Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc thị trường

Được đăng lên bởi Nấm Péo Ú
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc thị trường: Một cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số lượng người
mua hay người bán tham gia trên thị trường và mối quan hệ tương tác lẫn nhau
giữa họ.
Cấu trúc thị trường có thể xem xét dưới góc độ người bán hoặc người mua. Dưới
góc độ người bán, một thị trường có thể thuộc về một loại cấu trúc thị trường này,
song dưới góc độ người mua, nó lại có thể thuộc về một cấu trúc thị trường khác.
Có hai dạng cấu trúc thị trường lớn: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường
cạnh tranh không hoàn hảo. Trong phần này, khi chúng ta tập trung phân tích hành
vi của những người sản xuất, về cơ bản chúng ta chỉ xem xét cấu trúc thị trường từ
phía người bán.
a. Cạnh tranh hoàn hảo
khái niệm:
Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Cometition): Là hình thức cạnh tranh giữa
nhiều người bán trên thị trường trong đó không người nào có đủ ưu thế khống
chế giá cả trên thị trường. Các sản phẩm bán ra đều được người mua xem là
đồng nhất, tức là khụng khỏc nhau về quy cách, phẩm chất, mẫu mã. Để chiến
thắng trong cuộc cạnh tranh, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi
phí, hạ giá thành hoặc làm khác biệt hoá sản phẩm của mình so với các đối
thủ cạnh tranh.

Cạnh tranh hoàn hảo là hình thức cạnh tranh mà ở đó người mua và
người bán đều không có khả năng tác động đến giá cả của sản phẩm trên thị
trường. Trong hình thái thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả của sản phẩm hoàn
toàn do quan hệ cung cầu, quy luật giá trị quyết định; không có sự tồn tại của bất
cứ khả năng hay quyền lực nào có thể chi phối các quan hệ trên thị trường.

Phân tích các yếu tố của thị trường, các nhà kinh tế học cho rằng, cạnh tranh hoàn
hảo sẽ chỉ tồn tại khi có đủ 5 điều kiện sau đây:
Một, số lượng doanh doanh nghiệp tham gia thị trường và số lượng khách hàng rất
lớn, đủ để không một ai trong số họ có khả năng tác động đến thị trường. Do đó,
thị phần của các doanh nghiệp và khả năng tiêu dùng của khách hàng là không
lớn; Hai, sản phẩm tham gia thị trường phải đồng nhất, vì sự dị biệt trong sản
phẩm là đối tượng của thị trường nên mức độ khác biệt giữa các sản phẩm tương tự
có thể tạo ra quyền lực cho từng doanh nghiệp ở mức độ nhất định;
Ba, thông tin trên thị trường là hoàn hảo. “Thông tin hoàn hảo là việc những người
tham gia thị trường trong một nền kinh tế cạnh tranh nhận biết được đầy đủ và thấy
trước được giá cả hiện nay và tương lai cũng như vị trí của hàng hoá và dịch vụ”
(David W. Pearce, sđd, tr 780.) . Một khi thông tin thị trường được coi là hoàn hảo
thì cả người mua và người bán ...
Cấu trúc thị trường: Một cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số lượng người
mua hay người bán tham gia trên thị trường và mối quan hệ tương tác lẫn nhau
giữa họ.
Cấu trúc thị trường có thể xem xét dưới góc độ người bán hoặc người mua. Dưới
góc độ người bán, một thị trường có thể thuộc về một loại cấu trúc thị trường này,
song dưới góc độ người mua, nó lại có thể thuộc về một cấu trúc thị trường khác.
Có hai dạng cấu trúc thị trường lớn: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường
cạnh tranh không hoàn hảo. Trong phần này, khi chúng ta tập trung phân tích hành
vi của những người sản xuất, về cơ bản chúng ta chỉ xem xét cấu trúc thị trường từ
phía người bán.
a. Cạnh tranh hoàn hảo
khái niệm:
Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Cometition): Là hình thức cạnh tranh giữa
nhiều người bán trên thị trường trong đó không người nào có đủ ưu thế khống
chế giá cả trên thị trường. Các sản phẩm bán ra đều được người mua xem là
đồng nhất, tức là khụng khỏc nhau về quy cách, phẩm chất, mẫu mã. Để chiến
thắng trong cuộc cạnh tranh, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi
phí, hạ giá thành hoặc làm khác biệt hoá sản phẩm của mình so với các đối
thủ cạnh tranh.
Cạnh tranh hoàn hảo là hình thức cạnh tranh mà ở đó người mua và
người bán đều không có khả năng tác động đến giá cả của sản phẩm trên thị
trường. Trong hình thái thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả của sản phẩm hoàn
toàn do quan hệ cung cầu, quy luật giá trị quyết định; không có sự tồn tại của bất
cứ khả năng hay quyền lực nào có thể chi phối các quan hệ trên thị trường.
Cấu trúc thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc thị trường - Người đăng: Nấm Péo Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc thị trường 9 10 980