Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill.

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 4726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty
TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill.

LỜI NÓI ĐẦU
Việc định hướng và xây dựng một chiến lược marketing – mix toàn
diện sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đứng vững, phát triển
và mở rộng thị trường. Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ là một trong những
chức năng quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh.Nó được sự
quan tâm của tất cả các doanh nghiệp từ doanh nghiệp sản xuất đến
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại ,dịch vụ .Hoạt
động này quyết định rất lớn đến sự sỗng còn của các doanh nghiệp .
Công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill là công ty hoạt
động sản xuất chế biến thức ăn (cám )là loại thức ăn chăn nuôi tôm
và sản xuất các loại thức ăn gia súc và thức ăn thủy hải sản ,với 100%
vôn của nước ngoài (thái lan) xây dựng .vì vậy vấn đề tiêu thụ sản
phẩm đối với công ty là hoạt động quan trọng nhất .Tất cả bộ máy
của công ty hoạt động vì mục đích đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản
phẩm .Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty đang kinh doanh
trên lĩnh vực này và sử dụng rất nhiều biện pháp để có thể đáp ứng
nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất .
Trong quá trình thực tập ở công ty em thấy rằng trong năm 2010
đến 2011 công ty đang sử dụng những biện pháp marketing nhằm
tăng khả năng tiêu thụ .Giải thích cho vấn đề đó là do các đối thủ
cạnh tranh đã tung ra trên thị trường nhiều sản phẩm cuả các nhà sản
xuất chế biến khác nhau trong nước với giá cả rất linh hoạt và thu hút
rất nhiều khách hàng mua hàng của họ .Trong khi đó sản phẩm chính
công ty là cám giá cũng tăng cao hơn các đối thủ cạnh tranh .Vì vậy
Sinh Viên:Phạm văn mạnh

Trang 1

Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty
TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill.

công ty cần phải thực hiện một số giải pháp nhằm tăng khả năng tiêu
thụ sản phẩm là đòi hỏi cấp thiết .Do đó em chọn đề tài “MỘT SỐ
GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG TIÊU
THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BETAGRO THAI
LUXE-VINA FEED MILL”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận ,đề tài được chia thành 3
chương :
Chương 1:cơ sở lý luận về marketing .
Chương 2:Thực trạng về tình hình kinh doanh và hoạt động
marketing của công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill.
Chương 3:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu
thụ sản phẩm của công ty TNHH Betagro Thai luxe-vina feed
mill từ 2013 đến 2015.

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING
1.1. KHÁI LUẬN VỀ MARKETING
1.1.1. Các khái niệm của mar...
Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty
TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill.
LỜI NÓI ĐẦU
Việc định hướng và xây dựng một chiến lưc marketing – mix toàn
diện sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện mc tiêu đứng vững, pt triển
và mở rng thị trường. Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ một trong những
chức năng quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh.Nó được sự
quan m của tất cả các doanh nghiệp t doanh nghiệp sản xuất đến
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại ,dịch vụ .Hoạt
động này quyết định rất lớn đến sự sỗng còn của các doanh nghiệp .
Công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill công ty hoạt
động sản xuất chế biến thức ăn (cám )là loại thức ăn chăn nuôi tôm
và sản xuất các loại thức ăn gia súc và thức ăn thủy hải sản ,với 100%
vôn của nước ngoài (thái lan) xây dựng .vì vậy vấn đ tiêu thụ sản
phẩm đối với công ty hoạt động quan trọng nhất .Tất cả b máy
của công ty hoạt động mục đích đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản
phẩm .Hiện nay trên thị trường rất nhiều công ty đang kinh doanh
trên lĩnh vực này sử dụng rất nhiều biện pháp để thể đáp ứng
nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất .
Trong quá trình thực tập công ty em thấy rằng trong năm 2010
đến 2011 công ty đang sử dụng những biện pháp marketing nhằm
tăng khả năng tiêu thụ .Giải thích cho vấn đề đó do các đối thủ
cạnh tranh đã tung ra trên thị trường nhiều sản phẩm cuả các nhà sản
xuất chế biến khác nhau trong nước với giá cả rất linh hoạt thu hút
rất nhiều khách hàng mua hàng của họ .Trong khi đó sản phẩm chính
công ty cám giá cũng tăng cao hơn c đối thủ cạnh tranh .Vì vậy
Sinh Viên:Phạm văn mạnh Trang 1
Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill. - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Đề tài:Một số giải pháp marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Betagro Thái luxe-vina feed mill. 9 10 281