Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển sản phẩm

Được đăng lên bởi ChaNung McMahon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chiến lược phát triển sản phẩm

Chiến lược phát triển sản phẩm là chiến lược phát triển sản phẩm mới tiêu thụ ở
các thị trường hiện tại của công ty. Sản phẩm mới có thể lựa chọn theo chiến
lược này là sản phẩm mới cải tiến, sản phẩm mới hoàn toàn (do bộ phận nghiên
cứu và phát triển của công ty thiết kế hoặc mua bằng sáng chế từ cơ quan
nghiên cứu), sản phẩm mới mô phỏng.

Trong thực tế, chiến lược thực hiện sản phẩm mới cải tiến dược hầu hết các
công ty trên thế giới lựa chọn như là ưu tiên số một và là yếu tố được sử dụng
để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Dưới đây là một số phương thức phát triển sản phẩm mới chủ yếu:

Thứ nhất => Phát triển một sản phẩm riêng biệt, có thể thực hiện thông qua các
con đường: Thay đổi tính năng của sản phẩm. Theo cách này có thể tạo ra sản
phẩm mới bằng cách hoán cải, bổ sung hoặc thay đổi lại các tính năng của sản
phẩm cũ theo hướng đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn tiện lợi hơn. Con
đường này thường áp dụng cho các sản phẩm là máy móc thiết bị lớn, phương
tiện vận tải…nhằm cải thiện điều kiện sử dụng của người tiêu dùng và do đó mở
ra khả năng mới về cầu sản phẩm của khách hàng.

Cải tiến chất lượng. mục tiêu là làm tăng độ tin cậy, tốc độ, độ bền cũng như
các đặc tính khác của sản phẩm đang sản xuất. Đối với nhiều loại sản phẩm cải
tiến chất lượng cũng có nghĩa là tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng khác nhau để
phục vụ cho khác hàng có thị hiếu tiêu dùng và nhu cầu khác nhau.

Cải tiến kiểu dáng sản phẩm. Mục tiêu là làm thay đổi hình dáng, hình thức của
sản phẩm như thay đổi kết cấu, màu sắc, bao bì… tạo ra sự khác biệt của sản
phẩm.
Mở rộng mẫu mã sản phẩm. Mục tiêu là tạo ra nhiều mẫu mã mới của sản

phẩm.
Thứ hai=> phát triển danh mục sản phẩm: Phát triển danh mục sản phẩm có thể
được thực hiện thông qua việc bổ sung thêm các mặt hàng mới hoặc cải tiến sản
phẩm đang sản xuất. Danh mục sản phẩm có thể được bổ sung nhiều cách.
Kéo dãn sản phẩm xuống phía dưới: Bổ sung thêm mẫu mã sản phẩm có tính
năng tác dụng, đặc trưng chất lượng kém hơn.

Trường hợp này khi công ty đã sản xuất cơ cấu mặt hàng đang ở đỉnh điểm của
thị trường, đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng có thu nhập cao, có yêu
cầu cao về chất lượng. Lựa chọn chiến lược bổ sung mẫu mã sản phẩm có tính
năng, tác dụng, đặc trưng kém hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách
hàng có yêu cầu về chất lượng sản phẩm tháp hơn với giá cả rẻ hơn. Tiến hành
chiến lược này công ty có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của các doanh
nghiệp muốn cung cấp cho thị trư...
Chiến lược phát triển sản phẩm
Chiến lược phát triển sản phẩm là chiến lược phát triển sản phẩm mới tiêu thụ ở
các thị trường hiện tại của công ty. Sản phẩm mới thể lựa chọn theo chiến
lược này là sản phẩm mới cải tiến, sản phẩm mới hoàn toàn (do bộ phận nghiên
cứu phát triển của công ty thiết kế hoặc mua bằng sáng chế từ quan
nghiên cứu), sản phẩm mới mô phỏng.
Trong thực tế, chiến lược thực hiện sản phẩm mới cải tiến dược hầu hết các
công ty trên thế giới lựa chọn như ưu tiên số một yếu tố được sử dụng
để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Dưới đây là một số phương thức phát triển sản phẩm mới chủ yếu:
Thứ nhất => Phát triển một sản phẩm riêng biệt, có thể thực hiện thông qua các
con đường: Thay đổi tính năng của sản phẩm. Theo cách này thể tạo ra sản
phẩm mới bằng cách hoán cải, bổ sung hoặc thay đổi lại c tính năng của sản
phẩm theo hướng đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn tiện lợi hơn. Con
đường này thường áp dụng cho c sản phẩm máy móc thiết bị lớn, phương
tiện vận tải…nhằm cải thiện điều kiện sử dụng của người tiêu dùng và do đó mở
ra khả năng mới về cầu sản phẩm của khách hàng.
Cải tiến chất lượng. mục tiêu làm tăng độ tin cậy, tốc độ, độ bền cũng như
các đặc tính khác của sản phẩm đang sản xuất. Đối với nhiều loại sản phẩm cải
tiến chất lượng cũng có nghĩa là tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng khác nhau để
phục vụ cho khác hàng có thị hiếu tiêu dùng và nhu cầu khác nhau.
Cải tiến kiểu dáng sản phẩm. Mục tiêu làm thay đổi hình dáng, hình thức của
sản phẩm như thay đổi kết cấu, màu sắc, bao bì… tạo ra sự khác biệt của sản
phẩm.
Mở rộng mẫu sản phẩm. Mục tiêu tạo ra nhiều mẫu mới của sản
Chiến lược phát triển sản phẩm - Trang 2
Chiến lược phát triển sản phẩm - Người đăng: ChaNung McMahon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chiến lược phát triển sản phẩm 9 10 886