Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược cạnh tranh phi giá cả trong hệ thống Ngân Hàng

Được đăng lên bởi baoquocnguyenngoc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược phi giá cả và đa dạng hóa sản phẩm của HT NHVN
1.

Cơ sở lý thuyết
1.1 Cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh:

1.1.1 Cạnh tranh tự do hay cạnh tranh hoàn hảo:
Là loại cạnh tranh theo các quy luật của thị trường mà không có sự can thiệp của
các chủ thể khác. Giá cả của sản phẩm được quyết định bởi quy luật cung cầu trên
thị trường. Cung nhiều cầu ít sẽ dẫn đến giá giảm, cung ít cầu nhiều sẽ dẫn đến giá
tăng.
1.1.2 Cạnh tranh độc quyền:
Là sự cạnh tranh mang tính chất “ảo”, thực chất cạnh tranh này là sự quảng cáo để
chứng minh sự đa dạng của một sản phẩm nào đó, để khách hàng lựa chọn một
trong số những sản phẩm nào đó của một doanh nghiệp nào đó chứ không phải của
doanh nghiệp khác.
Loại cạnh tranh này xảy ra khi trên thị trường một số lượng lớn các nhà sản xuất
sản xuất ra những sản phẩm tương đối giống nhau nhưng khách hàng lại cho rằng
chúng có sự khác biệt, dựa trên chiến lược khác biệt hoá sản phẩm của các công ty.
Ví dụ, trên thị trường có các sản phẩm xà bông tương đối giống nhau. Nhưng có
hãng thì bảo rằng sẽ đem lại làn da mềm mại sau khi tắm, hãng thì bảo là đem lại
hương thơm tươi mát, hãng thì bảo rằng sẽ làm trắng da.
Trong cạnh tranh độc quyền có thể phân chia thành hai loại:
* Độc quyền nhóm (Oligopoly) – Tập quyền: Là loại độc quyền xảy ra khi
trong ngành có rất ít nhà sản xuất, bởi vì các ngành này đòi hỏi vốn lớn, rào
cản ra nhập ngành khó. Ví dụ: ngành công nghiệp sản xuất ôtô, máy bay,
thiết bị điện, thép, nhôm, hóa dầu, máy tính. Đặc điểm của độc quyền nhóm
đó là:


Số lượng hãng ít



Sản phẩm khác biệt có thể có tồn tại hoặc không tồn tại



Rào cản gia nhập







Tính kinh tế theo quy mô (Economy of scale)



Bản quyền



Công nghệ



Thương hiệu



Hành động chiến lược

Cách thức quản trị của độc quyền nhóm đó là tiến hàng các chiến lược cạnh
tranh để ngăn cản đối thủ mới gia nhập. Họ có kinh nghiệm, có vốn và thông
qua việc giảm giá để ngăn cản đối thủ gia nhập (chống lại các nhà cạnh tranh
mới bằng cách giữ công suất thừa…). Nếu một hãng quyết đinh cắt giảm
giá, họ phải xem các hãng khác trong ngành sẽ làm gì


Có thể cắt giảm gía, cùng một mức hay nhiều hơn hãng



Có thể dẫn tới chiến tranh về giá và làm giảm lợi nhuận cả hai

Xác định điểm cân bằng




Các hang giả định rằng cạnh tranh làm các đối thủ phải cân nhắc đến
cạnh tranh, và do đó tất cả sẽ làm điều tốt nhất có thể để có thể tồn tại
trong cạnh tranh
Các hang sẽ làm điều tốt nhất có thể khi biết đối thủ của mình làm gì.
Đặc điểm này tuân the...
Chiến lược phi giá cả và đa dạng hóa sản phẩm của HT NHVN
1. Cơ sở lý thuyết
1.1 Cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh:
1.1.1 Cạnh tranh tự do hay cạnh tranh hoàn hảo:
Là loại cạnh tranh theo các quy luật của thị trường mà không có sự can thiệp của
các chủ thể khác. Giá cả của sản phẩm được quyết định bởi quy luật cung cầu trên
thị trường. Cung nhiều cầu ít sẽ dẫn đến giá giảm, cung ít cầu nhiều sẽ dẫn đến giá
tăng.
1.1.2 Cạnh tranh độc quyền:
Là sự cạnh tranh mang tính chất “ảo”, thực chất cạnh tranh này là sự quảng cáo để
chứng minh sự đa dạng của một sản phẩm nào đó, để khách hàng lựa chọn một
trong số những sản phẩm nào đó của một doanh nghiệp nào đó chứ không phải của
doanh nghiệp khác.
Loại cạnh tranh này xảy ra khi trên thị trường một số lượng lớn các nhà sản xuất
sản xuất ra những sản phẩm tương đối giống nhau nhưng khách hàng lại cho rằng
chúng có sự khác biệt, dựa trên chiến lược khác biệt hoá sản phẩm của các công ty.
Ví dụ, trên thị trường có các sản phẩm xà bông tương đối giống nhau. Nhưng có
hãng thì bảo rằng sẽ đem lại làn da mềm mại sau khi tắm, hãng thì bảo là đem lại
hương thơm tươi mát, hãng thì bảo rằng sẽ làm trắng da.
Trong cạnh tranh độc quyền có thể phân chia thành hai loại:
* Độc quyền nhóm (Oligopoly) – Tập quyền: Là loại độc quyền xảy ra khi
trong ngành có rất ít nhà sản xuất, bởi vì các ngành này đòi hỏi vốn lớn, rào
cản ra nhập ngành khó. Ví dụ: ngành công nghiệp sản xuất ôtô, máy bay,
thiết bị điện, thép, nhôm, hóa dầu, máy tính. Đặc điểm của độc quyền nhóm
đó là:
Số lượng hãng ít
Sản phẩm khác biệt có thể có tồn tại hoặc không tồn tại
Rào cản gia nhập
Chiến lược cạnh tranh phi giá cả trong hệ thống Ngân Hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược cạnh tranh phi giá cả trong hệ thống Ngân Hàng - Người đăng: baoquocnguyenngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chiến lược cạnh tranh phi giá cả trong hệ thống Ngân Hàng 9 10 153