Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing Trà xanh

Được đăng lên bởi Bùi Thế Anh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1627 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm
Trà Xanh 00

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, marketing là một hoạt động rất quan trọng có tính
chất quyết định tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nó đảm bảo lợi nhuận
có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường,
là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội tốt nhất để tiêu thụ được
tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp.
Ngày nay người ta thường ví thị trường như một miếng bánh, miếng bánh ngon thì
tất sẽ nhiều người sẽ nhảy vào khai thác. Trong những năm gần đây, thị trường
nước uống và nước giải khát tại Việt Nam phát triển rất sôi động, trong đó phân
khúc trà xanh đóng chai đã có những bước tiến mà không một loại nước giải khát
nào có thểlàm được. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt nhãn hàng
khác nhau khi thị trường đã phát triển, nhưng liệu miếng bánh đó có đủ cho tất cả?

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING

1.1. Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing
1.1.1. Môi trường ảnh hưởng
1.1.1.1. Môi trường Vi mô
 Nhà cung ứng:
- Cung ứng yếu tố đầu vào
- Người cung cấp tài chính và lao động
 Khách hàng:
- Người tiêu dùng
- Nhà sản xuất
- Người bán buôn trung gian
- Cơ quan Nhà nước
- Quốc tế
 Đối thủ cạnh tranh:
- Căn cứ vào mức độ thay thế của sản phẩm, có 4 loại đối thủ cạnh tranh:
 Đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu: là những doanh nghiệp cùng bán các sản phẩm
hoặc dịch vụ cho một số khách hàng với giá tương tự.
 Đối thủ cạnh tranh cùng ngành: tất cả các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát
đều là đối thủ cạnh tranh.
 Đối thủ cạnh tranh về công dụng: tất cả các doanh nghiệp cung ứng cùng dịch
vụ.
 Đối thủ cạnh tranh chung: khi các doanh nghiệp cùng cạnh tranh để kiếm tiền
của cùng một khách hàng.
- Xác định mục tiêu của đối thủ cạnh tranh

 Đối thủ đang định tìm kiếm gì trong thị trường: thị phần, lợi nhuận, vị trí dẫn
đầu, mức tăng trưởng…
 Điều gì chi phối hành vi của mỗi đối thủ.
- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ
 Mức tiêu thụ
 Thị phần
 Đầu tư mới
- Định hướng theo khách hàng và đối thủ cạnh tranh
- Tập trung vào đối thủ cạnh tranh: dựa vào những phản ứng của đối thủ cạnh
tranh để hành động theo.
- Tập trung vào khách hàng: lấy khách hàng làm trung tâm
 Các trung gian Marketing
- Các trung gian phân phối sản phẩm: nhà buôn, đại lý, môi giới.
- Cơ sở hỗ trợ hoạt động phân phối: hệ thống kho bãi và bảo quản, các cơ sở vận
chuyển…
- Tổ chức dịch vụ marketing: công ty quảng cáo, các hãng truyền thông, các doanh
n...
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm
Trà Xanh 0
0
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, marketing là một hoạt động rất quan trọng có tính
chất quyết định tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nó đảm bảo lợi nhuận
có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường,
là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội tốt nhất để tiêu thụ được
tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp.
Ngày nay người ta thường ví thị trường như một miếng bánh, miếng bánh ngon thì
tất sẽ nhiều người sẽ nhảy vào khai thác. Trong những năm gần đây, thị trường
nước uống và nước giải khát tại Việt Nam phát triển rất sôi động, trong đó phân
khúc trà xanh đóng chai đã có những bước tiến mà không một loại nước giải khát
nào có thểlàm được. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt nhãn hàng
khác nhau khi thị trường đã phát triển, nhưng liệu miếng bánh đó có đủ cho tất cả?
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
Chiến lược marketing Trà xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing Trà xanh - Người đăng: Bùi Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Chiến lược marketing Trà xanh 9 10 466