Ktl-icon-tai-lieu

Đề án kinh doanh

Được đăng lên bởi Trach Nhiem Cong Dan
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ ÁN KINH DOANH XĂNG DẦU
VÀ KHÍ HÓA LỎNG
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –
TNHH Một Thành Viên

PHẦN 1: KINH DOANH XĂNG DẦU
I. Tổng quan thị trường xăng dầu trong nước
II. Nhu cầu phát triển ngành xăng dầu
III. Phân tích đánh giá thị trường
IV. Đánh giá thị phần xăng dầu của Satra
V. Giải pháp tổ chức kinh doanh xăng dầu
VI. Kiến nghị

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU
1. Giai đoạn trước năm 2000
2. Giai đoạn từ 2000 đến trước thời điểm Nhà
nước công bố chấm dứt bù giá, vận hành giá
xăng dầu theo thị trường (tháng 9/2008)
3. Giai đoạn từ cuối năm 2008 đến nay

NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH XĂNG DẦU
• Là lĩnh vực có tầm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kinh tế, chính
trị, chỉ số giá …
• Đóng góp vào công tác bình ổn giá cả thị trường, ổn định đời
sống người dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
• Dự báo tăng trưởng nhu cầu xăng dầu giai đoạn từ năm 2000 –
2020:

• Phần lớn xăng dầu tại Việt Nam là nhập khẩu (khoảng 70%), nhà
máy lọc dầu Dung Quất hoạt động hết công suất, Việt Nam cũng
mới tự cung cấp được khoảng 5,3 triệu tấn xăng dầu dùng cho giao
thông vận tải trong tổng nhu cầu 15,5 - 16 triệu tăng tấn xăng dầu.

NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH XĂNG DẦU
• Số liệu dự báo trên cho thấy thị trường xăng dầu có tốc
độ tăng trưởng rất nhanh: năm 2000 – 2005 tăng bình
quân 33,25 %/ năm; năm 2005 – 2010 tăng bình quân
27,33 %/ năm; năm 2010 – 2020 tăng bình quân
17,67%/ năm.
• Đây là cơ hội đầy tiềm năng để Satra định hướng chiến
lược xây dựng phát triển kinh doanh ngành xăng dầu,
đưa xăng dầu trở thành mặt hàng chiến lược của tập
đoàn. Vì vậy sự cần thiết tập trung đầu tư phát triển
ngành kinh doanh xăng dầu của Satra là hướng đi
mang tầm chiến lược cần tập trung nghiên cứu xây
dựng dự án thực hiện.

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
• Theo số liệu thống kê gần đây, cả nước nhập khẩu 11 triệu tấn xăng
dầu (tương đương 10 tỷ USD). Khu vực phía Nam ước nhập khẩu 7
triệu tấn (tương đương 6,4 tỷ USD).
• Cả nước hiện có: 12 đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu trực tiếp, 374
tổng đại lý và hơn 14.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Dự kiến thị phần
Satra tham gia sẽ nằm trong số 5% thị phần còn lại.
Các đơn vị nhập khẩu trực tiếp:
1- Petrolimex chiếm 55% thị phần.
2- Saigonpetro (trực thuộc Thành ủy TP.HCM) chiếm 11% thị
phần.
3- PDC – Cty chế biến và kinh doanh dầu mỏ chiếm 13% thị phần.
4- Petec chiếm 10% thị phần.
5- Petimex – Cty TM Dầu khí Đồng tháp chiếm 4% thị phần.
6- PetroMekong chiếm 3% thị phần.
7- Các đơn vị còn lại chiếm 5% thị phần.

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ ...
ĐỀ ÁN KINH DOANH XĂNG DẦU
VÀ KHÍ HÓA LỎNG
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –
TNHH Một Thành Viên
Đề án kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án kinh doanh - Người đăng: Trach Nhiem Cong Dan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề án kinh doanh 9 10 126