Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đàm phán kinh doanh

Được đăng lên bởi Lmt Pé Nù
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 9943 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Ngô Xuân Sơn- Nhóm T3W

Đề cương Đàm phán kinh doanh

Đề cương ôn thi môn Đàm phán kinh doanh
1. Khái niệm đàm phán,bản chất của đàm phán,tính khoa học và nghệ
thuật của đàm phám ?
Khái niệm đàm phán
Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia
sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải
pháp để cùng nhau thỏa thuận và thống nhất những vấn đề nào đó
trong những tình huống nào đó sao cho chúng càng gần với lợi ích
mong muốn của họ càng tốt .
Bản chất của đàm phán là
• Đàm phán là 1 khoa học:
o Phân tích,giải quyết vấn đề
o Nghiên cứu quy luật,chiến lược chính sách đàm phán
o Liên quan đến nhiều ngành khoa học
• Đàm phán là 1 nghệ thuật
o Vận dụng các phương pháp,quy tắc,kỹ năng trong giao tiếp.
o Khéo léo linh hoạt trong việc xử lý tình huống để đạt đc kết
quả tốt.
o Quá trình điều chỉnh nhu cầu,thống nhất ý kiến của 1 tổ chức.
1|Page

Ngô Xuân Sơn- Nhóm T3W

Đề cương Đàm phán kinh doanh

2. Các bước để chuẩn bị đàm phán?
Sự đạt được thỏa thuận chính là sự thành công của các bên tham gia. Để đạt
được thành công trong đàm phán, cần có kế họach phương án cho cuộc đàm
phán. Sau đây là các bước để chuẩn bị cho 1 kế hoạch đàm phán :
1. Giai đoạn chuẩn bị :

Chuẩn bị đàm phán kinh doanh là một việc rất khó khăn, phức tạp
nhưng quan trọng. Có thể nói, khâu chuẩn bị chu đáo quyết định tới
50% kết quả cuộc đàm phán. Mỗi cuộc đàm phán có những nội dung,
yêu cầu và tính chất riêng nhưng nhìn chung để tiến hành một cuộc đàm
phán, việc đầu tiên là chúng ta thu thập xử lý thông tin và chuẩn bị kế
hoạch cụ thể cho đàm phán. Kế đó là nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh
doanh.
- Việc thu thập thông tin giúp người đàm phán nắm rõ thông tin về đối thủ
và các điều liên quan xoay quanh cuộc đàm phán.
- Nghiên cứu yêu cầu nội dung cuộc đàm phán kinh doanh. Để bảo đảm
thành công cho một cuộc đàm phán chúng ta cần bảo đảm các yếu tố sau:
•

Bài phát biểu trong cuộc đàm phán phải bảo đảm kiến thức chuyên
môn, có chiều sâu nghiệp vụ, khách quan, đáng tin cậy.

2|Page

Ngô Xuân Sơn- Nhóm T3W

•

Đề cương Đàm phán kinh doanh

Tính rõ ràng: Các sự kiện, lý lẽ phải có trình tự rõ ràng, mạch lạc,
lôgic. Loại trừ các lý lẽ còn mập mờ đa nghĩa, bằng chứng sai lầm,
thiếu tính thuyết phục.

•

Tính trực quan: Sử dụng tối đa các phương tiện bổ trợ (nghe, nhìn,
v.v..)nhằm thể hiện trực quan, khơi gợi óc tưởng tượng, sử dụng các
ví dụ so sánh nhằm làm cho lập luận bài phát biểu mang tính cụ thể
bớt chung chung, trừu tượng.

•

Phương hướng ổn định: Phả...
Ngô Xuân Sơn- Nhóm T3W Đề cương Đàm phán kinh doanh
Đề cương ôn thi môn Đàm phán kinh doanh
1. Khái niệm đàm phán,bản chất của đàm phán,tính khoa học và nghệ
thuật của đàm phám ?
Khái niệm đàm phán
Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia
sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải
pháp để cùng nhau thỏa thuận và thống nhất những vấn đề nào đó
trong những tình huống nào đó sao cho chúng càng gần với lợi ích
mong muốn của họ càng tốt .
Bản chất của đàm phán là
Đàm phán là 1 khoa học:
o Phân tích,giải quyết vấn đề
o Nghiên cứu quy luật,chiến lược chính sách đàm phán
o Liên quan đến nhiều ngành khoa học
Đàm phán là 1 nghệ thuật
o Vận dụng các phương pháp,quy tắc,kỹ năng trong giao tiếp.
o Khéo léo linh hoạt trong việc xử lý tình huống để đạt đc kết
quả tốt.
o Quá trình điều chỉnh nhu cầu,thống nhất ý kiến của 1 tổ chức.
1 | P a g e
Đề cương Đàm phán kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Đàm phán kinh doanh - Người đăng: Lmt Pé Nù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương Đàm phán kinh doanh 9 10 854