Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: VẤN ĐỀ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP NON TRẺ

Được đăng lên bởi hoang-mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 9594 lần   |   Lượt tải: 65 lần
LOGO

CHUYÊN ĐỀ:

VẤN ĐỀ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH
CÔNG NGHIỆP NON TRẺ

www.themegallery.com

1.MỞ ĐẦU
Chính sách bảo hộ từ xưa tới nay luôn tồn tại như một chính sách
thiết yếu và quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mọi quốc gia
bởi tất cả các quốc gia dù mạnh hay yếu, dù phát triển hay đang phát triển
đều muốn xây dựng và phát triển các ngành sản xuất trong nước đồng đều
và bền vững.

Bước sang thế kỉ XXI, khi mà tiến trình toàn cầu
hoá và khu vực hoá cũng đã đi được một
chặng đường khá dài với sự ra đời của các tổ
chức kinh tế như WTO, EU, AFTA,
NAFTA… tạo ra một sân chơi chung và những
quy tắc nhằm phát triển thương mại quốc tế,
thì vấn đề bảo hộ lại được nâng lên một tầm
cao mới đó là bảo hộ hợp lý để làm cơ sở cho
hội nhập kinh tế toàn cầu.

Một trong những khía cạnh được quan
tâm nhất của chính sách bảo hộ hiện nay
với tất cả các quốc gia trên thế giới là làm
thế nào để chính sách bảo hộ thực sự
mang lại hiệu quả tích cực đối với nền
kinh tế đất nước, đặc biệt là các nước
đang phát triển với trình độ phát triển
kinh tế chưa cao.

CHƯƠNG I:

BẢO HỘ MẬU DỊCH

1. LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ
I. Khái niệm bảo hộ?
Chính sách bảo hộ là việc chính phủ áp dụng
các biện pháp rào cản thuế quan và phi thuế
quan cùng những rào cản thương mại khác
nhằm bảo vệ nền sản xuất trong nước, đặc
biệt là các ngành công nghiệp non trẻ, đẩy
mạnh việc sản xuất và xuất khẩu nước ngoài.

1. LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ
II. Mục tiêu của chính sách bảo hộ
 Chính sách bảo hộ góp phần tạo việc làm cho một bộ
phận dân chúng trong nước.
 Nhờ các ưu đãi từ chính sách bảo hộ nên 1 số ngành sản
xuất mở rộng quy mô sản xuất, nhu cầu nhân lực tăng lên.
 Các hàng rào thuế quan và phi thuế quan hạn chế được
nhập khẩu, tiêu dung 1 số mặt hàng không phù hợp với
thuần phong mỹ tục của đất nước => giảm việc tiêu dùng
ngoại tệ, cân đối cán cân thanh toán của đất nước

3. CHÍNH SÁCH BẢO HỘ HỢP LÝ
I. Chính sách bảo hộ hợp lý là gì?



Hầu hết các quốc gia đều có chính sách bảo hộ và đó là bộ
phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế đất
nước vì nó đem lại nhiều lợi ích: giúp bảo vệ các ngành sản
xuất non trẻ, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm.
Nhưng không phải lúc nào chính sách bảo hộ cũng đem
lại kết quả như ý muốn.
Điều mà các quốc gia cần làm để bảo vệ các ngành sản xuất
trong nước một cách hữu hiệu nhất là gì? Đó chính là xây
dựng chính sách bảo hộ hợp lý, nghĩa là bảo hộ nhằm tăng
tính cạnh tranh, thúc đẩy nên kinh tế phát triển.

3. CHÍNH SÁCH BẢO HỘ HỢP LÝ
II. S...