Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập khóa quản lý kinh doanh

Được đăng lên bởi lindanga689
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Quản Lý Kinh Doanh

MỤC LỤC

Nguyễn Thị Nga: QTKD1K7

Báo cáo Thực Tập

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Quản Lý Kinh Doanh

LỜI MỞ ĐẦU
“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất ’’ đó là phương châm
giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường, xã hội chủ nghĩa chúng ta.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi học xong phần lý thuyết về chuyên
ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm
củng cố vận dụng những lý luận đã học được ở trường vào sản xuất, vừa nâng
cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt
nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập
và đảm đương các nhiệm vụ được phân công.
Đất nước ta đang trên con đường Công nghiệp hoá –Hiện đại hoá. Trong
đó ngành giáo dục là một trong những ngành mũi nhọn của nước ta. Ngành giáo
dục tạo ra được nhiều sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu xã hội ngày càng cao. Là
một sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, trong thời gian thực tập tại
Công ty TNHH phát triển văn hóa giáo dục iCrazy em đã tìm hiểu về tổng
quan về công ty và thực trạng sản xuất kinh doah chủ yếu của công ty.
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần:
Phần 1:Tổng quan về Công ty TNHH phát triển văn hóa giáo dục iCrazy
Phần 2:Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất về lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp
Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH phát triển văn hóa và giáo
dục iCrazy, bằng sự tìm hiểu thực tế của bản thân cùng sự hướng dẫn của thầy
giáo bộ môn quản trị kinh doanh, trực tiếp là giảng viên Cao Thị Thanh –
Khoa Quản lí kinh doanh – Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, và sự giúp đỡ
của các anh chị nhân viên phòng kinh doanh Công ty TNHH phát triển văn hóa
và giáo dục iCrazy đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.
Tuy nhiên do trình độ và kinh nghiệm bản thân cũng hạn chế, phạm vi đề
tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất
mong nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ của thây và các anh chị nhân viên Phòng kế
hoạch kinh doanh để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Nga: QTKD1K7

Báo cáo Thực Tập

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Quản Lý Kinh Doanh

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Nga
Lớp QTKD1K7

Nguyễn Thị Nga: QTKD1K7

Báo cáo Thực Tập

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Quản Lý Kinh Doanh

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
VÀ GIÁO DỤC ICRAZY
1.1 Lịch sử hình t...
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Quản Lý Kinh Doanh
MỤC LỤC
Nguyễn Thị Nga: QTKD1K7 Báo cáo Thực Tập
Chuyên đề thực tập khóa quản lý kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập khóa quản lý kinh doanh - Người đăng: lindanga689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Chuyên đề thực tập khóa quản lý kinh doanh 9 10 50