Ktl-icon-tai-lieu

Báo giá ống gió tốt để làm tài liệu chào thầu cơ điện

Được đăng lên bởi nguyenxuanhoa86@gmail.com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DUCT EXCELLENCE JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 575 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện Thoại: 043 525 1628/ 1629

Bảng Báo Giá
Người báo giá:
□ Thành Phẩm

□ Bán thành phẩm

Ngày tháng:

27.05.2014

Số hiệu:

Tên khách hàng:

Người liên hệ:

Nhân viên phụ trách:

Tên dự án:

Số điện thoại:

Số điện thoại:

Số TT

Tên sản phẩm

Quy Cách

Đơn Giá
(VND)

Thành Tiền
(VND)

Đơn Vị

Số Lượng

m2

1

120,000

120,000

m2

1

127,000

127,000

m2

1

156,000

156,000

m2

1

189,000

189,000

m2

1

209,000

209,000

m2

1

136,000

136,000

m2

1

173,000

173,000

m2

1

211,000

211,000

m2

1

245,000

245,000

m2

1

272,000

272,000

m2

1

104,000

104,000

m2

1

120,000

120,000

m2

1

150,000

150,000

m2

1

187,000

187,000

m2

1

208,000

208,000

I

Ống gió

1

Ống gió thẳng 0.48mmt

2

Ống gió thẳng 0.58mmt

3

Ống gió thẳng 0.75mmt

4

Ống gió thẳng 0.95mmt

5

Ống gió thẳng 1.15mmt

6

Ống gió thẳng 0.48mmt

7

Ống gió thẳng 0.58mmt

8

Ống gió thẳng 0.75mmt

9

Ống gió thẳng 0.95mmt

10

Ống gió thẳng 1.15mmt

11

Ống gió thẳng 0.48mmt

12

Ống gió thẳng 0.58mmt

13

Ống gió thẳng 0.75mmt

14

Ống gió thẳng 0.95mmt

15

Ống gió thẳng 1.15mmt

16

Thanh C giá đỡ 41x41x41x2.0

3m/cây

cây

1

184,000

184,000

17

Thanh C giá đỡ 41x41x41x1.5

3m/cây

cây

1

150,000

150,000

Hoa Sen
(SGCC)
Hoa Sen
(SGCC)
Hoa Sen
(SGCC)
Hoa Sen
(SGCC)
Hoa Sen
(SGCC)

Phương Nam
(SSSC)
Phương Nam
(SSSC)
Phương Nam
(SSSC)
Phương Nam
(SSSC)
Phương Nam
(SSSC)

China Steel
(CSVC)
China Steel
(CSVC)
China Steel
(CSVC)
China Steel
(CSVC)
China Steel
(CSVC)

18

1

Đây là báo giá tham khảo, đơn giá cụ thể phụ thuộc vào số lượng, phương pháp sản xuất và thời gian giao hàng.
Báo giá trên không bao gồm ke góc
Giá phụ kiện=1.3 *đơn giá /m2

Ghi chú: Báo giá trên không bao gồm nhân công lắp đặt và phí vận chuyển
Ống gió thẳng ghép mí theo: □ Hèm đực cái

Tổng trước thuế

□ Hèm đực cái có gấp mép

Báo giá này có hiệu lực: 07 ngày kể từ ngày báo giá

VAT 10%
Tổng sau thuế

Thời gian giao hàng:Giao hàng theo tiến độ của dự án
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
(Đặt cọc 60% khi đặt hàng, thanh toán tiếp 40% sau khi kiểm tra hàng )
Hà Nội, ngày tháng

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÔNG GIÓ DEC

2

...
Địa chỉ: 575 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện Thoại: 043 525 1628/ 1629
27.05.2014 Số hiệu:
Nhân viên phụ trách:
Số điện thoại:
Số TT Tên sản phẩm
Đơn Vị Số Lượng
Đơn Giá
(VND)
Thành Tiền
(VND)
I Ống gió
1
m2 1 120,000 120,000
2
m2 1 127,000 127,000
3
m2 1 156,000 156,000
4
m2 1 189,000 189,000
5
m2 1 209,000 209,000
6
m2 1 136,000 136,000
7
m2 1 173,000 173,000
8
m2 1 211,000 211,000
9
m2 1 245,000 245,000
10
m2 1 272,000 272,000
11
m2 1 104,000 104,000
12
m2 1 120,000 120,000
13
m2 1 150,000 150,000
14
m2 1 187,000 187,000
15
m2 1 208,000 208,000
16
cây 1 184,000 184,000
17
cây 1 150,000 150,000
18
Thanh C giá đỡ 41x41x41x2.0
3m/cây
Thanh C giá đỡ 41x41x41x1.5
3m/cây
Ống gió thẳng 0.95mmt
China Steel
(CSVC)
Ống gió thẳng 1.15mmt
China Steel
(CSVC)
Ống gió thẳng 0.48mmt
China Steel
(CSVC)
Ống gió thẳng 0.58mmt
China Steel
(CSVC)
Ống gió thẳng 0.75mmt
China Steel
(CSVC)
Ống gió thẳng 0.95mmt
Phương Nam
(SSSC)
Ống gió thẳng 1.15mmt
Phương Nam
(SSSC)
Ống gió thẳng 0.48mmt
Phương Nam
(SSSC)
Ống gió thẳng 0.58mmt
Phương Nam
(SSSC)
Ống gió thẳng 0.75mmt
Phương Nam
(SSSC)
Ống gió thẳng 0.95mmt
Hoa Sen
(SGCC)
Ống gió thẳng 1.15mmt
Hoa Sen
(SGCC)
Ống gió thẳng 0.48mmt
Hoa Sen
(SGCC)
Ống gió thẳng 0.58mmt
Hoa Sen
(SGCC)
Ống gió thẳng 0.75mmt
Hoa Sen
(SGCC)
Tên dự án:
Số điện thoại:
Quy Cách
□ Thành Phẩm □ Bán thành phẩm
Ngày tháng:
Tên khách hàng:
Người liên hệ:
DUCT EXCELLENCE JOINT STOCK COMPANY
Bảng Báo Giá
Người báo giá:
1
Báo giá ống gió tốt để làm tài liệu chào thầu cơ điện - Trang 2
Báo giá ống gió tốt để làm tài liệu chào thầu cơ điện - Người đăng: nguyenxuanhoa86@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo giá ống gió tốt để làm tài liệu chào thầu cơ điện 9 10 567