nguyên
vật liệu là không thể thiếu và phải đảm bảo 3 yêu cầu của công tác kế toán đó là: chính
xác, kịp thời và toàn diện. Kế toán nguyên vật liệu có đảm bảo được 3 yêu cầu trên mới
đảm bảo cho việc cung cấp nguyên vật liệu kịp thời và đồng bộ cho nhu cầu sản xuất,
kiểm tra và giám sát chặt chẽ chấp hành các định mức tiêu hao, dự trữ, nhờ đó góp phần
giảm bớt chi phí, dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Chính vì vậy, kế toán nguyên vật liệu là thiết yếu, không thể thiếu trong các doanh
nghiệp sản xuất, là trọng tâm công tác kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức kế toán
nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời và chính xác các thành phần kế toán
khác trong công tác kế toán ở doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề,
vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu” làm khóa luận tốt nghiệp.

1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích hệ thống lý luận cơ bản, làm rõ thực trạng nghiên cứu nguyên vật
liệu ở công ty CP Phân Lân Ninh Bình đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường
hiệu lực công tác quản lý...

 !"#$%&'
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại phát triển
nhất định phải phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất
yếu trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để
đứng vững phát triển trên thương trường, đáp ứng đựơc nhu cầu của người tiêu dùng
với sản phẩm chất lượng cao giá thành hạ. vậy, các doanh nghiệp sản xuất phải
giám sát từ khâu đầu tới khâu cuối của quá trình sản xuất kinh doanh. Tức từ khâu thu
mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm thu được tiền về nhằm đảm bảo việc
bảo toàn ng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, người lao động doanh nghiệp lợi
nhuận để tích lũy và mở rộng sản xuất.
Để thực hiện được điều đó thì doanh nghiệp phải tiến nh đồng bộ các biện pháp
quản lý mọi yếu tố có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán là một
bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ để quản các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc
sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong sản
xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả kinh tế.
Nguyên vật liệu một yếu tố rất quan trọng trong quá trình sản xuất của doanh
nghiệp, thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc kế toán nguyên
vật liệu không thể thiếu phải đảm bảo 3 yêu cầu của ng tác kế toán đó : chính
xác, kịp thời toàn diện. Kế toán nguyên vật liệu đảm bảo được 3 yêu cầu trên mới
đảm bảo cho việc cung cấp nguyên vật liệu kịp thời đồng bộ cho nhu cầu sản xuất,
kiểm tra giám sát chặt chẽ chấp hành các định mức tiêu hao, dự trữ, nhờ đó góp phần
giảm bớt chi phí, dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Chính vì vậy, kế toán nguyên vật liệu là thiết yếu, không thể thiếu trong các doanh
nghiệp sản xuất, trọng tâm công tác kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức kế toán
nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời chính xác các thành phần kế toán
khác trong công tác kế toán doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề,
vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu” làm khóa luận tốt nghiệp.
()*%'$%&'
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên sở phân tích hệ thống luận bản, làm thực trạng nghiên cứu nguyên vật
liệu ở công ty CP Phân Lân Ninh Bình đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường
hiệu lực công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Tuantuyen Dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 435