Ktl-icon-tai-lieu

cung cầu thị trường

Được đăng lên bởi hà smart
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2

Phân Tích Cung – Cầu 
Thị Trường

Thị trường

Cầu

(Luật cung, cầu)

Cung

1. Cân bằng thị trường
2. Hệ số co dãn
3. Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ

I. CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG


Điều gì quyết định cầu về một hàng hoá?



Điều gì quyết định cung về một hàng hoá trên thị
trường cạnh tranh?



Xác định giá hàng hoá và lượng bán.



Giải thích sự biến động của giá và lượng bán

CẦU


Cầu (Demand: D) là số lượng hàng hóa
mà người mua sẵn sàng và có khả
năng mua ở các mức giá khác nhau
trong một khoảng thời gian nhất định
(Ceteris Paribus).



Lượng cầu (Quantity of Demand: Qd) là
số lượng hàng hóa được cầu tại một mức
giá.

ĐƯỜNG CẦU
Giá kem, P
$3.00
2.50
2.00

Giá
$0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

Lượng
19
16
13
10
7
4
1

1.50
1.00

D

0.50
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng kem, Q

LUẬT CẦU


Lượng cầu của hầu hết các loại hàng hóa có
xu hướng giảm khi giá của hàng hóa đó tăng
và ngược lại trong một khoảng thời gian nhất
định (Ceteris Paribus)



Hàm cầu: QD = f(P)
Nếu là hàm tuyến tính: QD = -aP + b
hoặc : P = a - bQ

Tại sao đường cầu dốc xuống?

P↓
Thu nhập↑
⇒ QD↑

Rẻ tương đối
D
⇒Q ↑

SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG CẦU




Cầu tăng
P
đường cầu
dịch sang phải
& lên trên (D0
thành D1)
Cầu giảm
đường cầu
dịch sang trái
& xuống dưới
(D0 thành D2)

P0
D2

Q2 Q 0

D0

Q1

D1

Q

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CẦU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thu nhập (Y)
Giá các hàng hóa liên quan
Số lượng người mua tham gia thị trường
Kỳ vọng
Thị hiếu
Các yếu tố khác

Thu nhập của người tiêu dùng



Hàng hóa thông thường (normal goods):
Khi thu nhập tăng, cầu về nó tăng.



Hàng hóa thứ cấp (inferior goods): Khi
thu nhập tăng, cầu về nó giảm.

Giá hàng hoá liên quan:
Hàng thay thế & Hàng bổ sung



Hai hàng hoá thay thế (Substitutes): Khi
giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng
hoá kia giảm.



Hai hàng hoá bổ sung (Complements): Khi
giá một hàng hoá giảm, thì cầu về hàng
hoá kia tăng.

Các nhân tố khác






Ví dụ: Trước năm 1996, tín đồ công giáo
không được phép ăn thịt vào thứ 6, và có xu
hướng ăn thay thế bằng cá
1996, Giáo hoàng bãi bỏ luật cấm
Điều gì xảy ra với giá và lượng cá được tiêu
dùng?

CUNG


Cung (Supply: S) là số lượng hàng hóa mà
người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở các
mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian
nhất định. (C.P.)



Lượng cung (Quantity of Supply: Qs) là số
lượng hàng hóa được cung ở một mức giá.

ĐƯỜNG CUNG
Giá kem

S
$3.00

Giá
$0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

2.50
2.00
1.50
1.00

Lượng
0
0
1
4
7
10
13

0....
Bài 2
Bài 2
Phân Tích Cung – C u
Th Tr ng ườ
cung cầu thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cung cầu thị trường - Người đăng: hà smart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
cung cầu thị trường 9 10 621