Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Được đăng lên bởi olalala
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2463 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
Hà Nội
Đề cương đề tài mã số:12550

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế hàng hoá phát triển rất đa dạng và
phong phú, ngành Ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đặc biệt là các
NHTM. Chính vì vậy, để phát triển nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiên
đã đề ra thì một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu phải thực hiện là củng
cố và lành mạnh hoá hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ nói chung và
ngành Ngân hàng nói riêng. Trong đó, đảm bảo hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín
dụng vừa an toàn vừa có hiệu quả cao, có khả năng thích ứng được với những
biến chuyển của nền kinh tế là những điều kiện tiên quyết góp phần xây dựng
một hệ thống NHTM vững mạnh và ổn định.
Trong những năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam đã từng bươc đổi mới và
ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền
kinh tế, đặc biệt là hoạt động tín dụng của các NHTM. Hoạt động tín dụng là
hoạt động cơ bản của các NHTM, nó chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản.
Hoạt động tín dụng được hiểu là hoạt động trong đó ngân hàng thực hiện tài trợ
cho các nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế và dựa trên nguyên tắc hoàn trả, có
thời hạn và có lãi. Hoạt động tín dụng đem lại thu nhập chính cho NHTM nhưng
cũng có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng nếu các khoản tín dụng mà ngân
hàng cung cấp không hiệu quả, hoặc bị rủi ro. Để tín dụng có hiệu quả là vấn đề
hết sức khó khăn nhưng cũng hết sức quan trọng đối với các NHTM nói chung
và đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nói riêng.
Hệ thống Website :

http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com

Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Với mong muốn được tiếp xúc với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân
hang và từ đó tìm hiểu và phân tích được các rủi ro này, được sự giới thiệu của
khoa Toán Kinh Tế và sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Ngân hang TMCP Sài
Gòn – Hà Nội, em đã được thực tập tại phòng kế toán của Ngân hang. Qua thời
gian đầu thực tập, em đã được tìm hiểu sơ bộ về Ngân hang và đưa ra báo cáo
tổng hợp với những nội dung cơ bản về Ngân hang và hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng.

Hệ thống Website :

http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com

Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com

...
Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
Hà Nội
Đề cương đề tài mã số:12550
LỜI MỞ ĐẦU
Trong chế thị trường, nền kinh tế hàng hoá phát triển rất đa dạng
phong phú, ngành Ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng đặc biệt là các
NHTM. Chính vậy, đphát triển nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiên
đã đề ra thì một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu phải thực hiện củng
cố lành mạnh hoá hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ nói chung
ngành Ngân hàng nói riêng. Trong đó, đảm bảo hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín
dụng vừa an toàn vừa hiệu qu cao, khả năng thích ứng được với những
biến chuyển của nền kinh tế là những điều kiện tiên quyết góp phần xây dựng
một hệ thống NHTM vững mạnh và ổn định.
Trong những năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam đã từng bươc đổi mới và
ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền
kinh tế, đặc biệt hoạt động n dụng của các NHTM. Hoạt động tín dụng là
hoạt động bản của các NHTM, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng tài sản.
Hoạt động tín dụng được hiểu hoạt động trong đó ngân hàng thực hiệni trợ
cho các nhu cầu sử dụng vốn của nn kinh tế và dựa trên nguyên tắc hoàn trả, có
thời hạn và có lãi. Hoạt động tín dụng đem lại thu nhập chính cho NHTM nhưng
cũng có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng nếu các khoản tín dụng mà ngân
hàng cung cấp không hiệu quả, hoặc bị rủi ro. Để tín dụng có hiệu quả là vấn đề
hết sức khó khăn nhưng cũng hết sức quan trọng đối với các NHTM nói chung
và đối với ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nói riêng.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Trang 2
Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Người đăng: olalala
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại phòng kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 9 10 855