Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu việt nam 6 tháng đầu năm 2013

Được đăng lên bởi duc-linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Đánh giá chung
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu của cả nước trong tháng 6/2013 đạt 21,7 tỷ USD, giảm 10% so kết quả thực hiện
của tháng trước; trong đó, xuất khẩu đạt 11 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu là 10,7 tỷ
USD, giảm 12,5%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 tăng thêm 268
triệu USD.
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2013,tổng trị giá xuất nhập khẩu
hàng hoá của Việt Nam đạt 125,79 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; trong
đó, xuất khẩu đạt 62,36 tỷ USD, tăng 16,7% và nhập khẩu là 63,43 tỷ USD, tăng 17,3%.
Cũng tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2013, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam
ở trạng thái thâm hụt với mức nhập siêu hơn 1 tỷ USD, chỉ bằng 1,71% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước.
Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá
hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng/2013 là 72,3 tỷ USD, tăng 26,6% và chiếm 57,4%
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt 37,16 tỷ USD, tăng
27,5% và nhập khẩu là gần 35,13 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với khối doanh nghiệp trong nước, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6
tháng/2013 là 53,49 tỷ USD, tăng 3,6% và chiếm 42,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
của cả nước

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại theo tháng trong 6 tháng năm 2012 và 2013

Triệu USD

14,000

12,000

10,000

Xuất khẩu 2012

8,000

Nhập khẩu 2012
Cán cân thương mại
2012
Xuất khẩu năm 2013

6,000

4,000

Nhập khẩu năm 2013
Cán cân thương mại
2013

2,000

0
Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

-2,000

Nguồn: Tổng cục Hải quan

II. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm
2013
1. Tình hình xuất khẩu:
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6/2013 đạt 6,69 tỷ USD giảm
6,8% so với tháng trước.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2013 tăng chủ yếu ở các nhóm hàng sau:
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 84,31 triệu USD, kim loại thường khác và sản
phẩm đạt53,8 triệu USD,máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1.181,5 triệu
USD, sắt thép các loại đạt 140,43 triệu USD, hàng dệt may đạt 1.489,84 triệu USD…
Một số nhóm hàng xuất khẩu chính:
Hàng dệt may:xuất khẩu trong tháng đạt 1,49 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng
trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2013 lên 7,89 tỷ USD,
tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt...
I. Đánh giá chung
Theo số liệu thống mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu của cả nước trong tháng 6/2013 đạt 21,7 tỷ USD, giảm 10% so kết quả thực hiện
của tháng trước; trong đó, xuất khẩu đạt 11 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu 10,7 tỷ
USD, giảm 12,5%. Với kết quả này, cán cân tơng mại hàng hóa tháng 6 tăng thêm 268
triệu USD.
Như vậy, tính từ đầu m đến hết tháng 6 năm 2013,tổng trị giá xuất nhập khẩu
hàng hoá của Việt Nam đạt 125,79 tỷ USD, tăng 17% so với cùng knăm trước; trong
đó, xuất khẩu đạt 62,36 tỷ USD, tăng 16,7% nhập khẩu 63,43 tỷ USD, tăng 17,3%.
Cũng tính tđầu năm đến hết tháng 6/2013, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam
trạng thái thâm hụt với mức nhập siêu n 1 tỷ USD, chỉ bằng 1,71% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước.
Đối với khối doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá
hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6 tháng/2013 là 72,3 tỷ USD, tăng 26,6% chiếm 57,4%
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt 37,16 tỷ USD, tăng
27,5% và nhập khẩu là gần 35,13 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với khối doanh nghiệp trong nước, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong 6
tháng/2013 53,49 tỷ USD, tăng 3,6% chiếm 42,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
của cả nước
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu việt nam 6 tháng đầu năm 2013 - Trang 2
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu việt nam 6 tháng đầu năm 2013 - Người đăng: duc-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu việt nam 6 tháng đầu năm 2013 9 10 973