Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo chi tiết dạng trục

Được đăng lên bởi tranhoc.dl55
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 9827 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

2.3 Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng trục
Các chi tiết dạng trục là loại chi tiết được dùng rất phổ biến trong ngành chế tạo máy.
Chúng có bề mặt cơ bản cần gia công là mặt tròn xoay ngoài. Mặt này thường dùng làm mặt
lắp ghép (hình 9.36). Tùy theo kết cấu mà có thể chia các chi tiết dạng trục ra các loại sau:
- Trục trơn: trên suốt
chiều dài của trục chỉ có một
kích thước đường kính d.
Khi L/d < 4: trục trơn ngắn;
L/d = 4÷ 10: trục trơn
thường; L/d > 10: trục trơn
dài.
- Trục bậc: trên suốt
chiều dài L của trục có một
số kích thước đường kính
khác nhau. Trên trục bậc có
thể còn có rãnh then hoặc
then hoa, hoặc có ren.
- Trục rỗng: loại trục
rỗng giữa có tác dụng giảm
trọng lượng và cũng có thể
làm mặt lắp ghép.
- Trục răng: loại trục
mà trên đó có bánh răng liền
trục.
- Trục lệch tâm là loại
trục có những cổ trục không
cùng nằm trên một đường
tâm như trục khuỷu.
2.3.1 Điều kiện kỹ
thuật chi tiết dạng trục
Khi chế tạo các chi tiết
dạng trục cần bảo đảm các
điều kiện kỹ thuật sau:
- Kích thước đường
kính các cổ lắp ghép yêu cầu
cấp chính xác 7÷ 10, trong
một số trường hợp cần đạt
cấp 5.

Hình 9.36 Các chi tiết dạng trục
Hồ Viết Bình

1

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Độ chính xác về hình dáng hình học như độ côn, độ ô van của các trục nằm trong giới
hạn 0,25÷ 0,5 dung sai đường kính cổ trục.
- Bảo đảm dung sai chiều dài mỗi bậc trục trong khoảng 0,05÷ 0,2 mm.
- Độ đảo của các cổ trục lắp ghép không vượt quá 0,01÷ 0,03 mm.
- Độ không song song của các rãnh then hay then hoa đối với tâm trục không vượt quá
0,01 mm trên 100mm chiều dài.
- Độ nhám của các cổ trục lắp ghép đạt R a = 1,25÷ 1,16, của các mặt đầu Rz = 40÷ 20
và bề mặt không lắp ghép Rz = 80÷ 40.
Về tính chất cơ lý của bề mặt trục như độ cứng bề mặt, độ thấm tôi tùy từng trường hợp
cụ thể mà đặt điều kiện kỹ thuật.
Ngoài ra đối với một số trục làm việc với tốc độ cao còn có yêu cầu cân bằng tĩnh và
cân bằng động.
2.3.2 Vật liệu và phôi chế tạo trục
Vật liệu để chế tạo các chi tiết dạng trục bao gồm thép cacbon như thép 35, 40, 45; thép
hợp kim như thép crôm, crôm-niken; 40X; 40Γ ; 50Γ v.v… Các chi tiết trục máy cán, trục
khuỷu có thể chế tạo bằng gang có độ bền cao.
Việc chọn phôi để chế tạo trục phụ thuộc vào hình dáng, kết cấu và sản lượng của loại
trục đó. Ví dụ với trục trơn thì tốt nhất là dùng phôi thanh. Với trục bậc có đường kính chênh
nhau không lớn lắm thường dùng phôi cán nóng.
Trong sản xuất nhỏ và đơn chi...
Trường Đại hc Sư phm K thut Tp. H Chí Minh
2.3 Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng trục
Các chi tiết dạng trục loại chi tiết được dùng rất phổ biến trong ngành chế tạo máy.
Chúng bề mặt bản cần gia công mặt tròn xoay ngoài. Mặt này thường dùng làm mặt
lắp ghép (hình 9.36). Tùy theo kết cấu mà có thể chia các chi tiết dạng trục ra các loại sau:
- Trục trơn: trên suốt
chiều dài của trục chỉ một
kích thước đường kính d.
Khi L/d < 4: trục trơn ngắn;
L/d = 4÷ 10: trục trơn
thường; L/d > 10: trục trơn
dài.
- Trục bậc: trên suốt
chiều dài L của trục một
số ch thước đường nh
khác nhau. Trên trục bậc
thể còn rãnh then hoặc
then hoa, hoặc có ren.
- Trục rỗng: loại trục
rỗng giữa có tác dụng giảm
trọng lượng cũng thể
làm mặt lắp ghép.
- Trục ng: loại trục
trên đó bánh răng liền
trục.
- Trục lệch tâm là loại
trục những cổ trục không
cùng nằm trên một đường
tâm như trục khuỷu.
2.3.1 Điều kiện kỹ
thuật chi tiết dạng trục
Khi chế tạo các chi tiết
dạng trục cần bảo đảm các
điều kiện kỹ thuật sau:
- Kích thước đường
kính các cổ lắp ghép yêu cầu
cấp chính xác 7÷ 10, trong
một số trường hợp cần đạt
cấp 5.
Hồ Viết Bình
1
Hình 9.36 Các chi tiết dạng trục
Chế tạo chi tiết dạng trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo chi tiết dạng trục - Người đăng: tranhoc.dl55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chế tạo chi tiết dạng trục 9 10 339