Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích Báo cáo tài chính CTCP Dược phẩm Imexpharm
MỤC LỤC

Sinh viên thực hiện: Trác Thị Thủy

Page 1

Phân tích Báo cáo tài chính CTCP Dược phẩm Imexpharm
A/ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTCP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
1. THÔNG TIN TÌNH HUỐNG – CTCP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
1.1.

Thông tin chung

Nhóm ngành: Dược phẩm
Vốn điều lệ: 167.059.500.000 đồng
Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 16.705.810 cổ phần
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.405.950 cổ phần
Lịch sử hình thành:






Tiền thân của công ty dược Imexpharm là XN Liên hiệp dược Đồng Tháp,
trực thuộc sở y tế Đồng Tháp. Tháng 11/1992 XN liên hiệp dược Đồng Tháp
được đổi tên thành Công ty dược phẩm Đồng Tháp, Trực thuộc UBND Đồng
Tháp.
Tháng 11/1999 Công ty dược phẩm Đồng Tháp đổi tên thành Công ty dược
phẩm TW 7 trực thuộc Tổng công ty dược VN.
Tháng 07/2001, Công ty dược phẩm TW 7 chuyển thành công ty dược phẩm
Imexpharm với vốn điều lệ 22 tỷ đồng.
Công ty bắt đầu niêm yết với mã IMP ngày 04/12/2006 trên sàn giao dịch
chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh:








Sản xuất mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thiết bị và dụng cụ y tế;
nguyên liệu bao bì sản xuất thuốc.
Sản xuất mua bán, xuất nhập khẩu thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm; thực
phẩm chức năng; các loại thuốc uống, nước có cồn, có gas, các chất diệt
khuẩn, khử trùng người.
Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm
thuốc.
Nuôi trồng chế biến và mua bán dược liệu.
Kinh doanh ngành du lịch nghỉ dưỡng.
Đầu tư tài chính.

Địa chỉ: Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84-(67) 385 19 41 Fax: 84-(67) 385 31 06
Email: imp@imexpharm.com
Website: 

1.2.

Thông tin tài chính

Sinh viên thực hiện: Trác Thị Thủy

Page 2

Phân tích Báo cáo tài chính CTCP Dược phẩm Imexpharm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong 5 năm từ năm 2008 –
2012, bao gồm: (i) Bảng Cân đối kế toán; (ii) Báo cáo Kết quả kinh doanh; (iii) Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ, được tóm tắt theo bảng dưới đây:
a. Bảng Cân đối kế toán giai đoạn 2008 – 2012

(Đơn vị: triệu đồng)
TÀI SẢN

2012

2011

2010

2009

2008

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

547.353

566.759

497.688

527.191

398.184

I. Tiền và tương đương tiền

122.127

140.281

111.007

135.040

110.881

6.853

3.035

3.601

12.808

25.707

III. Phải thu ngắn hạn

202.183

194.275

199.981

175.895

106.864

IV. Hàng tồn kho

208.206

222.400

172.674

195.921

148.255

7.984

6.769

10.425

7.527

6.478

314.258

260.930

2...
Phân tích Báo cáo tài chính CTCP D c ph m Imexpharmượ
MỤC LỤC
Sinh viên th c hi n: Trác Th Th y Page 1
Đề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm 9 10 181