Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tế tại đại lý thuốc công đức

Được đăng lên bởi trandinhthuanks
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 5 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG



BÁO CÁO
THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI ĐẠI LÝ THUỐC CÔNG ĐỨC

Người Thực Hiện: BÀNH VÕ KỲ
Lớp: 02TD01
MSSV:02TD01960
Cán Bộ Hướng Dẫn:LÊ BÁ TÙNG
Giáo Viên Phụ Trách:VŨ VĂN KHIÊM

BÌNH DƯƠNG

Ngày 17 Tháng 04 Năm 2014

MỤC LỤC
NỘI DUNG BÁO CÁO
Trang
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................6
1. Tên và địa chỉ đơn vị thực tập..................................................................6
2. Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức.............................................................6
3. Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ trung cấp tại cơ sở.........................8
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ........................8
1. Các hình thức bán lẻ thuốc.......................................................................8
2. Điều kiện kinh doanh thuốc......................................................................9
3. So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với.................................................10
4. Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc.................................11
5. Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc.........................................................13
6. Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc............................13
7. Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc.......................................................19
8. Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc............................................................23
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ……………………………………..53
PHẦN IV :

53

Nhận xét của người hướng dẫn:…………………………………………….54
Nhận xét của giáo viên:……………………………………………………...55

2

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe.Vì vậy mỗi chúng ta cần hiểu rõ các
biện pháp phòng chống cũng như các biện pháp điều trị bệnh an toàn và hiệu quả.
Ngày nay ngành y tế gồm 2 ngành lớn là Y và Dược.Ngành Y sử dụng kĩ thuật y học
để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, ngành dược cung ứng thuốc để phục vụ
cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Qua gần hai năm học tập tại trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương, được
sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua đợt thực tế ở đại lý thuốc.Đại lý thuốc là nơi
giúp em có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với thuốc, trực tiếp tư vấn, bán thuốc cho bệnh
nhân và là nơi tạo điều kiện thuận lợi , là nền tảng quan trọng để sau này em tốt nghiệp
ra trường làm việc tốt hơn trong chuyên ngành của mình.
Thuốc là một sản phẩm cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con ngườ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO
THỰC TẬP THỰC TẾ
TẠI ĐẠI LÝ THUỐC CÔNG ĐỨC
Người Thực Hiện: BÀNH VÕ KỲ
Lớp: 02TD01
MSSV:02TD01960
Cán Bộ Hướng Dẫn:LÊ BÁ TÙNG
Giáo Viên Phụ Trách:VŨ VĂN KHIÊM
BÌNH DƯƠNG
Báo cáo thực tế tại đại lý thuốc công đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tế tại đại lý thuốc công đức - Người đăng: trandinhthuanks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Báo cáo thực tế tại đại lý thuốc công đức 9 10 130