Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 1
Câu 1: Hãy cho biết Đặc trưng phát triển các giai đoạn phát triển của
đạo đức KD ở phương Tây (từ thập niên 60 trở lại) Đạo đức kd thực sự
phát triển trong giai đoạn nào? Tại sao phương Đông từng sản sinh ra
các triết lý đạo đức Trung Hoa cổ đại có giá trị lớn như vậy nhưng lại
ko phải là nguồn gốc của đạo đức KD?
Trả lời:
· Đặc trưng phát triển các giai đoạn phát triển của đạo đức KD
Thập niên 60 của thế kỷ 20: Các vấn đề xã hội trong kinh doanh xuất hiện
Ví dụ như: Các chất độc hại bị xả thải, ô nhiễm, quảng cáo bị lừa gạt…
Trước những thực trạng đó xã hội cần phải có Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.
- Thập niên 70: Đạo đức kinh doanh là 1 lĩnh vực mới
Các trường ĐH bắt đầu viết sách, giảng dạy các vấn đề liên quan đến trách
nhiệm xã hội.
Các DN đã bắt đầu ý thức tới hình ảnh của DN trong xã hội
- Thập niên 80: Thống nhất quan điểm về đạo đức kinh doanh
Các quan điểm về đạo đức kinh doanh phải dựa trên các nền tảng đó là các
sang kiến về hành vi và đạo đức kinh doanh của ngành công nghiệp Mỹ.
- Thập niên 90: Thể chế hóa ĐĐKD
Đưa pháp luật vào việc thực hiện DĐKD ở các DN và bất cứ DN nào cũng
phải có các chương trình thỏa ước về DĐKD.
- Những năm 2000: DĐKD là công cụ quản lý hiện đại
Đạo đức kinh doanh đang ngày càng được nhiều người quan tâm, những nhà
quản lý DN, các nhà nghiên cứu và các Chính phủ đang tìm cách xây dựng
những tiêu chuẩn cụ thể, có hệ thống có thể giúp các cá nhân và tổ chức tìm ra
các quyết định hợp lý về đạo đức.
· Qua 5 giai đoạn trên thì đạo đức kinh doanh thực sự phát triển ở giai đoạn thập niên 70.
Vì vào giai đoạn đó chính DN là người gây ra các tác động
xấu và khi đó họ phải chú ý tới DDKD.
· Phương Đông không phải là nguồn gốc của DĐKD vì:
- Ở các nước Phương Đông họ có 1 kho tàng về các triết lý đạo đức tuy
nhiên họ mới chỉ phát triển về mặt lý thuyết còn thực tiễn áp dụng trong kinh
doanh thì họ chưa phát triển
- Các nước Phương Đông nền kinh tế không phát triển, nền kinh tế chủ
yếu là nông nghệp do đó k có sự cạnh tranh trong nền kinh tế.
- Hệ tư tưởng không đổi mới, họ khó thay đổi lối suy nghĩ cũ để tiếp thu tư
tưởng đổi mới.
- Tính cách của những người ở các nước phương Đông luôn hướng nội
và mang tính bảo tồn.
Câu 2: Nghĩa vụ kinh tế là gì? Nghĩa vụ kinh tế đối với người tiêu dùng
và người lao động được thể hiện như thế nào? Lấy ví dụ thể hiện một
trong những nội dung trên?

Trả lời:
· Nghĩa vụ kinh tế: của 1 DN là sản xuất hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn
được nhu cầu ...
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 1
Câu 1: Hãy cho biết Đặc trưng phát triển các giai đoạn phát triển của
đạo đức KD ở phương Tây (từ thập niên 60 trở lại) Đạo đức kd thực sự
phát triển trong giai đoạn nào? Tại sao phương Đông từng sản sinh ra
các triết lý đạo đức Trung Hoa cổ đại có giá trị lớn như vậy nhưng lại
ko phải là nguồn gốc của đạo đức KD?
Trả lời:
· Đặc trưng phát triển các giai đoạn phát triển của đạo đức KD
Thập niên 60 của thế kỷ 20: Các vấn đề xã hội trong kinh doanh xuất hiện
Ví dụ như: Các chất độc hại bị xả thải, ô nhiễm, quảng cáo bị lừa gạt…
Trước những thực trạng đó xã hội cần phải có Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.
- Thập niên 70: Đạo đức kinh doanh là 1 lĩnh vực mới
Các trường ĐH bắt đầu viết sách, giảng dạy các vấn đề liên quan đến trách
nhiệm xã hội.
Các DN đã bắt đầu ý thức tới hình ảnh của DN trong xã hội
- Thập niên 80: Thống nhất quan điểm về đạo đức kinh doanh
Các quan điểm về đạo đức kinh doanh phải dựa trên các nền tảng đó là các
sang kiến về hành vi và đạo đức kinh doanh của ngành công nghiệp Mỹ.
- Thập niên 90: Thể chế hóa ĐĐKD
Đưa pháp luật vào việc thực hiện DĐKD ở các DN và bất cứ DN nào cũng
phải có các chương trình thỏa ước về DĐKD.
- Những năm 2000: DĐKD là công cụ quản lý hiện đại
Đạo đức kinh doanh đang ngày càng được nhiều người quan tâm, những nhà
quản lý DN, các nhà nghiên cứu và các Chính phủ đang tìm cách xây dựng
những tiêu chuẩn cụ thể, có hệ thống có thể giúp các cá nhân và tổ chức tìm ra
các quyết định hợp lý về đạo đức.
· Qua 5 giai đoạn trên thì đạo đức kinh doanh thực sự phát triển ở giai đoạn thập niên 70.
Vì vào giai đoạn đó chính DN là người gây ra các tác động
xấu và khi đó họ phải chú ý tới DDKD.
· Phương Đông không phải là nguồn gốc của DĐKD vì:
- Ở các nước Phương Đông họ có 1 kho tàng về các triết lý đạo đức tuy
nhiên họ mới chỉ phát triển về mặt lý thuyết còn thực tiễn áp dụng trong kinh
doanh thì họ chưa phát triển
- Các nước Phương Đông nền kinh tế không phát triển, nền kinh tế chủ
yếu là nông nghệp do đó k có sự cạnh tranh trong nền kinh tế.
- Hệ tư tưởng không đổi mới, họ khó thay đổi lối suy nghĩ cũ để tiếp thu tư
tưởng đổi mới.
- Tính cách của những người ở các nước phương Đông luôn hướng nội
và mang tính bảo tồn.
Câu 2: Nghĩa vụ kinh tế là gì? Nghĩa vụ kinh tế đối với người tiêu dùng
và người lao động được thể hiện như thế nào? Lấy ví dụ thể hiện một
trong những nội dung trên?
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 9 10 131